Za noční razii policistů do bytu zatím jen omluva

Za noční razii policistů do bytu zatím jen omluva

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl, že dva bývalí policisté Marek Vraštil a Karel Berousek, kteří v roce 2003 v noci vnikli do bytu romské rodiny Danišových z Popovic na Jičínsku a její členy fyzicky a slovně napadli, se musí jen omluvit. Podle soudu nedosáhl útok intenzity, který by vyžadoval přiznání peněžitého odškodění 300 000 korun. V roce 2005 byli oba muži odsouzeni k podmíněným trestům.

Vraštil se musí omluvit dvěma členům rodiny za to, že neoprávněně vnikl a setrval v bytě, kde slovně i fyzicky napadal a urážel členy rodiny. Berousek se musí omluvit za to, že do bytu vnikl a pasivně přihlížel jednání,” odůvodnila rozsudek soudkyně Věra Adámková. Tři členové romské rodiny se žalobou domáhali omluvy a finančního odškodnění 300 000 korun, podle soudu však na náhradu nemajetkové újmy nemají nárok. “Mám za to, že se jim dostalo zadostiučinění již tím trestním rozsudkem, projednáním věci před soudem. To jednání netrvalo zas tak dlouho, ani zranění nebyla vážná,” řekla Adámková. Dnešní vynesení rozsudku sledovala kromě novinářů pouze zástupkyně Ligy lidských práv Jana Koláčková, která řekla, že po domluvě s klienty podá v případu odvolání. “Rozhodně s rozsudkem nejsme spokojeni, podle nás došlo k nepochopení pojmu psychická újma. Soud měl klást důraz například na to, že tam byla těhotná žena, policisté tam vnikli v nočních hodinách a přepadli tam rodinu, které nadávali,” řekla Koláčková.
Foto: Archiv RV V trestním řízení byli dnes oba útočníci odsouzeni za porušování domovní svobody k podmíněným trestům odnětí svobody. Poškozeným měli zaplatit necelých 5000 Kč jako odškodnění. Dodnes tak neučinili.

Hradec Králové, 21.11.2007

Tisková zpráva: Za noční razii policistů v bytě zatím jen omluva

Krajský soud v Hradci Králové včera rozhodl, že dva policisté, kteří v roce 2003 v noci vnikli do bytu romské rodiny a její členy fyzicky a slovně napadli, se musí jen omluvit. Podle soudu nedosáhl útok intenzity, který by vyžadoval přiznání peněžitého odškodění. Liga klientům doporučí, aby se proti rozsudku odvolali.

V květnu roku 2003 dva dnes už bývalí policisté Marek Vraštil a Karel Brousek v nočních hodinách neoprávněně vnikli do bytu rodiny Danišových. V té době se v bytě nacházela paní Lubica Danišová st. a její dvě děti – Marcel Daniš a Lubica Danišová ml., která byla v devátém měsíci těhotenství. V bytě Vraštil fyzicky napadl pana Daniše a obě ženy tahal za vlasy, když se pokusily zavolat policii. Během celého útoku policisté rodině nadávali i rasistickými nadávkami jako „Kurvo! Svině! Cigánko špinavá! Vás by bylo lepší postřílet!“ V trestním řízení byli oba dnes útočníci odsouzeni za porušování domovní svobody k podmíněným trestům odnětí svobody. Poškozeným měli zaplatit necelých 5.000 Kč jako odškodnění. Dodnes tak neučinili.

Soud dnes rozhodl, že oba žalovaní se musí paní Danišové starší a panu Danišovi zaslat písemnou omluvu. Návrh na zaslání omluvy paní Danišové mladší a přiznání peněžitého odškodnění všem poškozeným soud zamítl. Při vyhlášení rozsudku odůvodnila soudkyně Adámková své rozhodnutí tím, že útočníci strávili v bytě „jen“ dvacet minut a že zdravotní následky útoku nebyly příliš závažné. Liga s tímto rozhodnutím zásadně nesouhlasí a uvedenou argumentaci považuje za absurdní. Soud totiž vůbec nevzal v potaz psychickou újmu – pocit ponížení, strachu, narušení psychické integrity – kterou všichni poškození při útoku zažívali. Přitom tato újma a její následky byly samým základem podané žaloby na ochranu osobnosti. Robert Cholenský, který rodinu Danišovu v řízení zastupoval, k rozsudku řekl: „Dnešní rozsudek znovu ukázal, jak málo pro české soudy znamená psychická integrita člověka. Není možné, aby policista spáchal úmyslný trestný čin, způsobil jím škodu a aby poškozeným soudy přiznaly tak směšné odškodnění.“

Soud se navíc stejně jako v trestním řízení nezabýval rasovým motivem útoku, ačkoli existuje svědek, který potvrdil, že krátce před činem viděl žalovaného Vraštila hajlovat, a ve spise je doloženo množství rasistických urážek, které museli poškození vyslechnout. Povinnost řádně vyšetřit rasový motiv v případech trestných činů páchaných veřejnými činiteli vyplývá z judikatury Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (případ Nachova proti Bulharsku).

Liga vyčká na vypracování a doručení písemného rozsudku a svým klientům doporučí, aby se ve věci odvolali k vrchnímu soudu.

Bližší informace:
Robert Cholenský, právník Ligy tel.: 608 967 423
Jana Koláčková, právnička Ligy tel.: 775 909 168

Soud: Oběť rasově motivovaného útoku dostane 100.000,- Kč

Marek Polák, tehdy osmnáctiletý student obchodní akademie, byl na podzim roku 2002 v Praze na Palmovce napaden skupinou čtyř násilníků. V důsledku kopanců těžkou obuví, ran pěstí a trhání vazem utrpěl řadu poranění na těle, tržnou ránu na hlavě a otřes mozku, což vedlo k dlouhodobým bolestem a potížím. Za toto jednání byli všichni čtyři útočníci odsouzeni v roce 2003 Obvodním soude pro Prahu 8 k podmíněným trestům odnětí svobody.

Pan Marek Polák prostřednictvím svého právního zástupce se také na útočnících domáhal omluvy a spravedlivého zadostiučinění pomocí žaloby na ochranu osobnosti u občanskoprávního soudu. Městský soud v Praze žalobě vyhověl a nařídil žalovaným Jakubu Melničákovi, Robertu Boušemu, Filipu Kousalovi a Tomáši Ovsennému se žalobci omluvit a zaplatit každý náhradu nemajetkové újmy ve výši 25.000 Kč. Vrchní soud v Praze včera tento rozsudek potvrdil, když zamítl odvolání tří pachatelů.

Liga lidských práv Marka Poláka zastupovala jako poškozeného v trestním řízení. Již v roce 2005 tak byli tři z pachatelů odsouzeni k podmíněnému trestu jednoho a půl roku vezení, čtvrtý z nich dokonce ke třem letům odnětí svobody s podmínkou.

Tisková zpráva: Rasistický útok na romského studenta před soudem

V úterý 9.října v 9.15 v budově Vrchního soudu v Praze, jednací síni č. 7, proběhne veřejné jednání ve věci odvolání v případu rasisticky motivovaného napadení Róma Marka Poláka.
Marek Polák, tehdy osmnáctiletý student obchodní akademie, byl na podzim roku 2002 v Praze na Palmovce napaden skupinou čtyř násilníků. V důsledku kopanců těžkou obuví, ran pěstí a trhání vazem utrpěl řadu poranění na těle, tržnou ránu na hlavě a otřes mozku, což vedlo k dlouhodobým bolestem a potížím. Za toto jednání byli všichni čtyři útočníci odsouzeni v roce 2003 Obvodním soude pro Prahu 8 k podmíněným trestům odnětí svobody.

Pan Marek Polák prostřednictvím svého právního zástupce se také na útočnících domáhal omluvy a spravedlivého zadostiučiněné pomocí žaloby na ochranu osobnosti u občanskoprávního soudu. Městský soud v Praze žalobě vyhověl a nařídil žalovaným Jakubu Melničákovi, Robertu Boušemu, Filipu Kousalovi a Tomáši Ovsennému se žalobci omluvit a zaplatit každý náhradu nemajetkové újmy ve výši 25.000 Kč. Tři ze žalovaných (kromě Jakuba Melničáka) se proti rozsudku řádně odvolali. O tomto odvolání bude nyní rozhodovat Vrchní soud v Praze.

Bližší informace:
Mgr. David Strupek
advokát
tel. 224494526
email: strupek@ur.cer.cz