Jan BUMBA, moderátor
——————–
Policejní zásah proti účastníkům techno party u Mlýnce na Tachovsku před třemi lety vyvolal protesty i u lidí, kterým monotónně pulzující hudba a tancování na louce vůbec nic neříkají. Asi tisícovka policistů, včetně takzvaných těžkooděnců, vytlačovala tehdy několik tisíc technařů způsobem, který se jak některým politikům, tak nemalé části veřejnosti zdál jednoznačně nepřiměřený. Teď Městský soud v Praze rozhodl, že se ministerstvo vnitra musí omluvit dvěma mladým mužům, kteří si stěžovali na to, že jim policisté vhodili do auta dýmovnici a zbili je tonfami. Musí jim také ministerstvo zaplatit dvacet, respektive deset tisíc korun. Proč dodnes nebyli potrestáni konkrétní policisté a poučila se nějak policie z tehdejšího zásahu? Pokud chcete, můžete přispět do našeho dnešního Duelu Radiofóra dotazem na adresu radioforum@rozhlas.cz, můžete poslat i SMS zprávu, číslo je 9077703. Ve studiu vítám poslance ODS, člena sněmovního výboru pro bezpečnost Jana Klase. Dobrý den.
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Dobrý den.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
A v ostravském studiu Českého rozhlasu je Jiří Kopal z Ligy lidských práv. Dobrý den i vám.
Jiří KOPAL, Liga lidských práv
——————–
Dobrý den.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Podívejme se, prosím, nejprve tedy přesně na to, o čem rozhodl soud, dvěma tehdejším účastníkům techno party se musí omluvit ministerstvo vnitra, také musí zaplatit obě pokuty. Je zřejmé, proč se má omlouvat instituce a ne konkrétní policisté, pane Klasi?
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Tak já především bych chtěl říci, pane redaktore, že na rozdíl třeba od kolegy Bublana, který nechtěl komentovat rozhodnutí městského soudu včerejší v Praze, tak já to rozhodnutí vítám, protože v roce 2005 jsem byl opoziční poslanec, byl jsem členem výboru pro obranu a bezpečnost, a když přišel policejní prezident, tehdy to byl pan Husák, s ministrem vnitra a začali nám promítat záběry z uvedené akce před třemi lety, tak to byly otřesné záběry a především ve mně zůstal jediný snímek, který vlastně dokumentoval veškerou tu brutalitu, a to je mlácení toho nevinného mladíka na zemi těmi čtyřmi policisty, takže já osobně na rozdíl od pana Bublana chci komentovat to rozhodnutí soudu, hodnotím ho velice kladně. To, že se má ministerstvo vnitra omlouvat pouze těmto dvoum lidem …
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Já jsem se ptal na to, jestli je správné, že se má omlouvat instituce a že ne konkrétní policisté?
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Tak si myslím, že to správné tak není, že skutečně asi by nebylo těžké dát si práci s tím, protože každý policista měl číslo, aby se osobně omluvili ti policisté, kteří hodili tu dýmovnici do auta, kteří prostě zbili ty dva mladíky, a mohlo to být více konkrétnější. Pak si myslím, že by to mělo větší váhu a větší přínos.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Souhlasil by s tím i Jiří Kopal z Ligy lidských práv?
Jiří KOPAL, Liga lidských práv
——————–
Tak v tomto případě šlo o zásah pod jednotným velením a problém právě často při těch hromadných zásazích bývá to, že policisté si ta čísla zakrývají. Tady v tomto případě například tito dva mladí muži, kteří vlastně i s Ligou lidských práv spolupracovali na tom, aby ten případ nějaké spravedlnosti došel, byli tak odvážní, že se jim podařilo vyfotit jednoho toho policistu násilného a dokonce, i když si částečně zakrýval číslo, bylo zřetelných pět čísel ze šesti, tedy skoro celé pro to, aby případně Inspekce ministra vnitra nebo státní zástupce ho postavili před soud trestní, aby se rozhodlo o tomto případu a o jeho vině, a to se bohužel nepodařilo, inspekce i státní zástupce ten případ odložili, proto vlastně jsme museli pracovat na těch civilních žalobách, kdy jedna z nich tedy zatím uspěla u toho městského soudu, ale je to malá satisfakce a samozřejmě v tomto případě ta instituce by se měla omlouvat jako celek, tedy policie, a samozřejmě vzhledem k tomu, že z hlediska toho, jak stojí český právní řád, v těchto případech vystupuje ministerstvo vnitra a jeho právníci, tak to musí být ministerstvo vnitra, protože policie patří pod něj.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane poslanče, tehdejší stínový, dnes skutečný ministr vnitra Ivan Langer z vaší strany tehdy apeloval na vyšetření zásahu, vy sám jste před chvilkou hovořil o tom, že i vy jste měl podobný pocit před třemi lety, co ale udělala ODS od doby, kdy se dostala do vlády, pro to, aby ten zásah byl skutečně řádně prošetřen?
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Tak já si myslím, že teď velice aktuální je například, že sněmovnou prošel nový zákon o policii, a tam jedna z nejzásadnějších změn, kterou se mi povedlo prosadit s pomocí, samozřejmě s pomocí dostatečného počtu kolegů, je nový způsob jmenování ředitele Inspekce ministerstva vnitra.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
My se k tomu zákonu ještě dostaneme, ale …
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
A tím narážím, pane redaktore, na to, že to je vlastně velké ponaučení, protože inspekce a její ředitel především pořád je velmi silně personálně závislý na funkci ministra vnitra, to není správné a samozřejmě bylo to v roce 2005 problematické a víme, že celé desítky případů byly odloženy Inspekcí ministra vnitra.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
A pokud jde o tento konkrétní problém nebo o tento konkrétní zásah, zasazovala se nějak ODS, anebo třeba konkrétně pan ministr Langer o to, aby byl důkladně prošetřen?
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Tak já jsem s ním o tom nemluvil od doby, co je ve funkci, to znamená od ledna 2007, nicméně myslím si, že v tom asi by vám nejkompetentněji odpověděl pan ministr sám. Já mám pocit, že na jednání výboru nic takového prostě neproběhlo.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane Kopale, máte dojem, že státní instituce udělaly dost pro to, aby skutečně beze všech pochyb objasnily, co se tehdy stalo, proč se to stalo?
Jiří KOPAL, Liga lidských práv
——————–
V tomhle případě bohužel nikoliv, tam vlastně nad tím měla dozor od počátku státní zástupkyně z Plzeňského kraje a pod ní tedy, pod jejím dozorem pracovaly různé orgány Inspekce ministra vnitra a bohužel se teda nepodařilo postavit žádného pachatele ani před soud, tedy před možnost ho vůbec tedy odsoudit, takže vůbec nedošla žádná ta věc, podobně jako v jedné nejmenované politické kauze, k trestnímu soudu, takže to je docela problém tady právního státu a mělo by se to nějak do budoucna lépe řešit. Já bych chtěl říct k tomu ještě vlastně přístupu ministra vnitra, které v současnosti vede ODS, oni teďko právníci ministerstva vnitra vlastně se brání žalobám civilním těch lidí, vlastně je jich hrozně málo, protože prostě ty důkazní prostředky jsou složité z hlediska toho, jak ten zásah byl zdokumentován, a je velice taky složité pro ty lidi nést náklady civilního řízení a žalob na ochranu osobnosti v případě, že by prohráli, takže v současnosti pan ministr Langer může udělat to, že řekne svým právníkům, aby nadále vlastně se nebránili těmto žalobám a ministerstvo vnitra uznalo tady ty věci, ale on naopak dále zaměstnává a vlastně má pod svou pravomocí právníky, kteří hájí ministerstvo vnitra v těchto případech, takže dá se říct, že v současnosti je na straně těch, kteří ten zásah takto špatně zvládli.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
No, asi se dá těžko očekávat, že by právníci ministerstva vnitra nehájili ministerstvo vnitra.
Jiří KOPAL, Liga lidských práv
——————–
To jsem zrovna chtěl poznamenat, pane redaktore, že od toho jsou placeni a od toho jsou na ministerstvu vnitra.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Několikrát jsme připomínali, že před třemi lety byl ministrem vnitra sociální demokrat František Bublan, ten podle Hospodářských novin na verdikt soudu reagoval slovy: „Nepopírám, že tam byla spousta chyb ze strany policie, hlavní díl viny však byl na straně organizátorů.“ Připomeňme, že policii tehdy zavolali majitelé pozemků, přes které jezdili účastníci toho Teku na pronajatou louku. Pánové, asi se nedá říci, že by policisté neměli vůbec žádný důvod k tomu zásahu, pane poslanče?
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Tak já, za prvé, bych chtěl říct, že když jsem viděl ty záběry, protože jsem fyzicky nebyl přítomen, na rozdíl od pana ministra a vrchních funkcionářů policie a velitele zásahu, tak na mě to dělalo velmi silný dojem, že, a dneska jsem o tom přesvědčen, tak jak jsem poznal kolegu Bublana, že to byl v historii, novodobé historii České republiky jeden z nejslabších ministrů vnitra České republiky, takže podle toho také ten zásah podle mě dopadl a hlavně ta druhá vlna, kdy policisté psychicky už velice těžko zvládali zásah, byla rozhodující samozřejmě.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Nicméně určitý skutečný důvod k zásahu tam přece byl, nebo ne? Ti účastníci té techno party překračovali zákon.
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Zcela určitě, a to je můj osobní názor, odpovídám za sebe, že důvod k zásahu byl, ale ty excesy, které při tom zásahu byly, tak samozřejmě vyšly nad rámec, v některých případech nad rámec zákona.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane Kopale, nebyl skutečně velký díl viny na účastnících toho CzechTeku, protože oni přece byli vyzýváni, aby opustili tu louku, neučinili tak?
Jiří KOPAL, Liga lidských práv
——————–
Určitě, CzechTek je spojen s tím, že je problematické to, jak vlastně ti lidé, kteří tímto způsobem vystupují vlastně na těch tanečních party, se staví k ochraně vlastnického práva. Co bylo zajímavé na tomto CzechTeku v roce 2005, se poprvé těm organizátorům podařilo dojednat aspoň částečně to, že byli na pronajatém pozemku. Bohužel to nebylo zorganizováno tak, aby všichni účastníci věděli, kde přesně má hranice ten pozemek, který byl takto pronajat, a tudíž oni vzhledem k tomu, že poprvé v historii těch CzechTeků měli tady tu smlouvu a policie hned reagovala tak, že byla vlastně překvapena na začátku, že vůbec nějakou smlouvu mají, a byla připravena na zásah, tak to v nich vzbudilo velký pocit křivdy a celá ta věc, jak ji velice podrobně rozebral veřejný ochránce práv v jeho zprávě, nebyla dobře vykomunikována mezi policií a účastníky a policie se tam dopustila řady chyb.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Ale podepsal byste, pane Kopale, tu tezi, že policie měla důvod k zásahu, ale že to, lidově řečeno, přehnala?
Jiří KOPAL, Liga lidských práv
——————–
Já bych neřekl lidově, právně je celý policejní zákon postaven na zásadě přiměřenosti, tedy policie opravdu musí přistupovat ke každému člověku nebo i mase lidí, která porušuje zákon, tak, že neporuší tady tu zásadu a použije adekvátní donucovací prostředky. V tomto případě tedy, jestli chcete, to hodně přehnala.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pojďme, pánové, prosím, trošku dál, došlo u policie k nějakým systémovým změnám od té doby před třemi lety, které by zabránily opakování činů, které, teď už i podle výroku nezávislého soudu, byly prostě za hranicí únosného, pane poslanče?
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Tak samozřejmě, že s novým ministrem přišla asi nová filozofie ve vedení ministerstva vnitra, hlavně přišli noví lidé, ale otázka je, jestli, jak jste se ptal, pane redaktore, jestli došlo ke změně systému řízení policie tak, aby někdo dneska v tuto chvíli mohl garantovat, že takovýto zásah, kdy nervy policistů v ojedinělých případech selžou, takže by se nemohl opakovat, já si myslím, že tady spíše převažují personální změny nad změnou systému.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Stačí to?
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
No, samozřejmě na ten váš dotaz původní to nestačí, protože abysme mohli vyloučit takovouto věc, tak by bylo dobré se podívat i více do historie, kdy například zásah policie v případě, kdy v Praze zasedal Mezinárodní měnový fond, já hodnotím jako vysoce profesionální a samozřejmě tehdy to byla policie, která vystupovala podle mého soukromého názoru stoprocentně a odolala nesmírnému tlaku tisícovkám demonstrantů, kteří byli skutečně profesionálně vyzbrojeni.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane Kopale, myslíte, že je důležitější ta personální politika, kdo vede policejní sbor, nebo je důležité nastavit nějaké systémové změny, aby nedocházelo k podobným excesům, řekněme?
Jiří KOPAL, Liga lidských práv
——————–
Já myslím, že důležité je oboje a v tom ohledu lze rozhodně podpořit směřování té reformy policie, a pokud já vím i z osobního setkání, tak přinejmenším současný policejní prezident se zatím dost snaží naplňovat ty věci, které byly vlastně představeny občanům. Problém je jako vždycky v tom, že ta reforma nejde dost daleko, včetně toho systému vyšetřování policistů, který není dostatečně nezávislý, a je to prostě otázka delší doby, kdy vedoucí policisté, špičky policie budou schopny ukázat dobrý příklad těm policistům na nižších pozicích, kteří je budou moci následovat, kdy za nimi nebudou různé aféry, a to si myslím, že je velký závazek pro současného policejního prezidenta, že bude vzorem těm policistům, kteří slouží pod ním.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pane poslanče Klasi, když se tedy podíváme na ten nový policejní zákon, který nedávno prošel sněmovnou, řeší se v něm dostatečně chování a zodpovědnost policistů třeba při zákrocích na takovýchto masových akcích?
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Tak samozřejmě to je otázka, na kterou je velice složité odpovídat a hlavně by bylo potřeba více časového prostoru. Nový zákon o policii samozřejmě zavádí pojmy, které starý zákon nezná, to znamená, zakotvuje povinnost policistů vystupovat slušně, chovat se slušně samozřejmě, ale obsahoval také celou řadu problematických bodů, a já bych zde chtěl jasně říci a tady mně je úplně jedno, že jsem z ODS a pan ministr také, že pan ministr je jedním z mála ministrů této vlády, který půl roku úzce spolupracoval se všemi členy výboru pro bezpečnost, protože výbor je roztrhlý na výbor pro bezpečnost a výbor pro obranu pod vedením předsedy Bublana, a já bych jako za to chtěl poděkovat, protože všechny mé pozměňovací návrhy osobně se mnou pan ministr probral a všechny, bych řekl ty zásadní nonsensy, které obsahoval ten původní zákon, tak jak ho úředníci ministerstva vnitra napsali, si myslím, že v té hlavní většině byly odstraněny.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Pánové, prosím velmi, velmi stručné hodnocení na závěr, poučila se podle vás policie od toho roku 2005, zvládá lépe masové akce typu demonstrací, velkých koncertů a podobně, pane Kopale?
Jiří KOPAL, Liga lidských práv
——————–
Já bych řekl, že v těchto třech letech od toho zásahu je zatím zvládá určitě lépe, a doufejme, že stejně jako v minulosti nepřijde zase nějaká věc, která bude … povede k tomu, že tedy policie zase překročí zákon nepřiměřeným způsobem. Já věřím, že k tomu nedojde v následujících letech.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Bude souhlasit Jan Klas?
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Samozřejmě, i když je to duel, tak souhlasím, protože během těch tří let, a musíme to zaklepat někam na dřevo, že tak rozsáhlá akce, kterou by musela zajišťovat policie, zatím od roku 2005 neproběhla a je tomu jenom dobře, a já doufám, že kdyby k tomu náhodou došlo, takže policie se neustále bude poučovat tak jako každý z nás v průběhu času.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Říká poslanec ODS, člen sněmovního výboru pro bezpečnost Jan Klas. Já vám děkuji, že jste přišel. Na shledanou.
Jan KLAS, poslanec, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ODS/
——————–
Děkuji za pozvání, na shledanou.
Jan BUMBA, moderátor
——————–
Naším hostem byl i Jiří Kopal z Ligy lidských práv. Děkuji i vám, na shledanou.
Jiří KOPAL, Liga lidských práv
——————–
Na shledanou.

Textový záznam rozhlasové debaty na ČRo 1 – Radiožurnálu ze dne 10.7.2008.

czechtek, omluva, policejní násilí, policie, trestné činy policistů