Chlapce, který ochrnul po povinném očkování, stát odmítá odškodnit

Podniknuté kroky

 • červen 2016 > Rodiče chlapce požádali stát o náhradu újmy a zdraví ve výši 2 miliony korun.
 • prosinec 2016 > Ministerstvo zdravotnictví žádost o mimosoudní vyrovnání odmítlo.
 • březen 2017 > Rodiče chlapce podali s pomocí Ligy lidských práv žalobu o náhradu újmy na zdraví.
 • listopad 2017 > Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k žalobě.
 • březen 2018 > Liga lidských práv předložila soudu odborný článek prof. JUDr. Ivo Telce, CSc. „Spravedlivá náhrada újmy způsobené veřejným očkováním“.
 • duben 2019 > Obvodní soud pro Prahu 2 (soudkyně Jana Hercíková) žalobu zamítl s odůvodněním, že neexistuje právní úprava, která by vymezovala odpovědnost státu za újmu na zdraví způsobenou povinným očkováním.
 • září 2019 > Rodiče chlapce podali s pomocí Ligy lidských práv odvolání k Městskému soudu v Praze.
 • únor 2020 > Městský soud v Praze (soudci Vladimír Fučík, Eliška Mrázková a Pavel Vlach) potvrdil rozsudek Obvodního soudu a našemu klientovi pouze zrušil povinnost uhradit protistraně náklady řízení.
 • červen 2020 > Za chlapce jsme podali dovolání k Nejvyššímu soudu s argumentací, že nižší soudy rozhodly formalisticky a nezbývaly se výkladem, který umožňuje nahradit dítěti újmu
 • červen 2021 > Doložili jsme Nejvyššímu soudu komunikaci rodičů chlapce s ministrem Adamem Vojtěchem, který odmítl přezkoumání jejich žádosti i jejich podnět ke změně odškodňovacího zákona.
 • srpen 2021 > Nejvyšší soud (soudci Robert Waltr, Martina Vršanská a Petr Vojtek) zvolil takový výklad právní úpravy, který umožňuje odškodnění v případech újmy způsobené povinným očkováním, rozsudky nižších soudů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně.
 • prosinec 2021 > Ministerstvo podalo proti rozsudku Nejvyššího soudu ústavní stížnost a namítalo porušení práva státu na spravedlivý proces a dalších práv, stížnost však byla Ústavním soudem obratem odmítnuta jako nepřípustná a předčasná.
 • od ledna 2021 > Věc před Obvodním soudem pro Prahu 2 byla přidělena jinému soudci. Soudce Ivo Krýsa nejprve vyzval strany ke smíru, který ale nebyl s ohledem na postoj ministerstva možný. Od května 2022 soud činil kroky k zadání znaleckého posudku. Dokonce ustanovil jeden znalecký ústav, ale následně ho znaleckého úkolu zprostil kvůli pozastavení znalecké činnosti. Následně soud informoval účastníky, že řada znalců či znaleckých ústavů či možných znalců ad hoc z různých důvodů odmítla zpracovat znalecký posudek nebo nereagovala. Soud požadoval součinnost po účastnících řízení k nalezení znalce, která byla poskytnuta.
 • listopad 2023 > Nakonec soud ustanovil ad hoc znalkyní dětskou lékařku Hanu Cabrnochovou, která je vysoce problematickou osobou kvůli svým vazbám na výrobce vakcín, ale i kvůli chybějící odbornosti pro znalecký úkol. Žalobce proti jejímu ustanovení podal námitky.
 • od ledna 2024 > Případ chlapce převzala nová soudkyně Kateřina Pelišová a v únoru 2024 zprostila výkonu znalecké činnosti dětskou lékařku Cabrnochovou a zároveň ustanovila novým znalcem ad hoc dětského lékaře Daniela Dražana, který je z hlediska konfliktu zájmů i chybějící odbornosti stejně problematický jako Cabrnochová. Opět jsme podali námitky, a to jak proti znalci, tak i námitku podjatosti proti soudkyni, neboť ustanovení další takové osoby nelze chápat jinak, než jako schválnost. Námitku proti znalci jsme ještě podrobně odůvodnili. Soudkyně byla shledána nepodjatou, proto se bude zabývat námitkami proti znalci.

Tiskové zprávy k případu a mediální ohlasy

Chcete odložit povinné očkování dítěte?

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka:
Chcete odložit povinné očkování dítěte, nebo neočkovat vůbec? Najděte si jiného pediatra. To je běžná praxe u dětských lékařů na Plzeňsku. Paní Veronika chtěla první dávku hexavakcíny pouze odložit, lékařka ji prý přesto vyhodila z ordinace. Mladá rodina podala stížnost na lékařskou komoru. Kdo je v právu, zjišťovala Kateřina Lang.

paní Veronika, maminka:
My jsme měli konkrétně problém ten, že jsme ve třech měsících šli na preventivní prohlídku a paní doktorka počítala s tím, že už budeme automaticky očkovat, ale jelikož naše dcera byla opravdu malá, tak jsme se rozhodli, že odložíme.

Kateřina LANG, redaktorka:
A právě tady začal celý problém. I přesto, že podle zákona musí rodič stihnout naočkovat dítě do 18 měsíců věku, byla paní Veronika s tehdy tříměsíční dcerou prý doslova vyhozena z ordinace.

paní Veronika, maminka:
Chtěli jsem vydržet minimálně do půl roku, no a paní doktorka nám řekla, že to si bohužel musíme najít jinýho pediatra, že ona neodkládá, ani neposouvá očkování.

Kateřina LANG, redaktorka:
Rodina proto začala hledat nového pediatra. Podle manžela paní Veroniky to byl obrovský problém. Nikdo je totiž nechtěl přijmout.

manžel paní Veroniky:
Z dvaceti pediatrů jsem byl devatenácti odmítnut, že odkládat se nebude, až na poslední chvíli jsme našli paní doktorku ve Starým Plzenci, která byla jakoby svolná s tím, že nám odloží očkování.

Kateřina LANG, redaktorka:
Jenže podle právníků je odmítnutí péče ze strany pediatra v tomto případě nezákonné.

Zuzana CANDIGLIOTA, právní lídr Ligy lidských práv:
V případě, že rodič odmítne očkování nebo žádá odložení očkování, tak to rozhodně není důvodem, pro který pediatr může vyhodit toho pacienta z péče.

Kateřina LANG, redaktorka:
Bohužel rodina paní Veroniky není jediná, která podobný problém řeší. Stejně je na tom i tato maminka z Plas na Severním Plzeňsku. Žena se totiž rozhodla své dítě prozatím neočkovat vůbec. Reakce dětské lékařky ji prý šokovala.

Barbora KORUNKOVÁ, maminka, Plasy:
No, požádala nás, abysme odešli a že na nás zavolá sociálku. Máme nového pediatra a trvalo mi to asi tři měsíce, než jsem prostě obvolala různá pediatry a nakonec se teda někdo chytil a vzali nás.

Kateřina LANG, redaktorka:
A proč pediatři neočkované děti ve svých ordinacích nechtějí?

Jitka BEZDÍČKOVÁ, pediatrička, Plasy:
Protože já preferuju preventivní medicínu. Pokud budou odmítat trvale očkování, že teda nechtějí očkování a to dítě by bylo zdravý, tak bych asi chtěla, aby teda byli u pediatra, kterej s tím nemá problém.

Kateřina LANG, redaktorka:
Na druhou stranu i rodiče, kteří chtějí očkování odložit, neb neočkovat vůbec, mají ze zákona na pediatrickou péči nárok. Pokud je lékař odmítne, je třeba se obrátit na zdravotní pojišťovnu.

Marie MAŘÍKOVÁ, vedoucí podpůrné skupiny pro očkování:
Pojišťovna je povinná nalézt pediatra, který vezme do péče ať už očkují, nebo neočkují.

Kateřina LANG, redaktorka:
Kateřina Lang, Prima FTV.

Monitoring Zpráv FTV Prima vysílaných dne 16. 4. 2016.

Neočkované děti školky neberou

Bez „kontroverzní“ hexavakcíny ve čtyřech dávkách žádné dítě do školky nepřijmou. Rodiče mají smůlu. Zatímco hygienici a většina dětských lékařů tvrdí, že očkování proti devíti infekčním nemocem je nezávadné, mnohé maminky si to nemyslí. A pak mají problém, protože jejich dítě nevezmou do školky.

(Pokračování textu…)