Liga se Soudcovskou unií na Ukrajině

V rámci projektu „Výměna zkušeností mezi ČR a Ukrajinou ohledně reformy soudního systému a jeho přiblížení evropským standardům“ proběhlo o velikonočních svátcích setkání reprezentantů české Soudcovské unie a Ligy lidských práv s ukrajinskými právníky, zástupci nevládních organizací a soudci.
Viceprezidentka Soudcovské unie Šárka Hájková a místopředseda okresního soudu v Pardubicích Jan Šlosar se spolu s Kateřinou Červenou z Ligy lidských práv nejprve zúčastnili setkání s mladými právníky a zástupci nevládních organizací z Ukrajiny, Běloruska a Litvy. Ti se zajímali zejména o informace týkající se systému české justice, zvláště pak o zajištění její nezávislosti.
Česká delegace navštívila také ukrajinský Nejvyšší soud v Kyjevě, kde se setkala nejen s jeho vedením, ale také s místopředsedou Rady soudců Ukrajiny, která je samosprávným orgánem ukrajinských soudců. Češi seznámili své ukrajinské kolegy se systémem českého soudnictví a naopak získali informace o struktuře ukrajinských soudů, jejich financování, samosprávě i aktuálních problémech ukrajinské justice.
Dalším bodem programu pak byla diskuse s ukrajinskými advokáty, prokurátory, zástupci akademické obce i ukrajinské justice na téma Jak odstranit zahlcení soudů? a Jak posílit důvěru veřejnosti v justici? Spolu s nedostatečným finančním zajištěním fungování soudnictví jsou to nejpalčivější otázky, které dnes ukrajinská justice řeší.
Na začátek května pak připravuje Liga v rámci tohoto projektu návštěvu dvaceti ukrajinských soudců v České republice.

Návštěva amerických odbornic na řešení problematiky domácího násilí v ČR

Tento týden navštíví Českou republiku dvě americké odbornice na řešení problematiky domácího násilí – soudkyně Susan Block a státní zástupkyně Barbara Greenberg z Family Court of St. Louis v Missouri, které přijedou na pozvání Velvyslanectví USA v Praze. V Praze se nejprve setkají se zástupci neziskových organizací, s policisty a se zástupci justice. Poté budou přednášet pro studenty právnické fakulty Univerzity Karlovy. Ve středu 21. 4. se zúčastní panelové diskuse na půdě Senátu ČR. Jejich pobyt bude pokračovat v Brně, kde rovněž proběhne setkání se zástupci justice a Policie ČR.

Liga lidských práv spolu s Velvyslanectvím USA při příležitosti jejich návštěvy uspořádá setkání se zástupci neziskových organizací v Kanceláři veřejného ochránce práv dne 21. 4. v 18.00 na téma „Domácí násilí – sdílená zkušenost, společné hledání řešení”, kterého se obě expertky zúčastní. Dalším bodem jejich programu bude přednáška určená zejména pro studenty práv na téma „Domácí násilí – existující problém, právní řešení z perspektivy USA”, která se uskuteční dne 22. 4. 2004 ve 13.30 hodin na Právnické fakultě MU v Brně. Susan Block a Barbara Greenberg svou návštěvu zakončí setkáním s novináři dne 22. 4. v 15.30 v budově Českého rozhlasu Brno.

Soudkyně Susan Block a státní zástupkyně Barbara Greenberg z Rodinného soudu v St. Louis v Missouri se na problematiku domácího násilí specializují. Proto lze očekávat, že podají informaci o tom, jakým způsobem se k řešení tohoto problému přistupuje v USA a nabídnou řadu cenných zkušeností ze své praxe. Tyto poznatky mohou být inspirací nejen pro odborníky na domácí násilí v České republice, ale také pro subjekty podílející se na legislativě, na kterých nyní je, aby učinily ty nejdůležitější kroky směrem k účinné pomoci obětem domácího násilí.