V prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se ve čtvrtek 4. října uskuteční diskusní seminář k ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Se zástupci všech parlamentních stran budou diskutovat členové Mezinárodního výboru Červeného kříže, akademické obce, zástupci českých nevládních orhanizací a mezinárodní Koalice pro Mezinárodné tretsní soud (CICC) či Parlamentarians for Global Action. Setkání se koná u příležitosti mezinárodní konference pořádané Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Bližší informace o programu naleznete zde.

Mezinárodní trestní soud, seminář