Průlomové rozhodnutí soudu – ženy mají právo na porodní asistentku z nemocnice i když rodí doma

Poslechněte si rozhovor s naší právničkou Zuzanou Candigliota o průlomovém rozhodnutí soudu v otázce domácích porodů. Městský soud v Praze na konci ledna rozhodl, že za situace, kdy vinou státu není dostupná péče soukromých porodních asistentek, mohou ženy rodící doma vyžadovat porodní asistentku z blízké nemocnice.
Rozhovor proběhl dne 17. 2. 2012 na www.rozhlas.cz a najdete jej zde.

Webový formulář umožní ženám vyjádřit se k současnému porodnictví

Brno – 11. května – Liga lidských práv dnes spustila webový formulář „Chci svůj porod“, který má pomoci při prosazování práva žen zvolit si svobodně poskytovanou zdravotní péči a místo porodu. Formulář umožňuje maminkám, a nejen jim, oslovit odpovědné instituce i politiky a upozornit je, že v České republice stále dochází k porušování práv žen při poskytování péče během těhotenství, porodu a šestinedělí. Systém péče o těhotné a rodičky u nás totiž stále neodpovídá přístupu k ženám například v Německu, Rakousku či Velké Británii.

Zatímco Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že v posledních letech nešetřilo žádné stížnosti na péči v porodnicích a nemá informace o žádných ženách, které by byly s péčí nespokojené, skutečná situace je jiná. V českých porodnicích často dochází k rutinním zásahům do přirozeného průběhu porodu a není výjimkou, že se tak děje bez předchozího poučení a souhlasu žen. Většina porodnic rutinně odděluje matky od novorozenců a některé porodnice stále brání tomu, aby mohly maminky odejít se zdravými novorozenci po porodu domů. V pražských porodnicích vznikl navíc nezákonný systém registrací a ženy s rozběhnutými porody jsou v mnoha případech odmítány, přestože takový postup zákon zakazuje. Ženy si také nemohou zvolit k porodu v porodnici svoji porodní asistentku.

Problémem však není jen přístup personálu v porodnicích, jde o celkové omezování volby žen při výběru péče a místa porodu. Ministerstvo zdravotnictví například brání vzniku porodních domů a snaží se kriminalizovat porodní asistentky, které poskytují ženám péči v těhotenství a při porodech doma. V řadě západních států jde přitom o standardní služby hrazené ze zdravotního pojištění. Podle Evropského soudu pro lidská práva je právem každé ženy zvolit si místo porodu, stát při tom musí zajistit, aby jí byla poskytnuta kvalifikovaná zdravotní péče.

Ženy, které nejsou spokojeny s péčí během těhotenství, porodu a po porodu a chybí jim nabídka služeb samostatně působících porodních asistentek, většinou neví, na koho se s tímto problémem obrátit. Formulář by jim měl vyjádření maximálně zjednodušit. Kromě zmíněného Ministerstva zdravotnictví mohou ženy prostřednictvím webu oslovit i svoji zdravotní pojišťovnu, která je povinna zajistit dostupnou zdravotní péči, nebo svého senátora, jenž může mít vliv na obsah nových zdravotnických zákonů.

On-line formulář bude prezentován také v rámci Světového týdne respektu k porodu, do kterého se právničky a právníci Ligy zapojí se svým seminářem Právní výbavička do porodnice.
Bližší informace poskytne:

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských, tel. +420 777 893 871, zcandigliota@llp.cz

Analýzu Ligy o péči porodních asistentek mimo porodnice v šesti evropských státech naleznete zde.

Seminář Právní výbavička do porodnice se uskuteční:

• V Brně v pondělí 16. 5. od 18 do 19:30 h a ve středu od 19:00 do 21:00 h, Family Point, Josefská 1, www.aktivnirodicovstvi.cz

• V Praze ve čtvrtek 19. 5. od 14.00 do 15.45 h, Kino Perštýn, Na Perštýně 6, www.respektkporodu.cz

• V Břeclavi v pátek 20. 5. od 10.00 do 11.00 h, Centrum volného času Duhovka, sídliště Na Valtické, www.iride.cz

• V Českých Budějovicích v sobotu od 12.30 do 14.00 h, Pansofie, Nám. Přemysla Otakara II. 36 – Galerie Dvořák 1. p., www.babysatky.cz

Pozvánka na tiskovou konferenci

Pozvánka na tiskovou konferenci

Rodíme (se), jak potřebujeme

Světový týden respektu k porodu v Brně 16. – 21. 5. 2011

KDY: Středa 11. května 2011 od 10 hodin
KDE: Kavárna Kunštátská Trojka, Dominikánská 9, Brno (mapa zde)
Tisková konference seznámí novináře a novinářky s brněnskou podobou Světového týdne respektu k porodu: informativního festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství.

KDO:
Kateřina Klíčová, výkonná ředitelka Unie porodních asistentek, UNIPA
Zora Javorská, koordinátorka kampaně Ženy a životní prostředí, NESEHNUTÍ
Lucie Harnošová, jednatelka společnosti Brána k dětem
Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv
Festival letos nabízí velmi bohatý program: přednášky, workshopy, poradny porodní asistentky a duly, projekce filmů, křesty knih, dny otevřených dveří. Zapojila se do něj většina brněnských organizací věnujících se tématu, které spojila trojice organizátorek neformálně sdružená pod hlavičkou Aktivní rodičovství. Záštitu nad akcí převzal Odbor zdraví Magistrátu města Brna.

Na 16. – 22. května připadl rovněž celosvětový Týden opravdových plen, jehož program Vám také na tiskové konferenci představíme. Nebude chybět ukázka opravdových – látkových plen.

Seznámíme vás také s novým projektem Ligy lidských práv: Chci svůj porod, jehož prostřednictvím budou moci ženy nespokojené s porodní a poporodní zdravotnickou péčí oslovit ministerstvo, senátory či pojišťovny.

Unie porodních asistentek vyhlásí veřejnou sbírku „Bábovka pro porodní bábu“, jejíž příběh si budete moci u kousku bábovky a šálku kávy vyslechnout.

Kontakty:

Kateřina Klíčová, UNIPA, klicova@unipa.cz, 734 637 379

Zora Javorská, NESEHNUTÍ, zora@nesehnuti.cz, 606 722 988

Lucie Harnošová, Brána k dětem, lucka2@email.cz, 721 436 380

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE
VE VĚCI PORODNÍCH ASISTENTEK

v úterý 23. listopadu 2010 od 11.00
v budově Městského soudu v Praze na Hybernské 18 v Praze,
v místnosti č. 260 v 1. patře
Liga lidských práv a Unie porodních asistentek si vás dovolují pozvat na veřejné jednání ohledně registrace samostatné porodní asistentky. Otázka toho, zda mohou českým ženám, které se rozhodnou rodit mimo porodnici, pomoci s vedením porodu porodní asistentky, se každoročně dotýká minimálně stovek českých žen.

Paní Marie, porodní asistentka a členka Unie porodních asistentek, již od roku 2007 usiluje o to, aby získala jako samostatná porodní asistentka registraci k činnostem, které jsou s profesí porodní asistentky spojeny, včetně vedení fyziologického porodu bez přítomnosti lékaře. České úřady jí ale odmítají plnou registraci udělit bez toho, aby jako samostatný podnikatel fakticky splňovala věcné a personální vybavení porodnice. A to přesto, že paní Marie jasně deklarovala svou vůli poskytovat své služby v domácím prostředí žen, tedy mimo své pracoviště. Proč má tedy na svém pracovišti mít například vybavený porodní sál?

Z analýzy Ligy lidských práv vyplývá, že ve všech zemích, ať už je v nich nezávislá péče porodních asistentek státem podporována či nikoliv, existuje určité procento žen, které se rozhodují pro porod mimo porodnici a pro samostatnou péči porodní asistentky. Počet těchto rodiček se trvale pohybuje asi na 1-3 % (Německo, Spojené království, Irsko, Francie). Ve státech, kde je mimonemocniční péče o těhotné a rodičky tradiční nebo veřejně podporovaná, je procento těchto rodiček mnohem vyšší (8-9 % Wales, 29 % Nizozemí).

České Ministerstvo zdravotnictví se ve snaze omezit počet domácích porodů snaží tuto alternativu českým ženám co nejvíce ztížit. Proto nastavuje porodním asistentkám takové požadavky, aby je nebyly schopny splnit. Paradoxně tak ale přispívá ke snížení bezpečí žen a dětí při porodu mimo porodnici, neboť jim odepírá možnost odborné péče porodní asistentky.
Veřejného vyhlášení se zúčastní a bližší informace poskytne
David Zahumenský, právník a předseda Ligy lidských práv, tel. 608 719 535
Ivana Königsmarková, prezidentka Unie porodních asistentek, 602 816 081
Analýza Liga lidských práv „Péče porodních asistentek mimo porodnice“ je ke stažení zde.
Kritika stavu českého porodnictví ze strany Výboru pro odstranění diskriminace žen zde.

Porod jako informovaná volba

Druhý ročník Světového týdne respektu k porodu v Brně.

Brno – 17. května 2010 – Jak podpořit zdárný průběh těhotenství a porodu? Jak vybrat místo k porodu? Co mohu a co musím? Tyto a další otázky si klade stále více žen a jejich partnerů. Najít odpovědi tento týden pomohou akce pořádané po celé České republice v rámci Světového týden respektu k porodu. Bohatý program je přichystán i v Brně.

Tématem letošního ročníku je „Porodní radost a porodní bolest“. Tato slova v sobě obsahují kontrast, který je typický nejen pro porod, ale i pro české porodnictví. Z přirozené součásti života se ruku v ruce s technickým a medicínským pokrokem stala téměř nemoc, proti které je třeba podat utišující léky a „pomoci“ pacientce. Mnoho žen proto přichází do porodnice s obavami a rozhodnuto ponechat vlastní porod v rukou druhých.

Ženám a jejich rodinám se sice dostává řada informací i jinak, ale jen málo jich směřuje k tomu, jak podpořit přirozené těhotenství, co zařídit před porodem nebo jak poznat, co je ještě dobré a co už by být nemuselo. Porod může být krásným a jedinečným zážitkem, proto má cenu se zamyslet například nad tím, zda s sebou vzít k porodu dulu, a shrnout do porodního plánu, co si přejeme a čemu bychom se naopak raději vyhnuli.

Akce pořádané v rámci týdne respektu k porodu umožňují současným i budoucím rodičům získat nový náhled na porod. Informace jsou předpokladem pro rozhodování v jakékoli oblasti. Krom toho platí, že informovaní rodiče bývají dobří partneři také pro porodní asistentky a lékaře.

Na brněnském programu se podílí Nesehnutí, Liga lidských práv, Brána k dětem, MAMI-centrum, Family Point, Centrum pro rodinu a sociální péči a mnoho dalších.

Podrobný program najdete zde.

Program mimobrněnských akcí najdete zde.

Další informace poskytnou:

Zora Javorská, koordinátorka Týdne respektu porodu v Brně, Nesehnutí, 606 722 988
David Zahumenský, předseda Ligy lidských práv, 608 719 535