Bezplatná právní poradna

Poskytujeme srozumitelné informace o základních lidských právech z oblasti zdravotnictví, práv dětí na vzdělání a rodinný život, práv lidí s postižením, osobní svobody, přístupu ke spravedlnosti a pochybení policie.

Naši dřívější a již neaktualizovanou poradnu Férová nemocnice s více než 5000 zodpovězenými dotazy, zaměřenou pouze na oblast zdravotnického práva, najdete zde.

Pomozte nám vylepšit poradnu

Rychlost poradny závisí na našich finančních možnostech. Více právníků a stážistů v poradně můžeme mít i díky Vám.

1

Nejprve zkuste najít odpověď v nejčastěji kladených dotazech konkrétních témat, kterými se v Lize zabýváme:

  • Práva pacientů (poskytování zdravotní péče)
  • Práva dětí a rodina (odebírání dětí, pochybení OSPOD)
  • Porodnictví
  • Práva lidí s postižením (omezování svéprávnosti, nedobrovolná hospitalizace)
  • Policie (policejní násilí, účinné vyšetřování, vazba a výkon trestu)
  • Vzdělávání (práva dětí, diskriminace)
  • Očkování
  • Koronavirus

2

Nenašli jste odpověď? Zkuste ji vyhledat v databázi všech již zodpovězených dotazů , nebo vyzkoušejte fulltextové prohledání celých webových stránek.

3

Pokud neuspějete ani tentokrát a Váš dotaz se týká oblastí, kterým se Liga lidských práv věnuje, můžete se obrátit na naši poradnu.

Ozveme se Vám do dvou až tří týdnů, podle vytížení poradny.