Ústavní soud rozšířil možnosti získání výjimky z očkovací povinnosti

Ústavní soud dnes rozhodl, že rodičům, kterým jejich svědomí nedovoluje očkovat své dítě, hygienická stanice nesmí udělit pokutu. Ve svém předchozím rozhodnutí z roku 2011 řekl, že je možné udělit takovou výjimku pouze v případě náboženského přesvědčení rodičů. Dnešní rozhodnutí rozšiřuje tuto argumentaci i o výjimku z důvodu sekulární výhrady svědomí.

Dle soudu přitom není nutné, aby se přesvědčení rodičů zakládalo na objektivní pravdě nebo racionalitě. Musí být ovšem prokázáno, že přesvědčení rodičů je naléhavé, konzistentní a jejich tvrzení jsou přesvědčivá. Musejí být také zhodnoceny společenské dopady, které může v konkrétním případě akceptovaná sekulární výhrada svědomí mít. V případu našich klientů byly všechny podmínky pro udělení výjimky splněny a soud jim proto dal za pravdu.

Co znamená nález Ústavní soudu k očkování pro rodiče?

Ústavní soud ve svém rozhodnutí dále uvedl, že výhradu svědomí mohou uplatnit například rodiče, jejichž mladší dítě mělo vysoce nežádoucí reakci po očkování. I když se tím soud výslovně nezabýval, argumentace vyslovená soudem může být v individuálních případech uplatněna i při přístupu dětí do školky. Stále ovšem platí, že na přijetí neočkovaného dítěte do školky nemají rodiče právní nárok. Více informací o přístupu neočkovaných dětí do školky naleznete zde.

Více informací poskytnou:

Tereza Hrubá, právnička Ligy lidských práv, e-mail: tereza.hruba@llp.cz

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, e-mail: zuzana.candigliota@llp.cz

 

 

 

 

Více informací

Odpovědnost při odmítnutí očkování

1. Jak má postupovat praktický lékař pro děti a dorost v případě, že rodič odmítá nechat očkovat své dítě? Jaké náležitosti se o tom mají uvést v dokumentaci a hlásí se toto odmítnutí např. hygienické stanici nebo na sociálku?

2. Pokud rodič očkování odmítne a jeho dítě onemocní chorobou preventabilní očkováním a nakazí další děti v okolí, nese takový rodič trestněprávní odpovědnost za šíření infekčních chorob (viz zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)? 3. Pokud rodič odmítne dát očkovat své dítě, co z toho pro rodiče právně vyplývá (odmítnutí očkování, které je stanoveno vyhláškou MZ ČR č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášek č. 65/2009 Sb., č. 443/2009 Sb. a č. 299/2010 Sb.)?

(Pokračování textu…)

Lidé vyberou největšího hrdinu, který se postavil bezpráví

Kdo se stane největším hrdinou, který bojoval proti bezpráví, nespravedlnosti, neférovému jednání? Ode dneška může veřejnost vybrat takového člověka v anketě Hrdinou může být každý na hrdinou.cz.

Ze 101 nominovaných osobnosti vybrala porota deset finalistů, o nichž nyní rozhodne veřejnost. „Finálová desítka příběhů je pestrá: Hrdinové se postavili nezákonným sterilizacím žen, diskriminaci na pracovišti, bojovali proti neférovému jednání úředníků a soudů, proti policejnímu násilí nebo korupci,“ upřesnil PR manažer projektu Martin Dutkiewič. Vybrat nejsilnější příběh lze až do konce září tohoto roku. Veřejnost se ale může inspirovat i další stovkou příběhů, které jsou k přečtení na webu www.hrdinou.cz. Sbírka těchto příběhů vyjde na podzim i v knižní podobě.

Kdo vybral finalisty?

Finálovou desítku hrdinů zvolil tým složený z předsedy Ligy lidských práv a advokáta Davida Zahumenského, novinářky a patronky projektu Ludmily Rakušanové, soudkyně Nejvyššího správního soudu Kateřiny Šimáčkové, římskokatolického kněze Zbigniewa Czendlika, Milana Štefance z Nesehnutí a hudebního dua a patronek projektu Čokovoko.

Součástí projektu jsou kromě ankety ještě veřejné diskuze, víkendové vzdělávací semináře a výstavy v sedmi městech České republiky – v dubnu v Ostravě, v květnu v Pardubicích, v červnu v Plzni, v červenci v Mladé Boleslavi, v srpnu v Jihlavě, v září ve Zlíně a v říjnu v Brně. „Hrdinou se může stát kdokoliv i díky našemu e-learningovému kurzu nebo on-line poradně,“ doplnil Dutkiewič.

Bližší informace poskytne:

Martin Dutkiewič, PR manažer projektu, tel.: 734 158 280, e-mail: mdutkiewic@llp.cz

Štrasburský soud: I člověk pod opatrovnictvím může nesouhlasit se svou hospitalizací

Evropský soud pro lidská práva dnes uznal stížnost Milana Sýkory, kterého v roce 2001 soud bez jeho vědomí zbavil způsobilosti k právním úkonům. Návrh podalo město Brno, které se také stalo jeho opatrovníkem. Později byl pan Sýkora pouze na základě rozhodnutí opatrovníka nedobrovolně hospitalizován v léčebně v Brně-Černovicích. Za porušení jeho práva na osobní svobodu mu Česko musí zaplatit odškodnění 20.000 eur.

Na soudní řízení o zbavení způsobilosti nebyl pan Sýkora vůbec předvolán a nebylo mu ani doručeno rozhodnutí. Jakmile se o tom dozvěděl, podal odvolání ke Krajskému soudu v Brně, a ten mu dal za pravdu. V dalším řízení se ale celá situace zopakovala – opět nebyl předvolán, znalecký posudek vypracovala psychiatrička pouze na základě staré zdravotnické dokumentace a rozsudek mu opět nebyl doručen.

Štrasburský soud uvedl, že soud se měl osobně seznámit se zdravotním stavem a situací pana Sýkory, což ostatně vyžaduje i nový Občanský zákoník. V řízení o způsobilosti by měl být navíc každý člověk zastoupený efektivně a ne pouze formálně. To znamená, že by se s ním měl zástupce osobně sejít. Konečné rozhodnutí soudu o způsobilosti mu mělo být doručeno,“ řekl právní zástupce pana Sýkory Maroš Matiaško, právník Ligy lidských práv a Centra advokacie duševně postižených (MDAC).

O tom, že není svéprávný, se pan Sýkora dozvěděl až v léčebně Brně-Černovicích, kde byl hospitalizován proti své vůli pouze na základě souhlasu opatrovníka – města Brna. „Z rozhodnutí Štrasburského soudu plyne, že opatrovník nemůže automaticky rozhodovat o hospitalizaci člověka zbaveného způsobilosti. V případě, že s hospitalizací nesouhlasí, musí o zákonnosti zásahu do osobní svobody rozhodnout soud,“ dodal Matiaško.

Bližší informace poskytneme po podrobném seznámení se s rozsudkem na předem ohlášené tiskové konferenci dnes v 14:30 v sídle Veřejného ochránce práv na Údolní 39 v Brně.

Po skončení konference v cca 15:30 hodin poskytnou bližší informace:

Maroš Matiaško
právník Ligy lidských práv a MDAC
tel: 734 158 282

Rozhodnutí soudu naleznete zde.