Po třech letech projektu máme výsledky. Vytvořili jsme unikátní produkty, které mohou pomoci v přípravě legislativy i praxe. Systémové doporučení k potřebným změnám bylo předáno zástupcům všech relevantních ministerstev i úřadu vlády. Štafeta byla předána, očekáváme výsledky.

Instand a Liga lidských práv realizovala v období od dubna 2012 do března 2014 projekt Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením, č. CZ.1.04/5.1.01/77.00025, v rámci výzvy č. 77 OP LZZ, oblast podpory 5.1 – Mezinárodní spolupráce. V rámci něj se snažila o posun v oblasti opatrovnictví, podporovaného rozhodování a pojímání zásahů do svéprávnosti.

Během projektu byly realizovány studijní cesty do zahraničí, na základě kterých byla vytvořena komparativně-právní analýza. Následně i analýza nové právní úpravy zahrnující ale i práci s modely profesionálního opatrovnictví a podpůrcovství. K témuž vznikl samostatný produkt, popis těchto modelů v rámci prostředí ČR. Vedle těchto materiálů vznikly i dvě unikátní metodiky, jedna o opatrovnictví a jedna o podpůrcovství. Právě ty by měly být jakýmsi návodem k tomu, jak co nejlépe vykonávat činnost opatrovníka a podpůrce. Jejich součástí je i etický kodex opatrovníka a dokonce i návrh standardů kvality procesu výkonu opatrovnictví. Všechny výstupy projektu a další informace jsou ke stažení na webových stránkách realizátora projektu, organizace Instand a Ligy lidských práv.

Na závěr projektu byli v rámci workshopu u kulatého stolu seznámeni zástupci dotčených ministerstev s doporučením k systémovým změnám, které je třeba provést. Probíhala živá diskuze o tom, které konkrétní kroky je možno realizovat za stávající situace. Materiály k daným tématům byly předány všem zúčastněným.

Ačkoli projekt v březnu 2015 skončil, s naší snahou o změny nekončíme. Liga lidských práv bude i nadále působit v oblasti práv osob se zdravotním postižením, se zaměřeným mj. na otázky svéprávnosti, opatrovnictví i podpory. Instand bude i nadále pečovat o zkvalitnění sociální služeb, zejména podpory transformačních procesů.

 

esf-obrazek_201203141828127

opatrovnictví, podpůrcovství, postižení