Můj život v dětském domově

Nejsi si jistá/ý, jaká jsou Tvoje práva a povinnosti ve vztahu k dětskému domovu? Nevíš, jak vyřešit problém s ředitelem/kou nebo vychovateli? Chceš si stěžovat, ale nevíš, kam se obrátit? Nebo jednoduše chceš vědět, jak Tvou situaci upravují zákony?

Nabízíme Ti zdarma ke stažení praktického právního průvodce právy dětí (nejen) v ústavní péči. Jednoduchou formou Tě provede základními informacemi týkajícími se systému sociálně-právní ochrany dítěte a ve formě otázek-odpovědí na konkrétní dotazy týkající se práv v ústavu vysvětlí, co říká zákon.

Průvodce staví na našich zkušenostech z právní poradny poskytované společně se Vteřinou poté. Pokud s námi chceš probrat konkrétní otázku, ozvi se nám na poradna@vterinapote.cz nebo prostřednictvím webové poradny.

„Nevinen“, rozhodl soud o mentálně postiženém chlapci

Okresní soud zamítl návrh státního zástupce na uložení ochranné výchovy mentálně těžce postiženému chlapci mladšímu patnácti let, který v průběhu hry vážně ublížil svému kamarádovi. Soud byl totiž povinen po výroku Krajského soudu v Praze řešit i hochův duševní stav v době, kdy se incident odehrál. Tento aspekt pak zásadně ovlivnil konečné rozhodnutí soudu.
V původním řízení okresní soud vůbec nezohlednil mentální postižení údajného „pachatele“, ani další do očí bijící pochybení policejního orgánu. Až výrok odvolacího soudu zdůraznil povinnost zabývat se psychickým rozpoložením dítěte mladšího patnácti let v době, kdy se událost odehrála a věc se tak vrátila zpátky před Okresní soud. A výsledek? Po dalším dokazování okresní soud uznal, že závažné mentální postižení chlapce mělo za důsledek, že nebyl schopen porozumět následkům svého jednání, natož závažnosti celé situace. Na základě těchto zjištění soud nakonec uvedl, že na hocha nelze nahlížet jako na „odpovědného“ a návrh státního zástupce zamítl.

Během celého řízení došlo k mnoha pochybením. Právníci Ligy a MDAC zastupující matku údajného „pachatele“ upozorňovali zejména na absolutně nepřijatelné postupy při výslechu chlapce, nedostatečnou právní úpravu a chybějící právní pomoc v předsoudní fázi řízení. Nicméně okresní soud se vyhnul posouzení těchto nedostatků a zaměřil se ve stručném odůvodnění na otázku „odpovědnosti“ chlapce.

Úspěšný případ zároveň odhaluje slabiny právní ochrany dětí mladších patnácti let v řízení podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Nedostatky nebyly bohužel odstraněny ani přijetím nového trestního zákoníku a je tak zakonzervován stav, kdy děti do patnácti let mají fakticky v řízení před policejním orgánem a posléze soudem pro mládež slabší postavení než mladiství pachatelé, kteří jsou rozumově a mravně mnohem vyspělejší. Liga a MDAC se nadále budou snažit o prosazení rovných procesních práv všech dětí ve všech řízeních před státními orgány.