Liga lidských práv podala před měsícem trestní oznámení směřující proti Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) kvůli systémovým závažným pochybením při vyšetřování, ale i kvůli podezření ze zneužívání rozpočtu a majetku GIBS. Státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze Ivona Horská ovšem nyní odpověděla, že podezření z majetkové trestné činnosti vůbec nebude řešit a prý má Liga podat žádost o informace nebo se obrátit na kontrolní komisi Poslanecké sněmovny.

Městské státní zastupitelství, kterému bylo trestní oznámení postoupeno Nejvyšším státním zastupitelstvím, tak samo selhává ve své základní funkci – řešit trestnou činnost. V případě Generální inspekce bezpečnostních sborů má Liga informace z více zdrojů, že tam lidově řečeno dochází mimo jiné k rozkrádání milionů z tzv. zvláštních finančních prostředků určených na odhalování trestné činnosti. „To je podezření, které musí vyšetřit státní zastupitelství ve spolupráci s kriminalisty specializovanými na korupci a finanční kriminalitu. Není možné odkazovat neziskovou organizaci, aby tak závažné podezření řešila přes žádosti o informace!“, komentuje reakci úřadu právnička Ligy Zuzana Candigliota.

Na Stálou komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů se Liga také nemůže obrátit, a to jednak proto, že tato komise není příslušná k vyšetřování trestné činnosti, ale také vedení komise (předseda Klučka za ČSSD a místopředsedkyně Černochová z ODS) je ve střetu zájmů. Mají vazby na ředitele GIBS Ivana Bílka, hrozí u nich úniky informací z komise směrem k řediteli i řádný a nestranný výkon kontrolní činnosti. Liga lidských práv proto na konci března vyzvala předsedy klubů těchto politických stran i předsedu vlády Sobotku, aby střet zájmů u svých poslanců řešili. Zatím ale tato výzva zůstala bez odpovědi.

Vítáme prohlášení ministra Chovance, že činnost GIBS prověří, ovšem kromě šikanózních stíhání policistů je potřeba prověřit i nečinnost při vyšetřování policejního násilí i zmíněné hospodaření GIBS.

Více informací poskytne:

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, tel. 607 005 043, e-mail: zcandigliota@llp.cz

Přílohy tiskové zprávy:

Trestní oznámení Ligy lidských práv

Vyrozumění Nejvyššího státního zastupitelství

Vyrozumění Městského státního zastupitelství v Praze

Odkazy:

Analýza – Generální inspekce bezpečnostních sborů – utržená ze řetězu právního státu

Stínová výroční zpráva Generální inspekce bezpečnostních sborů

GIBS, policie, státní zástupce, trestné činy policistů, trestní oznámení