Transparentní financování

Liga lidských práv nedostává žádné pravidelné příspěvky na provoz ze státního rozpočtu. Poměr financování z jednotlivých zdrojů se každoročně liší podle aktuálních projektů a činností.

%

soukromé nadační zdroje (OSI, Albatros, Erste, atd.)

%

dary / individuální a firemní fundrasing

%

granty Evropské unie / Evropské komise

%

veřejné zakázky / výzkum, vzdělávání

%

projekty partnerů (MDAC, ERRC, HHC, atd.)

%

benefiční obchůdek Šuplig

Aktuální granty a projekty

Rozvoj kontinuální péče v porodnictví

– podpořeno Úřadem vlády ČR částkou 440.000 Kč

 

Právní pomoc zranitelným skupinám – dětem, ženám a lidem s postižením

– podpořeno Open Society Foundation ve výši 70.000 USD