Policie se omluvila za neoprávněnou perlustraci účastníků shromáždění

Účastníci blokády hranic v Mikulově se po osmi měsících dočkali omluvy za neoprávněnou kontrolu totožnosti. Po skončení legálního shromáždění totiž policie bezdůvodně začala všechny zúčastněné kontrolovat. I když Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje nejdříve jakékoliv pochybení odmítalo, po opakované stížnosti nakonec uznalo chybu a účastníkům shromáždění se omluvilo. Bezdůvodné kontroly totožnosti, a zvláště pak hromadné kontroly účastníků shromáždění jsou dlouhodobým nešvarem policie. Problém znamenají nejen proto, že zasahují do soukromí lidí, ale jsou také jistou formou zastrašování občanů.
Patnáctiminutová blokáda hraničního přechodu se konala 28. dubna 2010. Jejím cílem bylo podpořit rakouské aktivisty za práva zvířat, proti kterým v Rakousku probíhá kontroverzní a medializované trestní řízení. Shromáždění na hranicích bylo předem řádně oznámeno úřadům a konalo se tedy v souladu se zákonem. Přesto účast na demonstraci policisté vyhodnotili jako přestupek a požadovali po všech přítomných doklady. I když s nikým následně přestupkové řízení zahájeno nebylo, někteří zúčastnění chápali gesto policie jako šikanu a neoprávněné shromažďování osobních údajů, proto prostřednictvím Ligy lidských práv podali proti postupu policistů stížnost.
„Je pozitivní, že se policie nakonec rozhodla přiznat své pochybení a s vysvětlením se za něj slušně omluvit. Takový přístup odpovídá práci moderního policejního sboru a vzbuzuje důvěru občanů více než heslo Pomáhat a chránit.“ vysvětluje právnička Ligy Zuzana Candigliota a dodává: „Omluvu policie je třeba ocenit, zejména proto, že policie obvykle nemívá ve zvyku se omlouvat ani za mnohem závažnější pochybení, a vyčkává, až se lidé obrátí na soud.“
K neoprávněným perlustracím ještě nedávno pravidelně docházelo například na politických mítincích. Policie přitom kontrolovala zejména totožnost lidí, kteří pomocí transparentů vyjadřovali odlišný politický názor, a to i přesto, že shromáždění nijak nenarušovali. Na tento problém reagovalo před půl rokem také Ministerstvo vnitra ve svém stanovisku k právu shromažďovacímu. Podle něj pro prokazování totožnosti osob, které se nedopouští žádného přestupku, není důvod. Policie musí respektovat zákon a vyžadovat doklady jen tehdy, je-li někdo z přestupku skutečně podezřelý.

Bližší informace poskytne: Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, tel: +420 604 118 050
Vyrozumění policie s omluvou naleznete zde.
Problematice lidských práv a policie, včetně neoprávněných kontrol totožnosti, se věnujeme v praktickém manuálu určeném veřejnosti
Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem a v předposledním čísle EXTRA ligových novin.

Kolik „stojí“ napadení

Dne 16. 9. 2008 rozhodl Vrchní soud v Praze, že bývalí policisté Marek Vraštil a Karel Berousek se musí omluvit rodině Danišových (matce a synovi) za to, že v květnu roku 2003 kolem půlnoci vnikli protiprávně do jejich bytu. Vraštil se jim musí omluvit také za to, že je napadl, a zaplatit třem členům jejich rodiny náhradu nemajetkové újmy v celkové výši 110 000 Kč.
Marek Vraštil se navíc musí omluvit paní Danišové za to, že ji v bytě napadl, udeřil ji pěstí, strkal do ní atd.
Po jeho útoku byla čtrnáct dní v pracovní neschopnosti.
Kromě fyzického násilí častoval Vraštil paní Danišovou vulgárními výrazy, z nichž některé měly rasistický podtext – za to se jí musí též omluvit. Synovi náleží Vraštilova omluva dále také za to, že ho napadl, škrtil a nadával mu, v důsledku tohoto napadení byl týden v pracovní neschopnosti. V trestním řízení byli oba útočníci odsouzeni ze trestný čin porušování domovní svobody pouze k podmíněným trestům. Orgány činné v trestním řízení z nevysvětlitelných důvodů vůbec neprověřovaly indicie o možném rasovém motivu útoku, ačkoli hned od počátku šetření věděly o rasistických nadávkách, které Vraštil použil. Z letargie neprobudilo vyšetřující orgány ani to, že je na jejich pochybení v trestním řízení upozorňovali právníci Ligy lidských práv, kteří rodinu po celou dobu zastupovali. Stejně tak neteční byli i k celkem jasnému podezření, že zejména Marek Vraštil mohl svým jednáním spáchat i další trestné činy např. ublížení na zdraví či násilí proti skupině či jednotlivci. České soudy bývají podle mne často přehnaně opatrné ve svém rozhodování a též značně skoupé, pokud jde o náhradu nemajetkové újmy v penězích. Z těchto důvodů je zmíněné rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, který nejenže správně odhalil a odsoudil rasistický podtext nadávek, ale přiznal obětem útoku i náhradu nemajetkové újmy, jednoznačným úspěchem.
Potud je vše dobré. Podívejme se však na celý příběh ještě jednou z jiného úhlu a zamysleme se nad tím, jaký signál vysílá zmíněný rozsudek Vrchního soudu v Praze. Představte si, že se něco podobného stane vám. V noci, když spíte, vtrhnou do vašeho bytu cizí násilníci, které jste nikdy neviděli, napadnou vás a ostatní členy vaší rodiny, budou vám nadávat a vyhrožovat. „Cikáni zkurvení, vás by bylo nejlepší vystřílet!“ – mimo jiné i to křičel bývalý policista Vraštil, jak potvrdily oběti jeho útoku. Jak byste se cítili? Jakou náhradu za vytrpěnou újmu byste požadovali? Jednotlivým členům rodiny Danišových soud přiznal jako náhradu nemajetkové újmy v penězích 50 tis., 20 tis. a 40 tis. korun. Zda toto zadostiučinění vnímají jako dostačující také Danišovi, to mohou posoudit jen oni sami.
Přiměřené zadostiučinění např. ve formě omluvy nebo i v penězích musí plnit několik základních funkcí. Předně musí představovat satisfakci za to, co museli prožít.
Další významnou funkcí náhrady nemajetkové újmy, kterou dle mého názoru české soudy podceňují, je funkce preventivní. Rozsudek má protiprávní jednání jasně odsoudit a odradit potenciální následovníky, kteří by snad chtěli provést něco podobného. Rozsudek soudu v sobě odráží taktéž hodnoty, na nichž je tato společnost vystavěna a jichž si váží. Úcta k hodnotám, jako je lidské zdraví, život, soukromí či nedotknutelnost lidské osobnosti, se musí zrcadlit v normách, kterými se naše společnost řídí. Jak ve světle těchto kriterií obstál rozsudek Vrchního soudu v Praze? Odsouzení rasově motivovaných nadávek, stanovení povinnosti obou žalovaných omluvit se příslušným členům rodiny Danišových a povinnost žalovaného Vraštila zaplatit na náhradě nemajetkové újmy 110 000 Kč patří k jednoznačným pozitivům tohoto rozhodnutí, ačkoli přiznaná náhrada měla být podle mého názoru výrazně vyšší.
Kde však rozsudek kulhá daleko za tím, že by plnil výše popsané funkce? Soud nestanovil druhému žalovanému – Berouskovi – žádnou povinnost nahradit rodině Danišových nemajetkovou újmu. Zřejmě se mu zdálo, že když v noci někomu protiprávně vnikne do bytu a přihlíží tomu, jak jeho „kamarád“ policista bije jeho obyvatele a nadává jim, postačí, když se jim za to písemně omluví. Nejsem si jist, do jaké míry je v tomto případě doporučený dopis satisfakcí pro poškozené či jak moc odradí někoho od toho, aby jen přihlížel násilí, kterého je svědkem. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze v této části jistě neplní svou funkci satisfakční ani preventivní. Co je ovšem nejsmutnější, vyjadřuje postoj příslušných soudců k hodnotám, jako je soukromí či lidská důstojnost. Rozsudek ve vztahu k žalovanému Berouskovi připomíná spíše napomenutí malého dítěte ve smyslu, že něco takového se přece nedělá. Jenže Berousek není malé dítě, ale bývalý policista, který spáchal trestný čin. Pouhá omluva za jeho jednání je tedy málo.
Článek vyšel dne 24. 10. 2008 v časopise Romano vod’i.

Zásah policistů na CzechTeku 2005

Jan BUMBA, moderátor
——————–
Policejní zásah proti účastníkům techno party u Mlýnce na Tachovsku před třemi lety vyvolal protesty i u lidí, kterým monotónně pulzující hudba a tancování na louce vůbec nic neříkají. Asi tisícovka policistů, včetně takzvaných těžkooděnců, vytlačovala tehdy několik tisíc technařů způsobem, který se jak některým politikům, tak nemalé části veřejnosti zdál jednoznačně nepřiměřený. Teď Městský soud v Praze rozhodl, že se ministerstvo vnitra musí omluvit dvěma mladým mužům, kteří si stěžovali na to, že jim policisté vhodili do auta dýmovnici a zbili je tonfami. Musí jim také ministerstvo zaplatit dvacet, respektive deset tisíc korun. Proč dodnes nebyli potrestáni konkrétní policisté a poučila se nějak policie z tehdejšího zásahu? Pokud chcete, můžete přispět do našeho dnešního Duelu Radiofóra dotazem na adresu radioforum@rozhlas.cz, můžete poslat i SMS zprávu, číslo je 9077703. Ve studiu vítám poslance ODS, člena sněmovního výboru pro bezpečnost Jana Klase. Dobrý den.
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Dobrý den.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
A v ostravském studiu Českého rozhlasu je Jiří Kopal z Ligy lidských práv. Dobrý den i vám.
Jiří KOPAL, Liga lidských práv
——————–
Dobrý den.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Podívejme se, prosím, nejprve tedy přesně na to, o čem rozhodl soud, dvěma tehdejším účastníkům techno party se musí omluvit ministerstvo vnitra, také musí zaplatit obě pokuty. Je zřejmé, proč se má omlouvat instituce a ne konkrétní policisté, pane Klasi?
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Tak já především bych chtěl říci, pane redaktore, že na rozdíl třeba od kolegy Bublana, který nechtěl komentovat rozhodnutí městského soudu včerejší v Praze, tak já to rozhodnutí vítám, protože v roce 2005 jsem byl opoziční poslanec, byl jsem členem výboru pro obranu a bezpečnost, a když přišel policejní prezident, tehdy to byl pan Husák, s ministrem vnitra a začali nám promítat záběry z uvedené akce před třemi lety, tak to byly otřesné záběry a především ve mně zůstal jediný snímek, který vlastně dokumentoval veškerou tu brutalitu, a to je mlácení toho nevinného mladíka na zemi těmi čtyřmi policisty, takže já osobně na rozdíl od pana Bublana chci komentovat to rozhodnutí soudu, hodnotím ho velice kladně. To, že se má ministerstvo vnitra omlouvat pouze těmto dvoum lidem …
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Já jsem se ptal na to, jestli je správné, že se má omlouvat instituce a že ne konkrétní policisté?
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Tak si myslím, že to správné tak není, že skutečně asi by nebylo těžké dát si práci s tím, protože každý policista měl číslo, aby se osobně omluvili ti policisté, kteří hodili tu dýmovnici do auta, kteří prostě zbili ty dva mladíky, a mohlo to být více konkrétnější. Pak si myslím, že by to mělo větší váhu a větší přínos.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Souhlasil by s tím i Jiří Kopal z Ligy lidských práv?
Jiří KOPAL, Liga lidských práv
——————–
Tak v tomto případě šlo o zásah pod jednotným velením a problém právě často při těch hromadných zásazích bývá to, že policisté si ta čísla zakrývají. Tady v tomto případě například tito dva mladí muži, kteří vlastně i s Ligou lidských práv spolupracovali na tom, aby ten případ nějaké spravedlnosti došel, byli tak odvážní, že se jim podařilo vyfotit jednoho toho policistu násilného a dokonce, i když si částečně zakrýval číslo, bylo zřetelných pět čísel ze šesti, tedy skoro celé pro to, aby případně Inspekce ministra vnitra nebo státní zástupce ho postavili před soud trestní, aby se rozhodlo o tomto případu a o jeho vině, a to se bohužel nepodařilo, inspekce i státní zástupce ten případ odložili, proto vlastně jsme museli pracovat na těch civilních žalobách, kdy jedna z nich tedy zatím uspěla u toho městského soudu, ale je to malá satisfakce a samozřejmě v tomto případě ta instituce by se měla omlouvat jako celek, tedy policie, a samozřejmě vzhledem k tomu, že z hlediska toho, jak stojí český právní řád, v těchto případech vystupuje ministerstvo vnitra a jeho právníci, tak to musí být ministerstvo vnitra, protože policie patří pod něj.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane poslanče, tehdejší stínový, dnes skutečný ministr vnitra Ivan Langer z vaší strany tehdy apeloval na vyšetření zásahu, vy sám jste před chvilkou hovořil o tom, že i vy jste měl podobný pocit před třemi lety, co ale udělala ODS od doby, kdy se dostala do vlády, pro to, aby ten zásah byl skutečně řádně prošetřen?
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Tak já si myslím, že teď velice aktuální je například, že sněmovnou prošel nový zákon o policii, a tam jedna z nejzásadnějších změn, kterou se mi povedlo prosadit s pomocí, samozřejmě s pomocí dostatečného počtu kolegů, je nový způsob jmenování ředitele Inspekce ministerstva vnitra.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
My se k tomu zákonu ještě dostaneme, ale …
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
A tím narážím, pane redaktore, na to, že to je vlastně velké ponaučení, protože inspekce a její ředitel především pořád je velmi silně personálně závislý na funkci ministra vnitra, to není správné a samozřejmě bylo to v roce 2005 problematické a víme, že celé desítky případů byly odloženy Inspekcí ministra vnitra.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
A pokud jde o tento konkrétní problém nebo o tento konkrétní zásah, zasazovala se nějak ODS, anebo třeba konkrétně pan ministr Langer o to, aby byl důkladně prošetřen?
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Tak já jsem s ním o tom nemluvil od doby, co je ve funkci, to znamená od ledna 2007, nicméně myslím si, že v tom asi by vám nejkompetentněji odpověděl pan ministr sám. Já mám pocit, že na jednání výboru nic takového prostě neproběhlo.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane Kopale, máte dojem, že státní instituce udělaly dost pro to, aby skutečně beze všech pochyb objasnily, co se tehdy stalo, proč se to stalo?
Jiří KOPAL, Liga lidských práv
——————–
V tomhle případě bohužel nikoliv, tam vlastně nad tím měla dozor od počátku státní zástupkyně z Plzeňského kraje a pod ní tedy, pod jejím dozorem pracovaly různé orgány Inspekce ministra vnitra a bohužel se teda nepodařilo postavit žádného pachatele ani před soud, tedy před možnost ho vůbec tedy odsoudit, takže vůbec nedošla žádná ta věc, podobně jako v jedné nejmenované politické kauze, k trestnímu soudu, takže to je docela problém tady právního státu a mělo by se to nějak do budoucna lépe řešit. Já bych chtěl říct k tomu ještě vlastně přístupu ministra vnitra, které v současnosti vede ODS, oni teďko právníci ministerstva vnitra vlastně se brání žalobám civilním těch lidí, vlastně je jich hrozně málo, protože prostě ty důkazní prostředky jsou složité z hlediska toho, jak ten zásah byl zdokumentován, a je velice taky složité pro ty lidi nést náklady civilního řízení a žalob na ochranu osobnosti v případě, že by prohráli, takže v současnosti pan ministr Langer může udělat to, že řekne svým právníkům, aby nadále vlastně se nebránili těmto žalobám a ministerstvo vnitra uznalo tady ty věci, ale on naopak dále zaměstnává a vlastně má pod svou pravomocí právníky, kteří hájí ministerstvo vnitra v těchto případech, takže dá se říct, že v současnosti je na straně těch, kteří ten zásah takto špatně zvládli.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
No, asi se dá těžko očekávat, že by právníci ministerstva vnitra nehájili ministerstvo vnitra.
Jiří KOPAL, Liga lidských práv
——————–
To jsem zrovna chtěl poznamenat, pane redaktore, že od toho jsou placeni a od toho jsou na ministerstvu vnitra.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Několikrát jsme připomínali, že před třemi lety byl ministrem vnitra sociální demokrat František Bublan, ten podle Hospodářských novin na verdikt soudu reagoval slovy: „Nepopírám, že tam byla spousta chyb ze strany policie, hlavní díl viny však byl na straně organizátorů.“ Připomeňme, že policii tehdy zavolali majitelé pozemků, přes které jezdili účastníci toho Teku na pronajatou louku. Pánové, asi se nedá říci, že by policisté neměli vůbec žádný důvod k tomu zásahu, pane poslanče?
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Tak já, za prvé, bych chtěl říct, že když jsem viděl ty záběry, protože jsem fyzicky nebyl přítomen, na rozdíl od pana ministra a vrchních funkcionářů policie a velitele zásahu, tak na mě to dělalo velmi silný dojem, že, a dneska jsem o tom přesvědčen, tak jak jsem poznal kolegu Bublana, že to byl v historii, novodobé historii České republiky jeden z nejslabších ministrů vnitra České republiky, takže podle toho také ten zásah podle mě dopadl a hlavně ta druhá vlna, kdy policisté psychicky už velice těžko zvládali zásah, byla rozhodující samozřejmě.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Nicméně určitý skutečný důvod k zásahu tam přece byl, nebo ne? Ti účastníci té techno party překračovali zákon.
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Zcela určitě, a to je můj osobní názor, odpovídám za sebe, že důvod k zásahu byl, ale ty excesy, které při tom zásahu byly, tak samozřejmě vyšly nad rámec, v některých případech nad rámec zákona.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane Kopale, nebyl skutečně velký díl viny na účastnících toho CzechTeku, protože oni přece byli vyzýváni, aby opustili tu louku, neučinili tak?
Jiří KOPAL, Liga lidských práv
——————–
Určitě, CzechTek je spojen s tím, že je problematické to, jak vlastně ti lidé, kteří tímto způsobem vystupují vlastně na těch tanečních party, se staví k ochraně vlastnického práva. Co bylo zajímavé na tomto CzechTeku v roce 2005, se poprvé těm organizátorům podařilo dojednat aspoň částečně to, že byli na pronajatém pozemku. Bohužel to nebylo zorganizováno tak, aby všichni účastníci věděli, kde přesně má hranice ten pozemek, který byl takto pronajat, a tudíž oni vzhledem k tomu, že poprvé v historii těch CzechTeků měli tady tu smlouvu a policie hned reagovala tak, že byla vlastně překvapena na začátku, že vůbec nějakou smlouvu mají, a byla připravena na zásah, tak to v nich vzbudilo velký pocit křivdy a celá ta věc, jak ji velice podrobně rozebral veřejný ochránce práv v jeho zprávě, nebyla dobře vykomunikována mezi policií a účastníky a policie se tam dopustila řady chyb.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Ale podepsal byste, pane Kopale, tu tezi, že policie měla důvod k zásahu, ale že to, lidově řečeno, přehnala?
Jiří KOPAL, Liga lidských práv
——————–
Já bych neřekl lidově, právně je celý policejní zákon postaven na zásadě přiměřenosti, tedy policie opravdu musí přistupovat ke každému člověku nebo i mase lidí, která porušuje zákon, tak, že neporuší tady tu zásadu a použije adekvátní donucovací prostředky. V tomto případě tedy, jestli chcete, to hodně přehnala.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pojďme, pánové, prosím, trošku dál, došlo u policie k nějakým systémovým změnám od té doby před třemi lety, které by zabránily opakování činů, které, teď už i podle výroku nezávislého soudu, byly prostě za hranicí únosného, pane poslanče?
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Tak samozřejmě, že s novým ministrem přišla asi nová filozofie ve vedení ministerstva vnitra, hlavně přišli noví lidé, ale otázka je, jestli, jak jste se ptal, pane redaktore, jestli došlo ke změně systému řízení policie tak, aby někdo dneska v tuto chvíli mohl garantovat, že takovýto zásah, kdy nervy policistů v ojedinělých případech selžou, takže by se nemohl opakovat, já si myslím, že tady spíše převažují personální změny nad změnou systému.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Stačí to?
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
No, samozřejmě na ten váš dotaz původní to nestačí, protože abysme mohli vyloučit takovouto věc, tak by bylo dobré se podívat i více do historie, kdy například zásah policie v případě, kdy v Praze zasedal Mezinárodní měnový fond, já hodnotím jako vysoce profesionální a samozřejmě tehdy to byla policie, která vystupovala podle mého soukromého názoru stoprocentně a odolala nesmírnému tlaku tisícovkám demonstrantů, kteří byli skutečně profesionálně vyzbrojeni.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane Kopale, myslíte, že je důležitější ta personální politika, kdo vede policejní sbor, nebo je důležité nastavit nějaké systémové změny, aby nedocházelo k podobným excesům, řekněme?
Jiří KOPAL, Liga lidských práv
——————–
Já myslím, že důležité je oboje a v tom ohledu lze rozhodně podpořit směřování té reformy policie, a pokud já vím i z osobního setkání, tak přinejmenším současný policejní prezident se zatím dost snaží naplňovat ty věci, které byly vlastně představeny občanům. Problém je jako vždycky v tom, že ta reforma nejde dost daleko, včetně toho systému vyšetřování policistů, který není dostatečně nezávislý, a je to prostě otázka delší doby, kdy vedoucí policisté, špičky policie budou schopny ukázat dobrý příklad těm policistům na nižších pozicích, kteří je budou moci následovat, kdy za nimi nebudou různé aféry, a to si myslím, že je velký závazek pro současného policejního prezidenta, že bude vzorem těm policistům, kteří slouží pod ním.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane poslanče Klasi, když se tedy podíváme na ten nový policejní zákon, který nedávno prošel sněmovnou, řeší se v něm dostatečně chování a zodpovědnost policistů třeba při zákrocích na takovýchto masových akcích?
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Tak samozřejmě to je otázka, na kterou je velice složité odpovídat a hlavně by bylo potřeba více časového prostoru. Nový zákon o policii samozřejmě zavádí pojmy, které starý zákon nezná, to znamená, zakotvuje povinnost policistů vystupovat slušně, chovat se slušně samozřejmě, ale obsahoval také celou řadu problematických bodů, a já bych zde chtěl jasně říci a tady mně je úplně jedno, že jsem z ODS a pan ministr také, že pan ministr je jedním z mála ministrů této vlády, který půl roku úzce spolupracoval se všemi členy výboru pro bezpečnost, protože výbor je roztrhlý na výbor pro bezpečnost a výbor pro obranu pod vedením předsedy Bublana, a já bych jako za to chtěl poděkovat, protože všechny mé pozměňovací návrhy osobně se mnou pan ministr probral a všechny, bych řekl ty zásadní nonsensy, které obsahoval ten původní zákon, tak jak ho úředníci ministerstva vnitra napsali, si myslím, že v té hlavní většině byly odstraněny.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pánové, prosím velmi, velmi stručné hodnocení na závěr, poučila se podle vás policie od toho roku 2005, zvládá lépe masové akce typu demonstrací, velkých koncertů a podobně, pane Kopale?
Jiří KOPAL, Liga lidských práv
——————–
Já bych řekl, že v těchto třech letech od toho zásahu je zatím zvládá určitě lépe, a doufejme, že stejně jako v minulosti nepřijde zase nějaká věc, která bude … povede k tomu, že tedy policie zase překročí zákon nepřiměřeným způsobem. Já věřím, že k tomu nedojde v následujících letech.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Bude souhlasit Jan Klas?
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Samozřejmě, i když je to duel, tak souhlasím, protože během těch tří let, a musíme to zaklepat někam na dřevo, že tak rozsáhlá akce, kterou by musela zajišťovat policie, zatím od roku 2005 neproběhla a je tomu jenom dobře, a já doufám, že kdyby k tomu náhodou došlo, takže policie se neustále bude poučovat tak jako každý z nás v průběhu času.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Říká poslanec ODS, člen sněmovního výboru pro bezpečnost Jan Klas. Já vám děkuji, že jste přišel. Na shledanou.
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Děkuji za pozvání, na shledanou.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Naším hostem byl i Jiří Kopal z Ligy lidských práv. Děkuji i vám, na shledanou.
Jiří KOPAL, Liga lidských práv
——————–
Na shledanou.

Textový záznam rozhlasové debaty na ČRo 1 – Radiožurnálu ze dne 10.7.2008.

Vnitro se musí omluvit a odškodnit dva technaře

Za nepřiměřený policejní zásah se musí ministerstvo vnitra omluvit dvěma účastníkům technoparty CzechTek 2005 u Mlýnce na Tachovsku.
Včera o tom rozhodl Městský soud v Praze. Technařům Ondřeji Holousovi a Pavlu Kuchařovi navíc vnitro musí vyplatit odškodné deset a dvacet tisíc korun. Kritici policejního zásahu to považují za převratný rozsudek. Vše se podle tři roky staré výpovědi obou účastníků technoparty na policii odehrálo tak, že hned po výzvě k opuštění prostoru chtěli z louky u Mlýnce odjet. Nicméně předtím pili alkohol, proto jim policisté nejprve poradili, aby přejeli na klidnější část louky a zůstali sedět v autě.
Při druhém razantnějším zákroku policie jim však dovnitř přiletěly dvě dýmovnice, a když se je snažili vyndat, těžkooděnci je několikrát udeřili tonfami.
“Odhadce nám odhadl škodu na autě Škoda Favorit na jedenáct tisíc korun a následně jsme podali žalobu na ministerstvo vnitra. Požadujeme omluvu a odškodnění za újmu ve výši sto tisíc korun pro každého,” řekl nejprve Ondřej Holous s tím, že jeho kamarád Kuchař se nemůže vynesení rozsudku zúčastnit, protože má neodkladné pracovní povinnosti.
Možná se odvolá
Pětadvacetiletý Holous se živí jako informatik, Kuchař pracuje jako hasič v Teplicích. V soudní síni to následně vypadalo jako při tiskové konferenci. Obsadily ji davy novinářů. “Bylo prokázáno, že zásahy na oba žalobce byly nepřiměřené,” prohlásila samosoudkyně Dagmar Stamidisová.
Více peněz nicméně přisoudila Kuchařovi, protože podle ní u něj byly důkazy, že jej jeden z policistů přímo napadl tonfou. Desetitisícovou náhradu by měl získat Holous, kterému policie zasáhla do jeho práva na ochranu osobnosti, když mu do auta vhodila slzný granát. Fyzické napadení se u něj neprokázalo.
“Částečně jsem spokojen, protože stát uznal chybu ze strany policie. Nicméně jsem doufal, že vyhrajeme v plném rozsahu. Ještě nevím, jestli se odvoláme. Nejdřív se musím poradit s naším právníkem,” zdůraznil následně Holous. Oba poškození se navíc soudí o náhradu škody u Obvodního soudu pro Prahu 7.
Podle kritika policejního zásahu na technoparty CzechTek 2005 Stanislava Pence, jenž byl také přítomen, jde o důležitý rozsudek. “Tři a půl tisíce policistů tam za jednatřicet miliónů korun zasáhlo proti lidem, kteří nic špatného nedělali. Zhruba ve čtyřech případech to došlo téměř až k soudu, ale nikde se neprokázala vina žádnému z policistů a ani ministerstvo vnitra nebylo hnáno k odpovědnosti. A tento rozsudek je první ukázkou toho, že jim to nemusí projít,” zdůraznil.
Liga lidských práv, která se stará o oběti policejního zásahu na technoparty, navíc zastupuje ve spolupráci s advokátem Davidem Strupkem Evu Waldsteinerovou. Ta byla sražena těžkooděncem k zemi a odnesla si zranění lokte s trvalými následky.
“Řada trestních oznámení nicméně vůbec neproběhla. Většina policistů, kteří zákrok řídili, dostala vyznamenání za dobrou práci a byla povýšena, což je alarmující,” dodal Penc.
Langer: neblahé dědictví předchůdců
Současný šéf resortu vnitra Ivan Langer (ODS) včera konstatoval, že ho verdikt soudu rozhodně nepotěšil. Více ale rozhodnutí senátu komentovat nechtěl. “Musím se nejdříve seznámit s jeho písemným odůvodněním, pak teprve zvolím další postup,” řekl. Dodal, že osobní názor na tehdejší zákrok policie nemění.
“Bohužel nás dohání neblahé dědictví našich předchůdců,” konstatoval Langer s odkazem na posledního šéfa resortu vnitra za ČSSD Františka Bublana. Právě za jeho ministrování se technoparty v roce 2005 konala.
Bublan se včera podobně jako Langer nechtěl k verdiktu soudu vyjadřovat, poznamenal však, že jeho nástupce v čele ministerstva “zdědil” i praxi nekonfliktního průběhu CzechTeku.
“V roce 2005 se objevily určité chyby na obou stranách, ale už následující rok se podařilo nastavit model, kdy organizátoři s úřady komunikovali a vše proběhlo v pořádku,” upozornil.

Článek vyšel dne 10.7.2008 v deníku Právo.

První ze čtyř žalob Ligy v případu CzechTek uspěla

Liga lidských práv vítá dnešní rozhodnutí Městského sodu v Praze, podle nějž se ministerstvo vnitra musí omluvit dvěma účastníkům taneční oslavy CzechTek, která se konala v roce 2005 u Mlýnce na Tachovsku. Podle rozhodnutí soudu musí ministerstvo zaplatit prvému 10.000 a druhému 20.000 korun za protiprávní zásah policie.

Liga zastupovala pány Kuchaře a Holouse nejprve v trestním řízení. Navzdory tomu, že se poškozeným podařilo zachytit násilného policistu i s pěti viditelnými čísly ze šesti na fotografii, policisté Inspekce ministra vnitra i poté státní zástupkyně se rozhodli případ odložit. Neumožnili tak soudu, aby případ posoudil a aby se spolu se zástupci poškozených mohl ptát na průběh akce, včetně důvodupo vhození dvou dýmovnic do auta, před zraky veřejnosti.

Proto Lize nezbylo, než ve spolupráci s pražským advokátem Davidem Strupkem podat žalobu na ochranu osobnosti, o níž bylo rozhodnuto dnes v první instanci. Vedle toho byla podána oběma poškozenými ve spolupráci s Ligou a uvedeným advokátem žaloba na náhradu škody, o níž rozhoduje Obvodní soud pro Prahu 7.

Další dvě žaloby byly podány Ligou v případu Evy Waldsteinerové, která byla brutálně sražena k zemi policistou a ze zákroku policie v roce 2005 si odnesla zranění loktu s trvalými následky. Také tyto žaloby se projednávají u Městského soudu v Praze (žaloba na ochranu osobnosti) a u Obvodního soudu pro Prahu 7 (žaloba na náhradu škody).

Bližší informace:
Jiří Kopal, předseda Ligy lidských práv, mobil: 776 234 446
David Strupek, advokát, mobil: 603 815 445