Liga se rozhodla podpořit otevřený dopis proti netransparentnímu procesu odvolání ředitele Agentury pro sociální začleňování ministrem pro lidská práva a rovné příležitosti Jiřím Dienstbierem. Podle nás může vést toto neuvážené rozhodnutí k destabilizaci Agentury a narušit pokračování práce ve vyloučených lokalitách i mimo ně.

Liga především sledovala aktivity Agentury pod vedením Martina Šimáčka v oblasti podpory inkluzivního vzdělávání, tedy v oblasti, kterou se naše organizace zabývá už více než 10 let v projektu Férová škola. Agentura vytvořila mnoho praktických nástrojů, které pomáhají školám a regionům při vytváření inkluzivního prostředí. Například online Příručka pro obce je skvělým materiálem představujícím konkrétní kroky pro práci v obci s vysokou mírou sociálně znevýhodněných občanů.

Další vynikající inspirací byly pilotní projekt slučování škol a změny spádových oblastí v Sokolově s cílem vytvořit školní prostředí, které by odráželo reálné zastoupení všech sociálních skupin ve společnosti, či podpora síťování vzdělávacích a sociálních služeb v ZŠ Poběžovice, která je mimochodem také zapojena do projektu Férová škola. Nelze ani opomenout systémová doporučení, která agentura ve velmi realistických návrzích předkládala v návrzích strategického rozvoje vzdělávací soustavy.

Doufáme, že další rozhodnutí pana ministra a vlády nebudou činěny na úkor kvality aktivit agentury a že se podaří zajistit dostatečnou kontinuitu jejich úspěšných projektů.

Agentura pro sociální začleňování, lidská práva, otevřený dopis