Některé soudy už podle nového občanského zákoníku posilují práva duševně nemocných lidí. Místo opatrovníků jim navrhují podpůrce, kteří je nebudou kontrolovat, ale naopak jim pomohou s těžkými situacemi na úřadech. Svého podpůrce má i muž ze Sokolovska, který byl dosud omezen ve svéprávnosti. Nově se rozhoduje sám.

Zprávu vydal 19. února Český rozhlas, autorkou reportáže je Petra Benešová.

Muž, kterému bude nově pomáhat podpůrce, je duševně nemocný člověk s lehkou mentální retardací. Přitom ještě v roce 1991 byl zcela zbaven svéprávnosti. Postupně mu ale byla pod dohledem opatrovníka dána jen některá omezení, například nakládání s penězi. Posledních pět let mohl hospodařit měsíčně s částkou čtyři tisíce korun.

„V průběhu let ale došlo k podstatným změnám v psychickém stavu posuzovaného, který se zcela socializoval. Za pomoci opatrovníka a asistentů dokázal zvládat běžný život a vyřizovat si své záležitosti. Je zaměstnaný a je hodnocen jako nekonfliktní, komunikativní a bezproblémový,“ napsal ve vyjádření k případu místopředseda Okresního soudu v Sokolově Timm Šmehlík.

Muži, který rozhovor s Českým rozhlasem odmítl, byla proto na začátku roku při přezkumu jeho případu navrácena plně svéprávnost. Místo opatrovníka mu bude ve složitějších životních situacích pomáhat takzvaný podpůrce, kterého si postižený sám vybral.

Podle právničky z Ligy lidských práv Barbory Rittichové je to ideální řešení: „Není to ten klasický opatrovnický systém opatrovnictví, kdy za nás může smlouvy podepisovat opatrovník. Naopak podpůrce je ten, který s námi například chodí na úřady, pomáhá nám tam vysvětlovat, co po nás třeba úředník chce.“

Podpůrce může pomáhat ale jen se souhlasem dotyčného člověka a nesmí ohrozit jeho zájmy. Na druhou stranu není opatrovníkem a nenese tedy odpovědnost za finance dotyčného člověka. Pokud by chtěl ale postiženému vědomě ublížit, může za to být potrestán. „Vztahovalo by se na to pravidlo o odpovědnosti tak, jak ji máme v občanském zákoníku. Vlastně jako na někoho, kdo nás například přivede v omyl,“ dodává právnička.

Podpůrce ale není striktně pod dozorem soudu jako v případě opatrovníka, který se stará o lidi s omezenou svéprávností. Práva duševně nemocných lidí posílil od ledna nový občanský zákoník. „Je to jednoznačně krok správným směrem, protože už nebude možné někoho zcela zbavit způsobilosti k právním úkonům,“ vysvětluje Milan Šveřepa, ředitel Centra podpory transformace. Soudy musejí od nového roku během tří let přezkoumat na 35 tisíc lidí, kteří byli zbaveni svéprávnosti, nebo je soudy v právech nějak omezily. Soudy musí vyřešit více než 35 tisíc případů lidí, kteří v minulosti přišli o svéprávnost.

občanský zákoník, podpůrcovství, postižení, Rittichová, soud, svéprávnost