Bez „kontroverzní“ hexavakcíny ve čtyřech dávkách žádné dítě do školky nepřijmou. Rodiče mají smůlu. Zatímco hygienici a většina dětských lékařů tvrdí, že očkování proti devíti infekčním nemocem je nezávadné, mnohé maminky si to nemyslí. A pak mají problém, protože jejich dítě nevezmou do školky.

Zprávu vydal deník 5plus2 dne 30. května 2014. Autorkou textu je Marie Stypková. K tématu vyšel i rozhovor s právničkou Ligy lidských práv Zuzanou Candigliota.

Naprostá většina mateřských škol na Frýdecko-Místecku, stejně jako v ostatních krajích republiky, dítě bez lékařského potvrzení o kompletním očkování do školky nepřijme. I proto volí čím dál více rodičů alternativní způsoby a hledají jinde. Tak například soukromá Lesní školka Bezinka v Palkovicích očkování dětí neřeší. „U našich dětí nesledujeme, zda jsou očkované či ne, což znamená, že tuto informaci od rodičů či lékaře nevyžadujeme,“ zdůraznila koordinátorka školky Ivana Cviková.

Někteří rodiče jsou totiž přesvědčení o tom, že za různé vývojové problémy jejich dětí může právě takzvaná hexavakcína (proti tetanu, dětské mozkové obrně, záškrtu, zarděnkám, spalničkám, černému kašli, žloutence typu B, infekci hemofily B a příušnicím – pozn. red.).

„Když vám dětská lékařka naočkuje dítě v ordinaci, tak vám žádný příbalový leták přečíst nedá. Jenže ti, co se o tuto problematiku zajímají, vědí, že v hexavakcíně jsou i stabilizátory a takzvané imunitní adjuvanty, což jsou těžké kovy, především hliník a rtuť,“ vysvětlila Kateřina Najsarová z FrýdkuMístku.

Zákon o ochraně veřejného zdraví uvádí, že jesle nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Hygienici a dětští lékaři žádné problémy nepřipouštějí. „Očkování hexavakcinou patří do pravidelného očkování. Tvrzení, že způsobuje zpomalený růst či autismus není vědecky opodstatněné. Počty rodičů odmítajících očkování jsou sporadické,“ řekla Irena Martinková z Krajské hygienické stanice v Ostravě.

V této souvislosti se ovšem nabízí další otázka. Jak je možné, že neočkované dítě představuje reálnou infekční hrozbu pro děti naočkované.

Ani tři dávky mnohdy školkám nestačí

Stále více matek tak očkování hexavakcínou odkládá na pozdější věk a volí většinou jen tři povinné dávky. V tom ovšem často spočívá problém, protože když chtějí dát dítě do mateřské školy, tak jejich nedoočkované dítě (tři dávky ze čtyř – poz. red.) nepřijme.

Podle příbalového letáku je však hexavakcína účinná už po třech dávkách. U některých dětí naopak nemusí být účinná ani po čtyřech dávkách. Navíc není jasné, kdo tuto účinnost léků v těle dětí sleduje.

Liga lidských práv: Je to jasná diskriminace

Právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota říká, že se jedná o jasnou diskriminaci a šikanu.

„Státní orgány nikdy neprokázaly, že by opatření povinného očkování bylo medicínsky nezbytné, ani nezdůvodnili, koho má chránit. Je zřejmé, že hexavakcína je riziková stejně jako ostatní očkovací látky, v jejichž důsledku může dojít k poškození zdraví, dokonce ke smrti,“ upozornila Zuzana Candigliota.

Dítě mělo horečku, nepilo, nespalo, dusilo se…

Když se Kateřině Najsarové před třemi lety narodil syn, problematice očkování se příliš nevěnovala a syna nechala naočkovat podle standardního očkovacího kalendáře. První dávku dostal už v devíti týdnech. Jenže pak to začalo.

„Syn měl patologickou reakci na očkování, tři dny neutišitelně plakal, měl horečku, špatně spal, nepil, začal se dusit a měl veliký rudý otok na zadečku. Byla jsem zoufalá a snažila se zjistit, co se děje. Začala jsem tedy pátrat na internetu, spojila se s různými lékaři. Syn to naštěstí odnesl jen zhoršenou imunitou,“ popsala trápení svého dítěte Kateřina Najsarová.

Stejné zkušenosti má i Jana Metzová z Lučiny na Frý decko-Místecku. „Syn začal trošku mluvit až po třetím roce. Byl jako by ve svém světě, když jsem na něj volala, nereagoval. Začali jsme proto navštěvovat různé poradny, včetně logopedie. Jsem si téměř jistá, že za zpomalený vývoj mého syna může právě očkování,“ řekla Metzová a začala vypočítávat, kolik malých autistů ve svém okolí zná.

Matek, které si myslí totéž, neustále přibývá a své zkušenosti si předávají na sociálních sítích. „Když si představíte, že do teprve tříměsíčního dítěte necháte vpravit tolik cizorodých látek, divím se, že to vůbec přežijou,“ píše na jednom z diskuzních fór Markéta Zuchová.

„Postará se o dítě někdo jiný než rodič, když bude mít následky? Jen rodič má právo rozhodovat, i když mu to zatím naše zákony ubírají. Na Slovensku nedávno rozhodli, že povinné očkování je protiústavní, v Německu je očkování nepovinné,“ zdůraznila Monika Marková z Frýdecko-Místecka.

děti, hexavakcína, lékař, očkování, rodiče, školka