Bezplatná právní poradna

Poskytujeme srozumitelné informace o základních lidských právech z oblasti zdravotnictví, práv dětí na vzdělání a rodinný život, práv lidí s postižením, osobní svobody, přístupu ke spravedlnosti a pochybení policie.

Naši dřívější a již neaktualizovanou poradnu Férová nemocnice s více než 5000 zodpovězenými dotazy, zaměřenou pouze na oblast zdravotnického práva, najdete zde.

Pomozte nám vylepšit poradnu

Rychlost poradny závisí na našich finančních možnostech. Více právníků a stážistů v poradně můžeme mít i díky Vám.

1.

Nejprve zkuste najít odpověď v nejčastěji kladených dotazech konkrétních témat, kterými se v Lize zabýváme:

PRÁVA PACIENTŮ (poskytování zdravotnické péče)

PRÁVA DĚTÍ A RODINA (odebírání dětí, pochybení OSPOD)

PORODNICTVÍ

PRÁVA LIDÍ S POSTIŽENÍM (omezování svéprávnosti, nedobrovolná hospitalizace)

POLICIE (policejní násilí, účinné vyšetřování, vazba a výkon trestu)

VZDĚLÁVÁNÍ (práva dětí, diskriminace)

OČKOVÁNÍ

KORONAVIRUS

2.

Nenašli jste odpověď? Zkuste ji vyhledat ve fulltextovém prohledání celých webových stránek

 

3.

Pokud neuspějete ani tentokrát a Váš dotaz se týká oblastí, kterým se Liga lidských práv věnuje, můžete se obrátit na naši poradnu.

Ozveme se Vám do dvou až tří týdnů, podle vytížení poradny.

Užitečné odkazy:

Ombudsman

Nacházíte se v tíživé životní situaci? Podívejte se na letáky Kanceláře veřejného ochránce práv. Jsou velmi čtivé a praktické. Doporučujeme je zvlášť, když hledáte bezplatnou právní pomoc, odpovědi k tématu sociální pomoci, důchodů, péče o děti či oddlužení.

Kromě letáků zpracovala Kanceláře veřejného ochránce práv také spoustu dalších užitečných materiálů, od sborníků (např. rodině a dětech, diskriminaci, školství či vězeňství), podcasty po výzkumné zprávy.

Kontakt: podatelna@ochrance.cz
542 542 888

Rodiče a děti

Ombudsman – monitorovací orgán k Úmluvě OSN o právech dítěte – jeho činnost ve vztahu k dětem vizte v otázce výše.

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s. – publikuje řadu skvělých materiálů pro rodiče, vede právní a psychologickou poradnu pro rodiče a pořádá různé kurzy.

Vteřina poté, z. s. – jde o skupinu mladých lidí, kteří si prošli ústavní péčí. Podporují práva dětí s podobnou zkušeností.

Česká sekce DCI – Spolek zastánců dětských práv ČR – organizace, která dlouhodobě monitoruje stav dodržování práv dětí dle Úmluv OSN pro práva dítěte.

Národní parlament dětí a mládeže – projekt zaměřený na zastřešení struktury organizací dětí a mládeže, ve kterých mohou uplatňovat svá participační práva dle Úmluvy OSN o právech dítěte.

Organizace pomáhající obětem domácího násilí: Bílý kruh bezpečí, Persefona, Spondea, proFem

Školství

ČOSIV, neboli Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání – monitoruje stav vzdělávacího systému v ČR, vydává nejrůznější osvětové materiály a studie, pořádá řadu kurzů a školení a dlouhodobě bojuje za pozitivní systémové změny v oblasti rovného přístupu dětí ke vzdělávání.

Spolu, z. s. – sleduje stav vzdělávacího systému v ČR a vyjadřuje se k aktuálním otázkám a problémům, pravidelně zveřejňují nové často kladené otázky v oblasti školství („Ptáte se nás“).

Lidé s postižením

Ombudsman – od roku 2018 monitoruje, jak ČR naplňuje práva zakotvená Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením. Aktuality k tomuto tématu najdete také na facebookové skupině „Práva lidí s postižením“. Doporučujeme nahlédnout do letáků vytvořených Kanceláří veřejného ochránce práv, např. právům lidí se zdravotním postižením zde, k sociální pomoci a podpoře zde, k důchodům zde, k právní pomoci zde.

Poradna Quip organizace Rytmus – poradna pro lidi s postižením pro řešení nejrůznějších životních situací.

CELSUZ – Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné – mimo jiné se zabývají také pomocí osob s duševním onemocněním.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. – realizují spoustu zajímavých akcí a mají také vlastní poradnu.

Reforma péče o duševní zdraví – jde o snahu o postupnou systémovou změnu poskytování psychiatrické péče. Najdete zde řadu užitečných informací, od novinek, přes nejrůznější projekty, až po zajímavé publikace.

Reforma opatrovnictví – informační web Ligy lidských práv pro osoby s postižením a pro jejich blízké, který vznikl v rámci projektu „I decide!“,  podpořený Americkou ambasádou v Praze.

Neklid.net – web věnovaný tématu tzv. nedobrovolných hospitalizací, kde najdete různé články, příběhy a další dokumenty.