Stanovisko Ligy ke kontroverzním vyjádřením Zuzany Candigliota

Liga lidských práv se důrazně distancuje od obsahu i stylu vyjádření Zuzany Candigliota na sociální síti Facebook v diskuzi o autistických dětech. Především pak od jejího pátečního vyjádření, že rodiče těchto dětí by měli mít za určitých okolností možnost rozhodnout o jejich eutanazii. Tento názor je v rozporu s aktuálně uznávanými lidskoprávními standardy. Nesplňuje ani základní podmínky (v některých evropských zemích legální) eutanazie ve smyslu urychlení neodvratné a blízké smrti s cílem zkrátit nesnesitelné utrpení, ke kterému musí pacient dát opakovaně informovaný souhlas.

Zuzana Candigliota už od pondělí 10. 12. 2018 není statutární zástupkyní Ligy lidských práv (v rejstříku spolků dosud není aktualizováno) a zůstává v roli spolupracující advokátky. V tomto smyslu jde o její soukromá vyjádření.

Protože nejde o první případ v nedávně době, kdy jsou vyjádření Zuzany Candigliota v rozporu s hodnotami Ligy a ohrožují její pověst, zvážíme také další kroky. V rámci kolektivu Ligy budeme v příštích dnech diskutovat o budoucnosti naší další spolupráce a jejích pravidlech.

Dan Petrucha
Předseda Ligy lidských práv

Soud uložil ministerstvu znovu rozhodovat o zveřejnění analýzy

Ministerstvo zdravotnictví bude muset znovu rozhodovat o tom, jestli zveřejní svou analýzu o trestní odpovědnosti žen, které rodily doma. Před lety materiál odmítlo poskytnout právničce Ligy lidských práv, která o něj požádala. Po sedmi letech soudních sporů dnes pražský městský soud vedení resortu nařídil, aby se věcí zabývalo znovu. Přímo mu ale neuložil, v jakém rozsahu by mělo informace zpřístupnit. Ministerstvo svůj další postup dnes nepřiblížilo. Podle šéfa tiskového oddělení Ondřeje Macury vyčká na písemné vyhotovení rozsudku.

(Pokračování textu…)

Ústavní soud rozšířil možnosti získání výjimky z očkovací povinnosti

Ústavní soud dnes rozhodl, že rodičům, kterým jejich svědomí nedovoluje očkovat své dítě, hygienická stanice nesmí udělit pokutu. Ve svém předchozím rozhodnutí z roku 2011 řekl, že je možné udělit takovou výjimku pouze v případě náboženského přesvědčení rodičů. Dnešní rozhodnutí rozšiřuje tuto argumentaci i o výjimku z důvodu sekulární výhrady svědomí.

Dle soudu přitom není nutné, aby se přesvědčení rodičů zakládalo na objektivní pravdě nebo racionalitě. Musí být ovšem prokázáno, že přesvědčení rodičů je naléhavé, konzistentní a jejich tvrzení jsou přesvědčivá. Musejí být také zhodnoceny společenské dopady, které může v konkrétním případě akceptovaná sekulární výhrada svědomí mít. V případu našich klientů byly všechny podmínky pro udělení výjimky splněny a soud jim proto dal za pravdu.

Co znamená nález Ústavní soudu k očkování pro rodiče?

Ústavní soud ve svém rozhodnutí dále uvedl, že výhradu svědomí mohou uplatnit například rodiče, jejichž mladší dítě mělo vysoce nežádoucí reakci po očkování. I když se tím soud výslovně nezabýval, argumentace vyslovená soudem může být v individuálních případech uplatněna i při přístupu dětí do školky. Stále ovšem platí, že na přijetí neočkovaného dítěte do školky nemají rodiče právní nárok. Více informací o přístupu neočkovaných dětí do školky naleznete zde.

Více informací poskytnou:

Tereza Hrubá, právnička Ligy lidských práv, e-mail: tereza.hruba@llp.cz

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, e-mail: zuzana.candigliota@llp.cz

 

 

 

 

Více informací