Marek Polák, tehdy osmnáctiletý student obchodní akademie, byl na podzim roku 2002 v Praze na Palmovce napaden skupinou čtyř násilníků. V důsledku kopanců těžkou obuví, ran pěstí a trhání vazem utrpěl řadu poranění na těle, tržnou ránu na hlavě a otřes mozku, což vedlo k dlouhodobým bolestem a potížím. Za toto jednání byli všichni čtyři útočníci odsouzeni v roce 2003 Obvodním soude pro Prahu 8 k podmíněným trestům odnětí svobody.

Pan Marek Polák prostřednictvím svého právního zástupce se také na útočnících domáhal omluvy a spravedlivého zadostiučinění pomocí žaloby na ochranu osobnosti u občanskoprávního soudu. Městský soud v Praze žalobě vyhověl a nařídil žalovaným Jakubu Melničákovi, Robertu Boušemu, Filipu Kousalovi a Tomáši Ovsennému se žalobci omluvit a zaplatit každý náhradu nemajetkové újmy ve výši 25.000 Kč. Vrchní soud v Praze včera tento rozsudek potvrdil, když zamítl odvolání tří pachatelů.

Liga lidských práv Marka Poláka zastupovala jako poškozeného v trestním řízení. Již v roce 2005 tak byli tři z pachatelů odsouzeni k podmíněnému trestu jednoho a půl roku vezení, čtvrtý z nich dokonce ke třem letům odnětí svobody s podmínkou.

ochrana osobnosti, omluva, rasismus, svoboda