Pozvánka na soudní jednání v případu pomluvy

Liga lidských práv si Vás dovoluje upozornit na další soudní jednání v případu, který sledujeme pro možné zneužití verbálních trestných činů proti nepohodlným lidem. Manželé Ľubovi byli obviněni z pomluvy za to, že upozornili na možné týrání dětí v dětském domově.

 

Středa 30. května od 8:30 hodin v budově Okresního soudu v Novém Jičíně, Tyršova 3, v místnosti č. 38, 2. patro.

O případu manželů Ľubových Liga v minulosti opakovaně informovala. V letech 2007 a 2008 pár upozornil na možné fyzické týrání dětí v Dětském domově v Novém Jičíně, za něž by mohl být odpovědný tamní zástupce ředitelky Michal Pokorný. Ten ale s těmito tvrzeními nesouhlasil a na oba manžele podal trestní oznámení pro pomluvu. To nakonec vyústilo až v trestní řízení před soudem.

Manželé byli nakonec skutečně Okresním soudem v Novém Jičíně odsouzeni, ale odvolací soud našel v rozsudku vážné chyby a věc vrátil okresnímu soudu zpět. Nekonečná kauza údajné pomluvy tak pokračuje dál.

Krajský soud nyní požaduje dovyslechnutí dalších svědků: etopeda diagnostického ústavu, kterému se údajně týraný chlapec svěřil s fyzickým násilím ze strany pracovníka dětského domova, dříve pokousaného chlapce či sourozence bitého chlapce, který o fyzickém týrání svého bratra také věděl.

 

Bližší informace poskytne:

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, e-mail: zcandigliota@llp.cz, tel.: 777 893 871

Kontakt na obžalované:

Miroslav Ľuba, tel.: 725 713 400

Pozvánka na dvě soudní jednání ve věci verbálních trestných činů

Liga lidských práv si Vás dovoluje upozornit na další soudní jednání v případech, které sledujeme pro možné zneužití verbálních trestných činů proti nepohodlným lidem. Manželé Ľubovi byli obviněni z pomluvy za to, že upozornili na možné týrání dětí v dětském domově, Ladislav Flekal zase za údajné křivé obvinění policistů. (Pokračování textu…)

Neprokázané týrání v Dětském domově v Novém Jičíně

Sandra PARMOVÁ, moderátorka
——————–
Bití, kopání do hlavy a pes, který napadá děti, tohle všechno se mělo údajně dít v Dětském domově v Novém Jičíně. Alespoň podle manželů Ĺubových, kteří na to upozornili.

Roman FOJTA, moderátor
——————–
Jenže důkazy, které by tyhle děsivé praktiky potvrzovaly, se nenašly. Soud proto manžele poslal za pomluvu na pět měsíců do vězení.

Michaela MICHALCOVÁ, redaktorka
——————–
První incident se měl v tomto domově stát už v roce 2006. Bývalá vychovatelka Radmila Ĺubová viní zástupce ředitelky Michala Pokorného z toho, že jeho pes napadá děti. Argumentuje případem dívky, kterou ale podle ostatních pes kousnul nešťastnou náhodou. Sám Pokorný měl pak děti bít a týrat. Čtyřleté vyšetřování ale nic takového neprokázalo.

Blanka FLISNÍKOVÁ, ředitelka dětského domova
——————–
Všechny orgány, které nás mohou kontrolovat, tak ve svých závěrech došly k tomu, že tady pracují slušní, kvalifikovaní lidé.

Michaela MICHALCOVÁ, redaktorka
——————–
Za Radmilu Ĺubovou se postavil její manžel Miroslav. Společně se obrátili na krajský úřad, ombudsmana, média. Důkazy proti domovu ale stále neměli.

Radmila ĹUBOVÁ, obviněná
——————–
Já jsem se vlastně zastala chlapce, zastala jsem se dívky, dnes stojím před soudem.

Michaela MICHALCOVÁ, redaktorka
——————–
Okresní soud v Novém Jičíně nakonec rozhodl a manžele potrestal. Mají jít do vězení za pomluvu.

Zuzana CANDIGLIOTA, právnička Ligy lidských práv
——————–
Soudní rozhodnutí chápeme jako absurdní a jako rozhodnutí, které odpovídá 50.letům minulého století, protože vlastně ten soud popírá to, že občané jsou oprávněni upozornit na podezření z týrání dětí.

Michaela MICHALCOVÁ, redaktorka
——————–
Stále ale není jasné, proč manželé s dětským domovem takhle bojovali. Podle jejich dnes už bývalých kolegů za tím může být i osobní msta.

Michal POKORNÝ, vychovatel
——————–
Bylo jednoznačně motivováno snahou poškodit dobré jméno zařízení.

Blanka FLISNÍKOVÁ, ředitelka dětského domova
——————–
Nevím, jestli je to charakterová nedostatečnost, nepřiměřené ambice, nedostatek sebereflexe, či jiné osobní důvody, ale co vím naprosto jistě, tak to nebyla snaha ochránit děti.

Michaela MICHALCOVÁ, redaktorka
——————–
Vzhledem k tomu, že se Radmila Ĺubová a její manžel proti trestu odvolali, bude se případem zabývat Krajský soud v Ostravě. Michaela Michalcová, televize Prima.


Reportáž byla zveřejněna dne 8. 3. 2011 na TV Prima v pořadu Zprávy TV Prima.

Upozornili na možné týrání dětí, ale soud je za to potrestal

Okresní soud v Novém Jičíně dne 7. 3. 2011 vynesl absurdní rozhodnutí v kauze manželů obviněných z pomluvy. Manželé Ľubovi mají být vinni tím, že oznámili úřadům a později i médiím nepravosti, které se děly v dětském domově v Novém Jičíně. Po čtyřech letech je za to soud potrestal 5 měsíci odnětí svobody s odkladem na 14 měsíců. Manželé se na místě odvolali.

Soud neprokázal, že by cokoliv z jejich tvrzení byla nepravda. Soudce svoje rozhodnutí zdůvodnil tím, že manželé údajně sdělovali nepodložené informace, při oznamování svých podezření vystupovali pod anonymní identitou, celou záležitost medializovali a slibovali nezletilým za jejich svědectví odměny a výhody. Jenže v případě podezření z trestného činu týrání svěřené osoby zákon nevyžaduje, aby si oznamovatel svoje podezření ověřoval, postačí když se o spáchání činu „hodnověrným způsobem dozví“.

„S tím, že jej zástupce ředitelky dětského domova Michal Pokorný bil a kopal do něj, se svěřil paní Ľubové sám chlapec, který měl být tímto způsobem týrán. Není tedy pochyb, že podezření z trestného činu bylo z její strany oprávněné,“ komentuje rozsudek právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota. „Je třeba si také uvědomit, že anonymní oznámení má své opodstatnění tam, kde se zaměstnanci bojí o své místo, jinak by páchání této závažné trestné činnosti nemuselo nikdy vyjít najevo. Informování médií je zase prostředkem k objasnění věci tam, kde jsou odpovědné úřady nečinné.“

Celý případ začal v letech 2007 a 2008, když se manželé Radka a Miroslav Ľubovi zastali dětí, jež si stěžovaly na údajné agresivní chování Pokorného. Zástupce ředitelky měl dvě děti bít a kopat a jeho ohař opakovaně děti napadl. V posledním případě pokousal do tváře 5letou holčičku, což si vyžádalo její hospitalizaci. Za neuhlídání psa dostal Pokorný směšnou pokutu 1 000 Kč, avšak trestně stíháni byli nakonec manželé Ľubovi, a to za pomluvu.

Trestný činu pomluvy, který patří mezi verbální trestné činy, nemá v moderním trestním kodexu demokratického státu co dělat. Každý, kdo má pocit, že někdo jiný pošpinil jeho jméno či pověst, se totiž může účinně bránit před civilním soudem. Trestní právo by mělo být vždy až tím nejkrajnějším řešením. Přesto bývá právě tato skutková podstata často zneužívána proti nepohodlným osobám.

Bližší informace poskytne:

Lucie Koupilová, advokátka manželů Ľubových, tel. 608 877 671

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, tel. 604 118 050

Tiskovou zprávu věnovanou loňskému případu najdete zde.

Další informace k trestnému činu pomluvy najdete zde.

Trest pro manžele Ĺubovi za křivé obvinění

Jan PLACHÝ, moderátor
——————–
Začínají Události v regionech na ČT 24, hezký večer.
Okresní soud v Novém Jičíně uznal vinnými manžele Ĺubovi z toho, že křivě obvinili tamní dětský domov z týrání svěřených dětí. Před 4 lety na podzim na to upozornili ombudsmana a média. Soud jim vyměřil pětiměsíční podmíněný trest. Oba obvinění se na místě odvolali.

Michal POLÁŠEK, redaktor
——————–
Impulsem ke kauze se stal incident z podzimu roku 2007, kdy pes zástupce ředitelky domova Michala Pokorného zranil v obličeji šestiletou dívku. Na případ tehdy jako první upozornila Česká televize. Tehdejší vychovatelka domova Radmila Ĺubová pak s manželem rozeslala několik dopisů úřadům, ve kterých popisovala údajné týrání dvou dětí ze strany Pokorného.

Jan MIKA, bývalý svěřenec domova /natočeno 27. 4. 2008/
——————–
Mě bil, já jsem se bránil rukama a on prostě do mě kopal, fackoval mě.

Michal POLÁŠEK, redaktor
——————–
Podle policie si ale děti týrání za zdmi domova vymyslely a případ se tak k soudu vůbec nedostal. Naopak se na lavici obžalovaných ocitli samotní Ĺubovi. Vedení dětského domova je zažalovalo pro pomluvu. Líčení se kvůli častým absencím svědků protáhlo na téměř dva roky. Soudce nakonec uznal oba manžele vinnými z toho, že o domově a zástupci ředitelky Pokorném šířili nepravdivé informace s cílem jejich práci zdiskreditovat. Odsoudil je k podmíněnému pětiměsíčnímu trestu.

Miroslav ĽUBA, obžalovaný
——————–
Určitě naším zájmem nebylo nikoho poškodit, my jsme jednali vždycky v zájmu dětí a v tomto okamžiku si dovolím tvrdit, že soud nerozhodl dobře.

Michal POKORNÝ, zástupce ředitelky Dětského domova Nový Jičín
——————–
Souhlasím především s tím, že nešlo o zájem dětí, ale šlo tady o něco úplně jiného, což tuto kauzu, si myslím, dává do světla, které nepatří do prostředí dětských domovů.

Michal POLÁŠEK, redaktor
——————–
Rozsudek naopak kritizuje Liga lidských práv. Ta poukazuje na to, že jsou trestní oznámení pro pomluvu zneužívána pro umlčení nepohodlných lidí.

Zuzana CANDIGLIOTA, právnička Ligy lidských práv
——————–
Manželé Ľubovi byli jediní, kdo v této kauze bojoval za práva těch dětí a za to, aby se vyšetřilo podezření z jejich týrání a naopak byli zároveň jediní, kdo byli za to potrestáni.

Jiří HANZELKA, předseda soudu Nový Jičín
——————–
Brzy se to …, nějak ten zájem ustoupil, alespoň mně, já jsem to tak vyhodnotil, ustoupil do pozadí a převládaly tam spíš ty osobní věci.

Michal POLÁŠEK, redaktor
——————–
Případ ještě nekončí, manželé Ľubovi se hned v soudní síni odvolali. Michal Polášek, Česká televize, Nový Jičín.

Reportáž byla zveřejněna dne 7. 3. 2011 na ČT 24 v pořadu Události v regionech.