Zatímco resort zdravotnictví tvrdí, že žádné nové sankce za neočkování dětí lékařům nehrozí, Zuzana Candigliota z LLP upozorňuje, že se výrazně rozšiří zákaz přijímání neočkovaných nebo částečně očkovaných dětí do kolektivních zařízení. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že žádné nové sankce za neočkování dětí lékařům nehrozí. To samé pro Deník Referendum uvedl předseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Rostislav Vyzula (hnutí ANO). Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv oponuje, podle ní zavádějící tvrdit, že navrhovaná novela nepřinese v povinném očkování žádné výrazné změny proti stávajícímu zákonu.

Zprávu vydal Deník Referendum dne 13. ledna 2015.

„Ve skutečnosti se výrazně rozšiřuje zákaz přijímání neočkovaných nebo částečně očkovaných dětí do kolektivních zařízení. Dosud se zákaz vztahoval na jesle, mateřské školy a pak i nově vzniklé dětské skupiny v denním režimu. Na jiné subjekty nebyl zákaz vztahován a nebyl po nich vyžadován,“ zdůrazňuje Candigliota. Novela totiž rozšiřuje zákaz péče o dítě i pro chůvy, hlídací koutky či mateřská centra, které pečují o děti do tří let pouze příležitostně.

Vyzula přesto tvrdí, že novela prakticky žádné změny nepřináší. „V některých případech sankce snižuje, v jiných zvyšuje,“ zdůrazňuje. „Navrhovanou změnou je o jeden milion vyšší možná pokuta, nikoli podmínky pro její udělení. Pokud zákon v této podobě bude schválen, změní se tedy pouze horní hranice výše pokuty, a to z dosud platných maximálně dvou na maximálně tři miliony korun,“ doplňuje tiskový odbor ministerstva.

Candigliota ale zdůrazňuje, že dosavadní možnost v zákoně uložit pokutu za porušení povinnosti k ochraně veřejného zdraví až do výše dvou milionů byla obecně přijatelná hrozba pro případy společensky nebezpečného ohrožení veřejného zdraví. Tato sankce navíc nemířila přímo k vynucování povinného očkování. „A ani nikoho nenapadlo o takové sankci uvažovat,“ tvrdí Candigliota.

„Pokud se ale nyní konkrétně určí, že třeba za přijetí neočkovaného nebo jen částečně očkovaného dítěte do mateřské školy bude hrozit pokuta až půl milionu korun, jde o explicitní ohodnocení míry společenské nebezpečnosti tohoto konkrétního jednání, aniž by bylo doloženo, že je skutečně společensky nebezpečné,“ vysvětluje expertka Ligy lidských práv pro Deník Referendum.

„Již nyní se ředitelé škol,“ pokračuje Zuzana Candigliota, „setkávají s nepřípadným nátlakem ze strany hygienických stanic a ten se snadno přemění ve využívání nové konkrétní skutkové podstaty.“

Právě proto je podle jejích slov na místě otázka, zda jednání subjektů uvedených v zákoně, jako jsou mateřské školy, hlídací koutky, organizátoři táborů a lékaři, v souvislosti s vynucováním povinného očkování, je skutečně tak společensky nebezpečné, aby byla deliktem s možností udělení pokuty v řádech statisíců nebo dokonce milionů korun.

Vyšší maximální hranici pokuty chce norma podle tiskového odboru ministerstva zavést proto, že povinnost se týká lékařů, kteří si mají být vědomi významu pravidelného očkování.

„I Česká lékařská komora označila postupy lékařů, kteří odmítají provádět povinná očkování, či podávají zákonným zástupcům informace v rozporu se zákonem, za postupy non lege artis. Takový postup lékaře ohrožuje zdraví nezletilého pacienta a může ve svém důsledku vést až ke vzniku epidemického výskytu nákazy,“ uvedlo ministerstvo.

„Ve skutečnosti navrhované postihy nemají zdůvodnění a jsou v rozporu s vyváženým řešením, které v otázce očkování dětí přijaly západní demokracie,“ tvrdí expertka Ligy lidských práv.

A navrhuje řešení, za které považuje dobrovolné státem hrazené očkování bez sankcí a odpírání přístupu do kolektivních zařízení, možnost volby (odložení očkování, volba šetrnějších očkovacích schémat a vakcín) a odpovědný přístup k obavám rodičů, tedy poskytování vyvážených informací a hlavně odpovědnost státu za újmu způsobenou státem nařizovaným a doporučovaným očkováním.

Podle novely by pokuta za neprovedení pravidelného očkování hrozila poskytovateli zdravotních služeb, který nesplní povinnost provést pravidelné očkování, ač o ně zákonný zástupce dítěte žádá.

„Pokud jde o odpírače očkování, nemůže,“ zdůrazňuje ministerstvo, „za odepření očkování ze strany zákonného zástupce dítěte nést odpovědnost poskytovatel zdravotních služeb, neboť tím, kdo porušil zákon, není poskytovatel zdravotních služeb, ale zákonný zástupce dítěte.“

Podle Vyzuly výborem navrhovaný zákon nejspíš projde na příštím jednání výboru, které je plánováno na konec ledna. Poté se zákon dostane na plénum dolní komory. Zbývá tedy pouze několik týdnů k tomu, aby veřejnost zákonodárce přesvědčila k zamítnutí novely.

Candigliota, lékař, lidská práva, očkování, sankce, zákon