Nekončíme! aneb potřebné systémové změny nastartovány

Po třech letech projektu máme výsledky. Vytvořili jsme unikátní produkty, které mohou pomoci v přípravě legislativy i praxe. Systémové doporučení k potřebným změnám bylo předáno zástupcům všech relevantních ministerstev i úřadu vlády. Štafeta byla předána, očekáváme výsledky.

Instand a Liga lidských práv realizovala v období od dubna 2012 do března 2014 projekt Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením, č. CZ.1.04/5.1.01/77.00025, v rámci výzvy č. 77 OP LZZ, oblast podpory 5.1 – Mezinárodní spolupráce. V rámci něj se snažila o posun v oblasti opatrovnictví, podporovaného rozhodování a pojímání zásahů do svéprávnosti.

Během projektu byly realizovány studijní cesty do zahraničí, na základě kterých byla vytvořena komparativně-právní analýza. Následně i analýza nové právní úpravy zahrnující ale i práci s modely profesionálního opatrovnictví a podpůrcovství. K témuž vznikl samostatný produkt, popis těchto modelů v rámci prostředí ČR. Vedle těchto materiálů vznikly i dvě unikátní metodiky, jedna o opatrovnictví a jedna o podpůrcovství. Právě ty by měly být jakýmsi návodem k tomu, jak co nejlépe vykonávat činnost opatrovníka a podpůrce. Jejich součástí je i etický kodex opatrovníka a dokonce i návrh standardů kvality procesu výkonu opatrovnictví. Všechny výstupy projektu a další informace jsou ke stažení na webových stránkách realizátora projektu, organizace Instand a Ligy lidských práv.

Na závěr projektu byli v rámci workshopu u kulatého stolu seznámeni zástupci dotčených ministerstev s doporučením k systémovým změnám, které je třeba provést. Probíhala živá diskuze o tom, které konkrétní kroky je možno realizovat za stávající situace. Materiály k daným tématům byly předány všem zúčastněným.

Ačkoli projekt v březnu 2015 skončil, s naší snahou o změny nekončíme. Liga lidských práv bude i nadále působit v oblasti práv osob se zdravotním postižením, se zaměřeným mj. na otázky svéprávnosti, opatrovnictví i podpory. Instand bude i nadále pečovat o zkvalitnění sociální služeb, zejména podpory transformačních procesů.

 

esf-obrazek_201203141828127

Muž ze Sokolovska se po 23 letech dočkal plné svéprávnosti. Pomáhat mu bude podpůrce

Některé soudy už podle nového občanského zákoníku posilují práva duševně nemocných lidí. Místo opatrovníků jim navrhují podpůrce, kteří je nebudou kontrolovat, ale naopak jim pomohou s těžkými situacemi na úřadech. Svého podpůrce má i muž ze Sokolovska, který byl dosud omezen ve svéprávnosti. Nově se rozhoduje sám. (Pokračování textu…)

Vyjádřete se k problému opatrovnictví

Nový projekt, který podporuje rozhodování lidí s postižením a na němž se Liga podílí, odstartovaly úvodní semináře pořádané v minulém týdnu pro opatrovníky, poskytovatele sociálních služeb i rodinné příslušníky osob s mentálním postižením. Cílem seminářů bylo prodiskutovat aktuální problémy opatrovnictví a navrhnout náměty na novou právní úpravu.

Workshopů se zúčastnili zajímaví hosté, mimo jiné právník z legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti či zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí a Sdružení pro podporu lidí s mentálním postižením, kteří promluvili o chystané legislativě, stavu lidských práv v souvislosti s opatrovnictvím a o zahraničních modelech fungování opatrovnictví a podpůrcovství.

Další postup bude vycházet z připomínek odborníků i veřejnosti

Součástí seminářů bylo sepsání připomínek ke stávající praxi opatrovníka formou dotazníku. Výsledky, které z dotazování vzniknou, budou důležitým podkladem pro práci na dalších aktivitách projektu, mimo jiné i analýzu zaměřenou na navržení modelu opatrovnictví a podpůrcovství.

Do připomínkování aktuálního stavu opatrovnictví se ale může zapojit i veřejnost. Pokud i vy máte zájem vyjádřit se, budeme rádi za vaše připomínky, které nám můžete sdělit v přiloženém dotazníku.

Dotazník naleznete zde.

Více informací o projektu si přečtete zde.

Liga navrhne model profesionálního opatrovnictví

Liga lidských práv se v dubnu stala partnerem nového projektu zabývajícím se rozhodováním lidí s postižením, jehož garantem je organizace Instand. Ta se dlouhodobě snaží prosazovat kvalitnější poskytování sociálních služeb v České republice. Úkolem Ligy ve spolupráci s Instandem bude nejen najít efektivní model pro řešení reformy opatrovnictví u nás, ale i co nejlépe nastavit fungování nového institutu tzv. podpůrcovství. Tento nový institut je méně omezující alternativou k opatrovnictví a od roku 2014 s ním počítá do praxe i Nový občanský zákoník.

V následujících třech letech tak právníci Ligy a pracovníci Instandu prostudují odpovídající legislativu a každodenní praxi u nás i v zahraničí a na základě těchto zkušeností vytvoří model profesionálního opatrovnictví a metodické podpory pro podpůrce.

O dalších aktivitách Ligy v projektu „Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením“ budeme průběžně informovat na těchto webových stránkách.