Výzva protiprávně sterilizovaným ženám

Vláda řeší, zda plošně odškodní protiprávně sterilizované ženy. Těch mohou být v Česku desítky, ale i stovky. Oproti návrhu, který jí loni v únoru předložila Rada vlády pro lidská práva, ale směřuje ke schválení odlišné verze, která nezahrnuje ženy sterilizované po roce 1991. V tomto roce totiž došlo ke zrušení kontroverzní vyhlášky, která ženy ke sterilizaci motivovala sociálními dávkami. „Následné případy jsou tak podle státu individuálním pochybením nemocnic a nehodlá za ně převzít odpovědnost,“ tvrdí členka Českého helsinského výboru Anna Šabatová.

„Jsme přesvědčeni, že by měly být odškodněny všechny ženy, které byly protiprávně sterilizovány. Zrušením vyhlášky se stát nemůže zbavit zodpovědnost za desítky let zavedenou praxi, která pokračovala i po revoluci,“ řekla právnička Ligy lidských práv Kateřina Červená.

Stanovením podobných podmínek by podle ní vyřadilo množství žen z možnosti se domoci jakéhokoliv odškodnění. Na soudy se i přes výzvy státu nemá smysl obracet – případy jsou již dávno promlčené.

O problému také v relaci Události informovala Česká televize (od času 18:26).

Výzva sterilizovaným ženám

Kolik přesně bylo v Česku sterilizovaných žen, a kolik by jejich odškodnění státní pokladnu stálo, nedokáže nikdo odhadnout. Mohou jich být desítky i několik stovek. Český helsinský výbor a Liga lidských práv proto vyzývá všechny nedobrovolně sterilizované ženy, aby je jakoukoliv formou kontaktovaly. Přesnější čísla pomohou při přípravě návrhu zákona o jejich odškodnění.

 

llp.logo.barevne helcom

Výzva sterilizovaným ženám

Stát možná odškodní nedobrovolně sterilizované ženy. Nikdo ale neví, kolik jich je.

Česká vláda hledá způsob, jak se vyrovnat s minulostí protizákonných sterilizací žen. Už před lety se za všechny dosavadní případy omluvila, nyní uvažuje i o jejich plošném odškodnění. Nabízí se několik řešení, všechna ale naráží na jednu neznámou – nikdo přesně neví, kolik žen s podobným osudem mezi námi žije a kolik by jejich odškodnění stálo peněz ze státního rozpočtu. Mohou jich být desítky, ale i několik stovek.

Český helsinský výbor a Liga lidských práv proto vyzývá všechny nedobrovolně sterilizované ženy, aby je jakoukoliv formou kontaktovaly.

Přesnější odhady počtu těchto žen pomohou při přípravě návrhu zákona o jejich odškodnění.

 

Více informací poskytnou:

 

Kateřina Červená z Ligy lidských práv – +420 777 701 621, kcervena@llp.cz

Michalea Tejnorová z Českého helsinského výboru, +420 777 220 503, michaela.tejnorova@helcom.cz

 

 

Pozvánka na benefiční divadelní představení Monology vagíny

Srdečně vás zveme na benefiční divadelní představení Monology vagíny, které se uskuteční symbolicky ve čtvrtek 8. března 2012 při příležitosti Mezinárodního dne žen v brněnském HaDivadle. Celý večer, který kromě samotného představení zahrnuje i doprovodný program, se ponese nejen v duchu oslav ženských práv, ale i oslav narozenin tří významných brněnských neziskových organizací Ligy lidských práv (10 let), Nesehnutí (15 let) a Persefony (5 let).

Pětičlenný herecký ženský spolek z Poděbrad s názvem V-Day se rozhodl naši práci podpořit a uspořádat pro nás benefiční divadelní představení Monology Vagíny Eve Enslerové.

V 17:30 zahájí večer performance umělkyně Lenky Klodové a studentů Fakulty výtvarných umění v Brně. V 19:00 následuje divadelní představení Monology vagíny, jehož námět je známý a oblíbený po celém světě a které vtipně i seriózně oslavuje ženskou sexualitu. Při závěrečné afterparty si můžete osobně pohovořit se zástupci neziskových organizací i samotnými herečkami, nebo si vychutnat klavírní koncert právníka Ligy Vlada Bízika.

Partnerem akce je NORA a kancelář Evropského parlamentu.

Program večera:
17:30 – 19:00 performance Lenky Klodové a studentů FaVu
19:00 – 19:15 představení neziskových organizací
19:15 – 20:45 Monology vagíny (V-Day Poděbrady)
20:45 – 21:30 afterparty a klavírní koncert Vlada Bízika
Vstupenky si můžete zakoupit přímo na pokladně divadla nebo zarezervovat na webových stránkách http://www.hadivadlo.cz/program/?mesic=2012-03

Těšíme se na vás!

Webový formulář umožní ženám vyjádřit se k současnému porodnictví

Brno – 11. května – Liga lidských práv dnes spustila webový formulář „Chci svůj porod“, který má pomoci při prosazování práva žen zvolit si svobodně poskytovanou zdravotní péči a místo porodu. Formulář umožňuje maminkám, a nejen jim, oslovit odpovědné instituce i politiky a upozornit je, že v České republice stále dochází k porušování práv žen při poskytování péče během těhotenství, porodu a šestinedělí. Systém péče o těhotné a rodičky u nás totiž stále neodpovídá přístupu k ženám například v Německu, Rakousku či Velké Británii.

Zatímco Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že v posledních letech nešetřilo žádné stížnosti na péči v porodnicích a nemá informace o žádných ženách, které by byly s péčí nespokojené, skutečná situace je jiná. V českých porodnicích často dochází k rutinním zásahům do přirozeného průběhu porodu a není výjimkou, že se tak děje bez předchozího poučení a souhlasu žen. Většina porodnic rutinně odděluje matky od novorozenců a některé porodnice stále brání tomu, aby mohly maminky odejít se zdravými novorozenci po porodu domů. V pražských porodnicích vznikl navíc nezákonný systém registrací a ženy s rozběhnutými porody jsou v mnoha případech odmítány, přestože takový postup zákon zakazuje. Ženy si také nemohou zvolit k porodu v porodnici svoji porodní asistentku.

Problémem však není jen přístup personálu v porodnicích, jde o celkové omezování volby žen při výběru péče a místa porodu. Ministerstvo zdravotnictví například brání vzniku porodních domů a snaží se kriminalizovat porodní asistentky, které poskytují ženám péči v těhotenství a při porodech doma. V řadě západních států jde přitom o standardní služby hrazené ze zdravotního pojištění. Podle Evropského soudu pro lidská práva je právem každé ženy zvolit si místo porodu, stát při tom musí zajistit, aby jí byla poskytnuta kvalifikovaná zdravotní péče.

Ženy, které nejsou spokojeny s péčí během těhotenství, porodu a po porodu a chybí jim nabídka služeb samostatně působících porodních asistentek, většinou neví, na koho se s tímto problémem obrátit. Formulář by jim měl vyjádření maximálně zjednodušit. Kromě zmíněného Ministerstva zdravotnictví mohou ženy prostřednictvím webu oslovit i svoji zdravotní pojišťovnu, která je povinna zajistit dostupnou zdravotní péči, nebo svého senátora, jenž může mít vliv na obsah nových zdravotnických zákonů.

On-line formulář bude prezentován také v rámci Světového týdne respektu k porodu, do kterého se právničky a právníci Ligy zapojí se svým seminářem Právní výbavička do porodnice.
Bližší informace poskytne:

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských, tel. +420 777 893 871, zcandigliota@llp.cz

Analýzu Ligy o péči porodních asistentek mimo porodnice v šesti evropských státech naleznete zde.

Seminář Právní výbavička do porodnice se uskuteční:

• V Brně v pondělí 16. 5. od 18 do 19:30 h a ve středu od 19:00 do 21:00 h, Family Point, Josefská 1, www.aktivnirodicovstvi.cz

• V Praze ve čtvrtek 19. 5. od 14.00 do 15.45 h, Kino Perštýn, Na Perštýně 6, www.respektkporodu.cz

• V Břeclavi v pátek 20. 5. od 10.00 do 11.00 h, Centrum volného času Duhovka, sídliště Na Valtické, www.iride.cz

• V Českých Budějovicích v sobotu od 12.30 do 14.00 h, Pansofie, Nám. Přemysla Otakara II. 36 – Galerie Dvořák 1. p., www.babysatky.cz

Liga lidských práv kritizovala Česko v OSN za neplnění práv žen

Zpráva byla zveřejněna dne 12. 10. 2010 na Rádiu Praha.
Česká nevládní organizace Liga lidských práv kritizovala Českou republiku ve Výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen, který tento týden zahájil v Ženevě 65. zasedání. Liga vládě vytýká, že stále nevyšetřila případy nedobrovolně sterilizovaných žen a nezajistila jejich řádné odškodnění. Také upozornila, že v Česku nadále ženy nemohou svobodně rozhodovat o místě porodu. ČTK to sdělila právnička ligy Kateřina Červená, která organizaci na zasedání zastupuje. Oficiální delegace české vlády bude mít slyšení ve výboru 14. října, kde bude obhajovat kroky, které kabinet k odstranění diskriminace žen podnikl. Hlavní kritika ligy se zaměřila na to, že vláda stále nevyšetřila případy sterilizovaných žen a nezajistila jejich řádné odškodnění. Upozornila také, že ženám, které nechtějí rodit v porodnicích, není umožněno rodit doma za pomoci porodních asistentek, nebo v porodních domech. Tyto ženy jsou tak ponechány bez jakékoliv zdravotnické péče, a nuceny tudíž podstupovat zbytečné riziko, kterému by bylo možné se vyhnout, kdyby u porodu mimo porodnici mohla asistovat vyškolená porodní asistentka, uvedla Kateřina Červená.
Ze zprávy o nerovnostech mezi pohlavími ve světě Global Gender Gap Report 2010, kterou ve švýcarském Davosu zveřejnilo Světové ekonomické fórum (WEF) si Česká republika v žebříčku rovnoprávného postavení žen ve společnosti polepšila z loňského 74. místa na průměrnou 65. příčku. Nejlépe hodnocené jsou Island, Norsko, Finsko a Švédsko. Tabulku zahrnující celkem 134 zemí uzavírá Jemen. Česko patří mezi 22 států, v nichž mají ženy a muži zcela rovný přístup ke vzdělání. Hluboce podprůměrná je ČR naopak v hodnocení mzdových rozdílů mezi muži a ženami.