Hrozí nové sankce za neočkování dětí? Podle politiků nikoli, experti tvrdí opak

Zatímco resort zdravotnictví tvrdí, že žádné nové sankce za neočkování dětí lékařům nehrozí, Zuzana Candigliota z LLP upozorňuje, že se výrazně rozšiří zákaz přijímání neočkovaných nebo částečně očkovaných dětí do kolektivních zařízení. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že žádné nové sankce za neočkování dětí lékařům nehrozí. To samé pro Deník Referendum uvedl předseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Rostislav Vyzula (hnutí ANO). Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv oponuje, podle ní zavádějící tvrdit, že navrhovaná novela nepřinese v povinném očkování žádné výrazné změny proti stávajícímu zákonu.

(Pokračování textu…)

NSS: Ministerstvo zřejmě v případu domácích porodů chybovalo

Ministerstvo zdravotnictví zřejmě chybovalo, když nevydalo žadatelce o informace právní analýzu trestní zodpovědnosti rodičů za újmu způsobenou dítěti při plánovaném domácím porodu. Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl kasační stížnosti a nařídil Městskému soudu v Praze, aby žalobu neúspěšné žadatelky proti ministerstvu znovu projednal. NSS však zatím nezveřejnil plné odůvodnění, není tedy zřejmé, v čem konkrétně spatřuje chybu.

(Pokračování textu…)

Hájíme práva informovaných jednotlivců, říká právnička

Liga lidských práv (LLP) je nezisková organizace se sídlem v Brně a její náplní jsou tři hlavní témata: práva dětí, práva pacientů a lidí s postižením a soudnictví a policie. „Liga je specifická tím, že používá metodu strategické litigace a snaží se prostřednictvím práva změnit systémové problémy ve společnosti, a chránit tak lidská práva,“ říká právnička LLP Zuzana Candigliota, která zde pracuje již od roku 2008.

(Pokračování textu…)

Liga má nové stanovy a rozšířila řady svých členů

Liga lidských práv má od 1. prosince 2014 nové stanovy. Největší změnou je vznik poradně-kontrolního orgánu – rady, který je z velké míry nezávislý na valné hromadě členů spolku a jehož cílem je kontrola a podpora vedení organizace. Ke stejnému dni rozšířila Liga i řady členů spolu. Aktuání přehled o členech spolku, vedení Ligy i rady a nových stanovách najdete zde.

Nová legislativa pro ochranu nedobrovolně držených osob je nejasná – od začátku roku nepomohla jedinému člověku

Již více než půl roku mají osoby s postižením právo na soudní přezkum jejich nedobrovolného držení v zařízeních sociálních služeb. Liga lidských práv provedla průzkum, ze kterého vyplývá, že nová legislativa zatím nepomohla jedinému člověku.

Od 1. ledna 2014 je účinná nová právní úprava zakotvující ochranu pro osoby s postižením, které jsou nedobrovolně drženy v zařízení sociálních služeb. Nově mají tito lidé právo na soudní přezkoumání jejich pobytu v těchto institucích. Jak bylo zjištěno z dotazování okresních soudů, zatím žádné soudní rozhodnutí nepomohlo nikomu ven z ústavu.

Dotazováno bylo 86 okresních soudů, z nichž 84 poskytlo informace. Výsledky ukázaly, že v době od 1. ledna 2014 do 1. června 2014 se nové detenční řízení konalo jen u 4 soudů, z toho ve 3 případech nebylo stěžovateli vyhověno a jedno řízení nadále probíhá.

„Důvodem této situace je zejména nekvalitní právní úprava, ve které chybí jasná pravidla. Chybí informace o tom, kdo musí učinit oznámení soudu a v jaké lhůtě. Zcela nedostatečné je i vymezení podmínek, za kterých je přípustné omezení osobní svobody,“ uvedla právnička Ligy lidských práv Barbora Rittichová.

Liga lidských práv se dlouhodobě snaží upozorňovat na porušování práv osob se zdravotním postižením. Například v případu pana Červenky, který je v současné době projednáván Evropským soudem pro lidská práva. V obdobných kauzách dalších evropských zemí soudy rozhodly ve prospěch osob s postižením a deklarovaly tak právo na soudní přezkum jejich držení (např. případ Stanev proti Bulharsku).

V současné době probíhá jednání pracovní skupiny na Ministerstvu práce a sociálních věcí, která se snaží o reformu právní úpravy tak, aby práva osob nebyla porušována. „I když je možno sledovat snahy o zlepšení legislativy a řešení problému, klienti ani poskytovatelé sociálních služeb o nových možnostech nevědí, a proto je téměř nevyužívají. Právě sociální služby by přitom měly situace osob držených v zařízeních aktivně soudům hlásit“ dodala Rittichová.

Více informací poskytne:

Barbora Rittichová, právnička Ligy lidských práv, tel.: 773 621 228, e-mail: brittichova@llp.cz