Seminář mediálního práva pro studenty žurnalistiky

Ve čtvrtek 12. června 2014 pořádáme na brněnské Fakultě sociálních studií seminář na téma:

Svobodný přístup k informacím a ochrana osobních údajů pro žurnalisty

Interaktivní workshop povede David Zahumenský, advokát a bývalý předseda Ligy lidských práv. Účastníci si na praktických příkladech vyzkoušejí možnosti svobodného přístupu k informacím a otázky ochrany osobních údajů v praxi. Lektor čerpá ze svých zkušeností právníka i působení v nevládní watchdog organizaci.

12. 6. 2014 od 10 do 13 hodin, učebna AVC (5. patro)

 

Chystané semináře

Na prosinec 2007 až leden 2008 připravuje Liga 2 – 3 semináře k problematice systémových změn v oblasti sociálně právní ochrany a ústavní výchovy dětí. Semináře budou určeny především pro odborníky z dané problematiky (OSPOD, zařízení ústavní výchovy, pracovníky státní správy a samosprávy, neziskové organizace, soudce aj.). Podrobné informace budou zveřejněny v průběhu listopadu.

Liga pořádá diskusní seminář k ratifikaci Římského statutu Mezinárodního tretsního soudu

V prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se ve čtvrtek 4. října uskuteční diskusní seminář k ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Se zástupci všech parlamentních stran budou diskutovat členové Mezinárodního výboru Červeného kříže, akademické obce, zástupci českých nevládních orhanizací a mezinárodní Koalice pro Mezinárodné tretsní soud (CICC) či Parlamentarians for Global Action. Setkání se koná u příležitosti mezinárodní konference pořádané Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Bližší informace o programu naleznete zde.

Posilujeme spolupráci a odbornost ochránců dětských práv- semináře pro sociální pracovníky a pracovnice

Cílem celodenních seminářů bylo zlepšit orientaci zejména začínajících sociálních pracovníků v právu, aby mohli lépe uplatňovat právní prostředky při ochraně práv dětí, dále zlepšit jejich vystupování před soudem a v neposlední řadě poskytnout zpětnou vazbu z pohledu soudce o tom, co je pro procesní postup a rozhodnutí soudu v činnosti opatrovníka dítěte významné.

První seminář na téma Sociální pracovnice jako opatrovník dítěte před civilním soudem proběhl dne 9.4. 2004 . Ústředním tématem byla otázka spolupráce sociálního pracovníka a soudu.

Druhý seminář proběhl dne 16.4.2004 a v jeho rámci se zabývali účastníci tématem Sociální pracovnice v trestním řízení jako opatrovník a kurátor. Ústředními body programu byla opomíjená otázka zastoupení dítěte, které se stalo obětí trestného činu a dále aktuální otázka soudnictví ve věcech mládeže od 1.1. 2004.

V rámci obou seminářů si mohli účastníci a účastnice vyzkoušet vystupování před soudem v modelových řízeních, psaní základních podání atd. Jako lektoři vystoupili soudci Okresního soudu v Mělníku se zkušenostmi s opatrovnickou agendou a se specializací na soudnictví ve věcech mládeže. Každého semináře se zúčastnilo přibližně 30 osob z Prahy a Středočeského kraje. O účast na semináři projevilo zájem ohromné množství sociálních pracovníků (asi 120 osob), jejichž poptávku jsme zdaleka nemohli uspokojit.