Tento týden navštíví Českou republiku dvě americké odbornice na řešení problematiky domácího násilí – soudkyně Susan Block a státní zástupkyně Barbara Greenberg z Family Court of St. Louis v Missouri, které přijedou na pozvání Velvyslanectví USA v Praze. V Praze se nejprve setkají se zástupci neziskových organizací, s policisty a se zástupci justice. Poté budou přednášet pro studenty právnické fakulty Univerzity Karlovy. Ve středu 21. 4. se zúčastní panelové diskuse na půdě Senátu ČR. Jejich pobyt bude pokračovat v Brně, kde rovněž proběhne setkání se zástupci justice a Policie ČR.

Liga lidských práv spolu s Velvyslanectvím USA při příležitosti jejich návštěvy uspořádá setkání se zástupci neziskových organizací v Kanceláři veřejného ochránce práv dne 21. 4. v 18.00 na téma „Domácí násilí – sdílená zkušenost, společné hledání řešení”, kterého se obě expertky zúčastní. Dalším bodem jejich programu bude přednáška určená zejména pro studenty práv na téma „Domácí násilí – existující problém, právní řešení z perspektivy USA”, která se uskuteční dne 22. 4. 2004 ve 13.30 hodin na Právnické fakultě MU v Brně. Susan Block a Barbara Greenberg svou návštěvu zakončí setkáním s novináři dne 22. 4. v 15.30 v budově Českého rozhlasu Brno.

Soudkyně Susan Block a státní zástupkyně Barbara Greenberg z Rodinného soudu v St. Louis v Missouri se na problematiku domácího násilí specializují. Proto lze očekávat, že podají informaci o tom, jakým způsobem se k řešení tohoto problému přistupuje v USA a nabídnou řadu cenných zkušeností ze své praxe. Tyto poznatky mohou být inspirací nejen pro odborníky na domácí násilí v České republice, ale také pro subjekty podílející se na legislativě, na kterých nyní je, aby učinily ty nejdůležitější kroky směrem k účinné pomoci obětem domácího násilí.

diskuze, domácí násilí, justice, policie