Panelová debata nad rozsudkem ESLP o povinném očkování v Česku a jeho dopadech

Liga lidských práv pořádá v návaznosti na nedávný rozsudek Evropského soudu pro lidská práva nad šesticí stížností na systém povinného očkování v Česku panelovou debatu o dopadech verdiktu.

Panelovou debatu budeme ve čtvrtek 29. dubna od 16:30 živě streamovat na Facebooku a zveřejníme také její záznam. Zájemci mohou už nyní pokládat dotazy pro hosty panelu ve FB události. Dotazy bude možno pokládat i během panelu v diskuzi pod přenosem.

Hosté panelové debaty:

  • Barbara Havelková – docentka na Právnické fakultě Oxfordské univerzity, která se zaměřuje na gender a právo a antidiskriminační právo
  • Zuzana Vikarská – vyučuje ústavní právo a lidská práva na Právnické fakultě MU v Brně, na téma rozsudku napsala článek
  • Adéla Hořejší – advokátka, která se mj. věnuje lidským právům ve zdravotnictví
  • Jan Vavrečka – lékař, který se tématu očkování dlouhodobě věnuje, publikuje kritické články a před vnitrostátními soudy zastupoval dva ze stěžovatelů
  • Martina Suchánková – předsedkyně spolku Rozalio, který Štasburskému soudu předal amicus curiae, v němž poukázal na situaci českých rodin v souvislosti s povinným očkováním
  • Zuzana Candigliota – advokátka spolupracující s Ligou lidských práv, která stěžovatele před ESLP společně zastupovala

Debatu bude moderovat Zuzana Durajová, právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, která dříve pracovala v Lize lidských práv.

Povinné očkování dětí jako volba? Rozhodnou argumenty v debatě

Mělo by být zrušeno povinné očkování pro děti? Na toto téma se v úterý 20. srpna utkají dva protikladné tábory. V mladoboleslavském Domě kultury se od 18. hodin střetnou odpůrci i zastánci dětské vakcinace. Nikoliv doslova, ale v moderované debatě. Na stranu svobodné volby rodičů se postaví právní ředitelka Ligy lidských práv Zuzana Candigliota a odbornice na zdravotní prevenci Margit Slimáková. Pro zachování této povinnosti bude argumentovat ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR Václav Hořejší a farmaceutický konzultant Marek Petráš. Jedná se o další ze série letních diskuzí po českých městech, které pořádá Liga lidských práv společně s Masarykovými debatami.

„Jedná se o tzv. oxfordský debatní formát, kdy řečníci obhajují či vyvrací předem zadanou tezi. Do celé věci je navíc vtaženo publikum, které může debatérům klást dotazy, a diváci hlasují, která ze stran se jim zdála argumentačně přesvědčivější,“ přiblížil koncept večera Martin Černý, vedoucí projektu Masarykovy debaty. Celá diskuze má pak striktní pravidla tak, aby řečníci mohli na své argumenty navzájem reagovat a vše se nezvrhlo do dlouhých monologů. Vstup je volný.

Debatní série, která v červnu odstartovala v Jihlavě, je součástí projektu Ligy lidských práv „Hrdinou může být každý“. Ten se snaží prostřednictvím osobních příběhů každodenních „hrdinů“ aktivizovat veřejnost, znát občany svá práva a umět je efektivně prosazovat.

Proti státem nařízenému očkování svých dětí se vyhraňuje stále více rodičů. Existují pochybnosti, zda je nutné vakcínu podávat již v novorozeneckém věku či zda je počet nutných dávek skutečně rozumný. V neposlední řadě také vzrůstají obavy z možných negativních účinků aditiv přidávaných do vakcín. Ministerstvo zdravotnictví naopak argumentuje dosažením vysoké proočkovanosti v populaci, díky které se daří zabránit šíření infekčních chorob.

Zatímco západní Evropa přešla většinou již na cestu dobrovolnosti, v Česku nadále povinnost zůstává. Tu sice může rodič odmítnout, vystavuje se ale sankcím ze strany soudu nebo jiným nepříjemnostem, např. nepřijetí neočkovaného dítěte do mateřské školy.

 

Bližší informace poskytnou:

Martin Dutkiewič, PR manažer projektu Hrdinou může být každý, tel. 734 158 280

Zuzana Candigliota, právní ředitelka LLP a odbornice na problematiku očkování, tel. 607 005 043

Martin Černý, vedoucí projektu Masarykovy debaty, tel. 774 142 468

Spuštění diskusní stránky k veřejné prospěšnosti

Stránka je součástí projektů, které připravují věcný záměr zákona o veřejné prospěšnosti. Každý se zde může zapojit do diskuse na toto citlivé téma a stát se spolutvůrcem výsledného návrhu. Stránka obsahuje diskusní příspěvky, ke kterým může každý připojit svůj názor. Naleznete ji na

Společně s legislativními pracemi na novém občanském zákoníku otevřeli jeho tvůrci i otázku veřejné prospěšnosi, která bude upravena ve zvláštním zákoně. Zákon o veřejné prospěšnosti zasáhne do fungování všech neziskových organizací a záleží především na jejich aktivitě, jakým způsobem se tak stane. Vzhledem k tomu, že takový zákon zatím neexistuje, mají neziskové organizace šanci vytvořit jeho klíčové teze, které by v něm podle jejich názoru neměly chybět. K tomu jim může posloužit i internetová diskusní stránka

Bližší informace:

Mgr. Robert Cholenský Liga lidských práv
Bratislavská 31, Brno 602 00
e-mail:
mobil: 608 967 423
tel.: 545 210 446

Návštěva amerických odbornic na řešení problematiky domácího násilí v ČR

Tento týden navštíví Českou republiku dvě americké odbornice na řešení problematiky domácího násilí – soudkyně Susan Block a státní zástupkyně Barbara Greenberg z Family Court of St. Louis v Missouri, které přijedou na pozvání Velvyslanectví USA v Praze. V Praze se nejprve setkají se zástupci neziskových organizací, s policisty a se zástupci justice. Poté budou přednášet pro studenty právnické fakulty Univerzity Karlovy. Ve středu 21. 4. se zúčastní panelové diskuse na půdě Senátu ČR. Jejich pobyt bude pokračovat v Brně, kde rovněž proběhne setkání se zástupci justice a Policie ČR.

Liga lidských práv spolu s Velvyslanectvím USA při příležitosti jejich návštěvy uspořádá setkání se zástupci neziskových organizací v Kanceláři veřejného ochránce práv dne 21. 4. v 18.00 na téma „Domácí násilí – sdílená zkušenost, společné hledání řešení”, kterého se obě expertky zúčastní. Dalším bodem jejich programu bude přednáška určená zejména pro studenty práv na téma „Domácí násilí – existující problém, právní řešení z perspektivy USA”, která se uskuteční dne 22. 4. 2004 ve 13.30 hodin na Právnické fakultě MU v Brně. Susan Block a Barbara Greenberg svou návštěvu zakončí setkáním s novináři dne 22. 4. v 15.30 v budově Českého rozhlasu Brno.

Soudkyně Susan Block a státní zástupkyně Barbara Greenberg z Rodinného soudu v St. Louis v Missouri se na problematiku domácího násilí specializují. Proto lze očekávat, že podají informaci o tom, jakým způsobem se k řešení tohoto problému přistupuje v USA a nabídnou řadu cenných zkušeností ze své praxe. Tyto poznatky mohou být inspirací nejen pro odborníky na domácí násilí v České republice, ale také pro subjekty podílející se na legislativě, na kterých nyní je, aby učinily ty nejdůležitější kroky směrem k účinné pomoci obětem domácího násilí.