Ministerstvo zdravotnictví zřejmě chybovalo, když nevydalo žadatelce o informace právní analýzu trestní zodpovědnosti rodičů za újmu způsobenou dítěti při plánovaném domácím porodu. Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl kasační stížnosti a nařídil Městskému soudu v Praze, aby žalobu neúspěšné žadatelky proti ministerstvu znovu projednal. NSS však zatím nezveřejnil plné odůvodnění, není tedy zřejmé, v čem konkrétně spatřuje chybu.

Zprávu vydala agentura ČTK dne 12. prosince 2014.

Žadatelkou je právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota. Verdikt NSS přivítala. Není podle ní možné, aby stát za veřejné peníze zadával právní analýzy a pak je utajoval. „Zvlášť když si za ně advokátní kancelář bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce naúčtovala padesát tisíc korun. A zvlášť když se jedná o tak citlivou otázku, jako je případná trestní odpovědnost rodiček za domácí porod,“ řekla Candigliota. Je podle ní zarážející, k čemu vůbec ministerstvo analýzu potřebovalo.

Analýzu si ministerstvo nechalo zpracovat od externí advokátní kanceláře. Právnička Zuzana Candigliota o dokument požádala v roce 2010 na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Ministerstvo odmítlo s vysvětlením, že nejde o dokument, který vznikl na úřadě. Navíc se analýza s ohledem na svou trestněprávní tematiku nemůže stát podkladem pro žádné úřední rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Proto prý na ni nedopadá zákon o svobodném přístupu k informacím.

Žadatelka v následném sporu argumentovala například tím, že analýza vznikla za veřejné peníze. Proto ji ministerstvo nemá tajit. Navíc se dokument týká problematiky domácích porodů, jež byla aktuální v době podání žádosti, a zůstala aktuální dosud.

Městský soud v Praze však žalobu letos v únoru zamítl. Zdůraznil, že analýza vznikla jako výsledek duševní činnosti soukromého subjektu. „Ze samotné skutečnosti, že objednatelem je správní orgán, nelze dovodit, že musí takový dokument poskytnout žadateli o informaci,“ stálo v rozhodnutí. Nyní soud musí žalobu znovu projednat a vynést nové rozhodnutí.

Plánované domácí porody představují v Česku ožehavé téma. Část matek si je přeje jako alternativu k porodnicím, lékařská obec je většinově odmítá jako nebezpečný hazard. Evropský soud pro lidská práva ve čtvrtek rozhodl, že v případu dvou Češek nebylo porušeno jejich právo na respektování soukromého a rodinného života. Ženy si stěžovaly na to, že Česko neumožňuje při domácích porodech zdravotní péči zajišťovanou porodními asistentkami.

Candigliota následně podala kasační stížnost. Poukázala v ní například na to, že kdyby úřady dotáhly výklad ministerstva zdravotnictví a městského soudu ad absurdum, mohly by se přenesením svých činností na externí subjekty zcela vyhnout povinnosti poskytovat informace. Městský soud musí po zásahu NSS žalobu znovu projednat a vynést nové rozhodnutí.

Podle Richarda Hořejšího, právního zástupce jedné z žen, však dal štrasburský soud stěžovatelkám v mnohém za pravdu. Uznal prý nedostatečné možnosti volby rodiček v ČR, stejně jako nedostatečnou činnost ministerstva zdravotnictví na úseku porodnictví. Porody se zřejmě bude zabývat ještě velký senát štrasburského soudu.

Candigliota, domácí porod, lidská práva, ministerstvo zdravotnictví, Nejvyšší správní soud, soud, svobodná volba