Liberties‘ Rule of Law Report 2024 – Liberties‘ Zpráva o právním státu 2024

STAGNACE ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI REFORMY JUSTICE A V BOJI PROTI KORUPCI V ROCE 2023

  • Jde o nejrozsáhlejší nezávislou zprávu předloženou EU
  • Zvyšující se zákazy protestů, zejména pro klimatická a propalestinská demonstrace
  • Liga lidských práv z České republiky se na zprávě podílela s dalšími 36 lidskoprávními organizacemi z celé EU

Podle nově zveřejněné Liberties Zprávy o stavu právního státu 2024 se právní stát v Evropské unii v roce 2023 nadále zhoršoval, a to z toho důvodu, že vlády pokračovaly v oslabování systému brzd a protivah. Došlo k výraznému nárůstu omezení práva na pokojný protest, v mnoha případech se však aplikují selektivně pouze na propalestinské a klimatické protesty. Celá zpráva je ke stažení zde.

Ve svém pátém vydání od roku 2019 zpráva identifikuje nejmarkantnější porušování spravedlnosti, korupce, svobody médií, bezpečnosti novinářů, systému brzd a protivah, občanského prostoru a systémových problémů v oblasti lidských práv v Evropské unii v roce 2023. Komplexní analýza, na níž spolupracovalo 37 lidskoprávních organizací 19 zemí EU je dosud nejpodrobnější stínovou zprávou o právním státu, kterou provedla nezávislá síť pro občanské svobody. Evropská komise bere tato zjištění v úvahu při svém každoročním monitorování právního státu, čímž potvrzuje mezinárodní význam zprávy.

V České republice je celková situace stagnující. Nejnaléhavějším problémem je nedostatečný pokrok v reformě soudního systému a v boji proti korupci. Co se týče soudního systému, projekt digitalizace justice stále není dokončen, soudům chybí personál a snižují se platy soudců, což může mít v budoucnu vliv na kvalitu soudnictví. Základními nedostatky trpí taktéž reforma státního zastupitelství a chybí podpora pro soudní znalce. V případě boji proti korupci postupuje Česká republika velice pomalu. Doporučení GRECO ani Evropské komise nebyly uspokojivě splněny. Příkladem je přetrvání Pavla Blažka ve funkci ministra spravedlnosti i přes trvající konflikt zájmů, včetně jeho prověřování policisty z NCOZ v souvislosti s korupcí a kupčením s brněnským městským majetkem. Legislativní otázky, jako je zákon o lobbyingu, etický kodex Parlamentu či zákon o střetu zájmů, stále nejsou uspokojivě vyřešeny. Národní zprávu o právním státu vypracovala Liga lidských práv. Zpráva o České republice je k dispozici zde.

V dobře zavedených demokraciích, jako je Francie, Německo, Belgie,  zpráva odhaluje občasné, nikoli však endemické problémy s právním státem. Skutečné obavy vznikají, když existuje možnost, že se k moci dostane extremistická strana, protože ta by mohla tyto sporadické problémy v budoucnu proměnit v systémový problém. V jiných starších demokraciích, například v  Itálii, Švédsku, kde se k moci dostaly krajně pravicové strany, které postupně narušují právní stát, se zdá, že rozklad je postupný proces. To lze přičíst odolnosti těchto starších demokratických institucí, které je činí odolnějšími vůči pokusům o převzetí. To naštěstí zastáncům demokracie poskytuje příležitost mobilizovat se, shromáždit podporu a působit proti těmto podkopávajícím silám. V rozvíjejících se demokraciích EU se trajektorie právního státu může rychle změnit – buď směrem k obnově, nebo k úpadku. Příkladem je Slovensko, kde nedávno ustavená vláda inspirovaná maďarským modelem systematicky bourá demokratické struktury. Mezitím na Slovinsku nová prodemokratická administrativa aktivně pracuje na nápravě situace. Polská zkušenost zdůrazňuje složitou výzvu k obnovení právního státu, aniž by došlo k neúmyslnému porušení samotných právních základů, které se snaží obnovit. Na druhou stranu Maďarsko dokládá, že spoléhat se při reformách pouze na nátlak EU a sankce má svá omezení. Navzdory legislativním změnám je pro skutečný posun nutná trvalá podpora demokracie na nejnižší úrovni, protože institucionální zajetí zůstává trvalou překážkou skutečných změn.

Balazs Denes, výkonný ředitel Unie občanských svobod pro Evropu (Liberties), řekl:

“Liberties Rule of Law Report 2024 ukazuje, že úmyslné poškozování nebo zanedbávání nápravy porušování zásad právního státu ze strany vlád, které se neřeší, může časem přerůst v systémové problémy. Sílící krajní pravice, která navazuje na tato zneužití, velmi rychle rozloží evropskou demokracii, pokud Evropská komise nepoužije mnohem důraznějším způsobem nástroje, které má k dispozici, včetně řízení o porušení práva nebo podmíněného zmrazení finančních prostředků EU. Není třeba čekat, až vznikne podobný stav jako v Maďarsku s neodstranitelným antidemokratickým režimem.“

Kontakty:

LIGA LIDSKÝCH PRÁV: Jana Řepová, jana.repova@llp.cz

LIBERTIES: Valentin Toth, +4915734590281 (Signal, Whatsapp), valentin.toth@liberties.eu