GIBS potřebuje reformu, výměna ředitele nestačí

Výměna Ivana Bílka by měla být doprovázena celkovou obnovou instituce, aby GIBS fungoval transparantně a bez skrytých vazeb. V tom musí pomoci především samotní politici.

Zprávu vydal Deník Referendum.

Generální inspekce ozbrojených sborů (GIBS) měla být nezávislou institucí, která bude spravedlivě měřit těm policistům, u nichž je podezření, že porušili zákon. Měla nahradit inspekci ministra vnitra, která vyšetřovala policisty v rámci resortu a jejíž výsledky byly tristní. Nepovedlo se. Neprošla totiž žádnou reformou, která by stála za zmínku.

GIBS se stala formálně nezávislou, nicméně celý dosavadní „systém“, založený na klientelistických a politických vazbách, zůstal nenarušen. Místo ředitele je pochopitelně součástí tohoto systému, Bílek sám je ostatně vnímán jako „muž Ivana Langera“. Také personální obsazení, zvyklosti a způsob práce zůstaly stejné.

U některých případů se zdálo neuvěřitelné, co všechno policistům prošlo, GIBS vyvolávala pochybnosti o rovnosti občanů před zákonem, stejně jako před ní inspekce ministra vnitra. A politické strany si v GIBS udržují vliv. To kvůli možnosti ovlivňovat kauzy, které se jich týkají, jak se jeví i z olomouckého případu.

Klientelistický systém

Zde čelí obvinění olomoucký hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD), šéf odboru olomoucké hospodářské kriminality Radek Petrůj, náměstek olomouckého policejního ředitele Karel Kadlec a podnikatel Ivan Kyselý, který je blízkým přítelem exministra vnitra Ivana Langra (ODS). I u něj policie dělala prohlídku a zabavila některé věci, v kauze ale zatím vystupuje jako svědek.

Tento případ vyšetřovala GIBS už před třemi lety na základě anonymu, ale odložila jej. Proto nyní na této záležitosti pracuje Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ).

Například Liga lidských práv (LLP) podala v březnu 2014 trestní oznámení na GIBS kvůli podezření, že úmyslně nevyšetřuje některé případy policejního násilí či že je zneužívána proti nepohodlným policistům.

Jako příklad uvedla příběh muže z Aše, kterého policisté zbili v cele a kterému dal za pravdu až Evropský soud pro lidská práva. Nebo to, že náměstek inspekce Dušan Brunclík se měl podílet na kriminalizaci a likvidaci policisty Rudolfa Setváka.

„Naše analýza také poukazuje na selhání kontrolních mechanismů: některých státních zástupců, kteří kryjí nezákonnou činnost GIBS, i Stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS, kterou nyní vede poslanec Václav Klučka, známý ředitele Bílka,“ uvedla loni právnička ligy Zuzana Candigliota.

Liga má prý i poznatky o zneužívání statisícových odměn uvnitř inspekce a dalším nekalém nakládání s majetkem a finančními zdroji inspekce. Liga již dříve tvrdila, že Bílek i lidé jím dosazení naprosto selhali a měli by být co nejrychleji vyměněni.

Odcházející ředitel inspekce Ivan Bílek skutečně GIBS neproměnil v moderní instituci. Otázkou ovšem je, zda se mu to ve stávajícím „systému“ povést mohlo, či dokonce, jestli se to může povést jakémukoli novému řediteli.

Když se premiér Bohuslav Sobotka v úterý vyjadřoval k hledání nového šéfa inspekce, zdůraznil, že by ji měla vést silná osobnost, která bude schopna odolávat politickým a ekonomickým tlakům (zájmům byznysu). Copak o to, úmysl je to úctyhodný, pouhá výměna ředitele je však jen dalším provizorním řešením.

Je třeba nahradit stávající vyšetřovatele novými, protože (minimálně někteří z nich) mají úzké vazby na policii, politiku i byznys nebo se nechají lehce zastrašit. Je třeba změnit způsob práce a především způsob uvažování inspektorů.

Podezřelý pro ně musí být podezřelým a nikoli předem nevinným občanem jenom proto, že je policistou, jako tomu nejspíš bylo v nejednom případě. Nebo proto, že jde o známého některého z politiků, či z toho důvodu, že za ním stojí některá z místních karikatur podnikatele, která měla již dávno zdobit některou z cel nápravného zařízení.

Politici musejí pomoci

V moci ředitele ovšem není vytvořit prakticky novou GIBS od základů, v tom mu musejí pomoci politici. Buď zrušením stávající instituce a postavením nové od základů (schválením příslušných zákonů) nebo nezasahováním do ředitelovi snahy o nový začátek – třeba i masivními personálními změnami.

Tomu samozřejmě musí předcházet výběr takového ředitele, který si bude nutnosti těchto změn vědom a bude mít dost odvahy je provést. Tento výběr je také v rukou politiků, především premiéra.

Předseda vlády je sice přímým nadřízeným ředitele GIBS, ale evidentně nemá k ruce odborníky, kteří by se chodem této instituce soustavně zabývali, včetně kontroly, a naplňovali tak jeho povinnosti a kompetence vůči této instituci. I to je třeba změnit s tím, že také tito lidé musejí být osobnostmi, které nepodlehnou politickým a ekonomickým tlakům.

Je možná i ta varianta, že za Bílkovým odchodem jsou na prvním místě politické tlaky, veřejné i ty z pozadí. Jako příčina jeho odchodu se udává olomoucká kauza a vzájemné zatýkání s ÚOOZ, ale za něco takového či obdobného mohl být Bílek odvolán či vyzván k rezignaci prakticky kdykoli. Proč tedy k tomu došlo právě teď?

Jak připomněl poslanec Ivan Gabal (za KDU-ČSL) ze sněmovní komise: Chovanec do médií sdělil, že Bílek měl odejít už dávno, přitom mu jako ministrovu vnitra do fungování GIBS už drahnou dobu nic není. Od Chovance jde bezesporu o otevřený politický tlak. Stejně tak od Andreje Babiše, který kritizoval GIBS jako celek. Jaký asi zájem tito dva politici v GIBS mají?

Zajímavý je i postřeh, že Bílkovou kritikou zároveň „nenápadně“ kritizovali i jeho nadřízeného, tedy Bohuslava Sobotku, který GIBS zatím nevěnoval mnoho pozornosti.

Zdá se, že instituce, která má vyšetřovat trestnou činnost policistů, se z mátožného stavu nevymotá ani s novým ředitelem. Jaký je stav společnosti a stav politiky, takový je i stav institucí. Tedy mizerný.

Městské státní zastupitelství dává od GIBS ruce pryč

Liga lidských práv podala před měsícem trestní oznámení směřující proti Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) kvůli systémovým závažným pochybením při vyšetřování, ale i kvůli podezření ze zneužívání rozpočtu a majetku GIBS. Státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze Ivona Horská ovšem nyní odpověděla, že podezření z majetkové trestné činnosti vůbec nebude řešit a prý má Liga podat žádost o informace nebo se obrátit na kontrolní komisi Poslanecké sněmovny.

Městské státní zastupitelství, kterému bylo trestní oznámení postoupeno Nejvyšším státním zastupitelstvím, tak samo selhává ve své základní funkci – řešit trestnou činnost. V případě Generální inspekce bezpečnostních sborů má Liga informace z více zdrojů, že tam lidově řečeno dochází mimo jiné k rozkrádání milionů z tzv. zvláštních finančních prostředků určených na odhalování trestné činnosti. „To je podezření, které musí vyšetřit státní zastupitelství ve spolupráci s kriminalisty specializovanými na korupci a finanční kriminalitu. Není možné odkazovat neziskovou organizaci, aby tak závažné podezření řešila přes žádosti o informace!“, komentuje reakci úřadu právnička Ligy Zuzana Candigliota.

Na Stálou komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů se Liga také nemůže obrátit, a to jednak proto, že tato komise není příslušná k vyšetřování trestné činnosti, ale také vedení komise (předseda Klučka za ČSSD a místopředsedkyně Černochová z ODS) je ve střetu zájmů. Mají vazby na ředitele GIBS Ivana Bílka, hrozí u nich úniky informací z komise směrem k řediteli i řádný a nestranný výkon kontrolní činnosti. Liga lidských práv proto na konci března vyzvala předsedy klubů těchto politických stran i předsedu vlády Sobotku, aby střet zájmů u svých poslanců řešili. Zatím ale tato výzva zůstala bez odpovědi.

Vítáme prohlášení ministra Chovance, že činnost GIBS prověří, ovšem kromě šikanózních stíhání policistů je potřeba prověřit i nečinnost při vyšetřování policejního násilí i zmíněné hospodaření GIBS.

Více informací poskytne:

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, tel. 607 005 043, e-mail: zcandigliota@llp.cz

Přílohy tiskové zprávy:

Trestní oznámení Ligy lidských práv

Vyrozumění Nejvyššího státního zastupitelství

Vyrozumění Městského státního zastupitelství v Praze

Odkazy:

Analýza – Generální inspekce bezpečnostních sborů – utržená ze řetězu právního státu

Stínová výroční zpráva Generální inspekce bezpečnostních sborů

Řetěz máme, ale starý

Policejní inspektoři by neměli myslet jako policajti

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) se utrhla ze řetězu. Tak lze tlumočit závěr analýzy Ligy lidských práv, jež upozorňuje na to, že inspekce v některých případech kryje policejní brutalitu a v jiných zneužívá svou pravomoc k likvidaci některých policistů. Jde o velmi vážné obvinění, jež postihuje samotné základy právního státu. Analýza vzbudila velkou pozornost a zabývala se jí i poslanecká komise pro kontrolu GIBS. Politici uvažují o výměně vedení instituce, která dohlíží na to, aby policisté nebo dozorci ve vězení dodržovali při své práci zákony. Je situace opravdu tak vážná? (Pokračování textu…)