Stránka je součástí projektů, které připravují věcný záměr zákona o veřejné prospěšnosti. Každý se zde může zapojit do diskuse na toto citlivé téma a stát se spolutvůrcem výsledného návrhu. Stránka obsahuje diskusní příspěvky, ke kterým může každý připojit svůj názor. Naleznete ji na

Společně s legislativními pracemi na novém občanském zákoníku otevřeli jeho tvůrci i otázku veřejné prospěšnosi, která bude upravena ve zvláštním zákoně. Zákon o veřejné prospěšnosti zasáhne do fungování všech neziskových organizací a záleží především na jejich aktivitě, jakým způsobem se tak stane. Vzhledem k tomu, že takový zákon zatím neexistuje, mají neziskové organizace šanci vytvořit jeho klíčové teze, které by v něm podle jejich názoru neměly chybět. K tomu jim může posloužit i internetová diskusní stránka

Bližší informace:

Mgr. Robert Cholenský Liga lidských práv
Bratislavská 31, Brno 602 00
e-mail:
mobil: 608 967 423
tel.: 545 210 446

diskuze, veřejná prospěšnost