Policejní inspektoři by neměli myslet jako policajti

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) se utrhla ze řetězu. Tak lze tlumočit závěr analýzy Ligy lidských práv, jež upozorňuje na to, že inspekce v některých případech kryje policejní brutalitu a v jiných zneužívá svou pravomoc k likvidaci některých policistů. Jde o velmi vážné obvinění, jež postihuje samotné základy právního státu. Analýza vzbudila velkou pozornost a zabývala se jí i poslanecká komise pro kontrolu GIBS. Politici uvažují o výměně vedení instituce, která dohlíží na to, aby policisté nebo dozorci ve vězení dodržovali při své práci zákony. Je situace opravdu tak vážná?

Článek vydal týdeník Respekt dne 23. března 2014, autorem textu je Jaroslav Spurný

Je to kámoš

GIBS svým oprávněním vyšetřovat trestnou činnost policistů má velkou moc a poměrně snadno může likvidovat někomu nepohodlné detektivy. Liga tvrdí, že se to děje, třeba v případě Petra Lessyho, jehož vyšetřování a obvinění inspektory se později ukázalo jako liché a Lessy byl soudem osvobozen. Liga se ale plete, Lessy nebyl osvobozen, soud pouze konstatoval, že nemůže být trestán soudem, protože dostal trest už v předchozím kárném řízení. Ten samý soud v rozsudku uvedl, že stíhání a obvinění nezpůsobily vysokému policejnímu důstojníkovi právní újmu. Soud prostě řekl, že inspektoři jednali podle zákona.

Podobných nepřesvědčivých odkazů má liga v analýze více. Přesto je třeba ocenit, že liga problém GIBS zvedla. Samostatná inspekce vznikla před třemi lety. Do té doby fungovala pod dohledem ministra vnitra a právě tam bylo riziko, že ministr jako zástupce politické moci bude svými podřízenými manipulovat například ve snaze odradit policisty od pátrání po zločinech politiků. Všichni si pamatujeme, že doba ještě před pár lety takové postupy umožňovala. Tím, že byla inspekce vyjmuta z pravomoci ministerstva vnitra, osamostatněna a jejího šéfa jmenuje vláda, měl být oslaben politický vliv.

Inspektoři obvykle bagatelizují násilí proti demonstrantům

Tehdejší změny ale inspekci nijak nereformovaly. Dlouholetou slabinou sboru bylo, že do něj přecházeli policisté a ti měli vyšetřovat své bývalé kolegy a kamarády. Pokud inspektoři-policisté odložili vyšetřování svého kolegy, bylo tam vždy podezření z kamarádšoftu. Místo toho měla být inspekce posílena o experty, kteří za sebou měli jiné právní kariéry. To se nestalo.

Potlačit policejní myšlení

Je těžké posoudit, zda a kolik oznámení na policisty zametají inspektoři pod koberec, nebo kolik lidí šikanovali. Z prosté statistiky to nezjistíme. Kontrolu práce GIBS provádějí zase inspektoři nebo konkrétní žalobci, kteří mají s inspektory dlouhodobě dobré vztahy. Nově také poslanecká kontrolní komise. Jak upozornila liga, pročtení zápisů poslanecké komise za dobu její existence dává dohromady obraz, že dohled je čistě formální.

Asi nejviditelnějším problémem inspekce je vyšetřování nepřiměřených a brutálních zásahů proti civilistům. Při demonstracích, při podivných kontrolách dokladů nebo třeba při ekologických blokádách. Policejní inspektoři mají většinou za sebou službu v uniformě a tím pádem velké pochopení pro policisty, kteří použili proti civilistům násilí. Nikdy totiž nejde o čistou policejní zlovůli, případy jsou komplikovanější a inspektoři je prostě vidí očima naštvaného policajta, jehož zákroku někdo vzdoruje. To, že vzdoruje oprávněně, nejsou často schopni inspektoři soudit objektivně.

Politici by tedy měli dotáhnout to, co před lety začali. Potlačit v inspekci policejní myšlení a posílit naopak civilněprávní. Příklad: Policisté zasáhli proti aktivistům, kteří se pokoušeli před několika lety zamezit kácení stromů na Šumavě. Několik z nich zmlátili a navíc je obvinili z napadení veřejného činitele. Soud později aktivisty osvobodil a naopak kvalifikoval policejní zásah jako neoprávněný. Podle soudce si inspekce měla při prošetřování případu zjistit všechny okolnosti. A inspektoři úplně pominuli, že kácení nebylo legální a blokáda oprávněná.

Do budoucna jde tedy o to, aby inspektoři uvažovali více jako onen soudce a snad právě k tomu debata vyvolaná ligou povede. U poslanců však její analýza zatím neuspěla – v GIBS zákonodárcům vysvětlili, že zákon neporušují, a to poslancům stačilo. Nemělo by.

GIBS, inspekce, policejní násilí, policie, trestné činy policistů