Evropský soud: Česko pochybilo, když odebralo dítě matce, která krátce po porodu odešla z nemocnice

Evropský soud pro lidská práva shledal pochybení České republiky, když odebrala zdravého novorozence rodině po té, co s ním matka opustila v den porodu nemocnici. Stát je soudním rozhodnutím donutil vrátit se zpět. Podle soudu šlo o zbytečně drastické opatření v tak citlivé době života rodiny.

Soud uvedl, že „I když může v některých případech vzniknout naléhavá potřeba chránit zdraví dítěte, zásah do rodinného života rodiny stěžovatelky způsobený předběžným opatřením nemůže být chápán jako nezbytný v demokratické společnosti,“ řekla právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota.

Paní Eva porodila v roce 2007 v nemocnici v Hořovicích zdravé dítě a ještě v den porodu s ním odešla do domácí péče. Lékaři s tím však nesouhlasili a na základě jejich podnětu o údajném ohrožení dítěte a za podpory sociálních pracovníků soud dítě předběžným opatřením odebral. Rodiče neměli žádnou možnost se k věci vyjádřit a matka se s dítětem za doprovodu policie musela vrátit do nemocnice, kde nedobrovolně setrvali další dva dny.

Evropský soud dal svým rozhodnutím České republice najevo, že musí respektovat rodiče a jejich volbu péče o zdravého novorozence

Podle soudu nelze novorozence rodičům odebrat pouze na základě převažujícího názoru české lékařské praxe o nutnosti hospitalizace. Světová zdravotnická organizace zastává opačný názor – že zdravé dítě nemusí být po porodu v nemocnici a že domácí péče má svoje výhody.

Soud kritizoval také to, že český právní řád neumožňuje rodičům rozhodnutí soudu o odebrání dítěte v takovém případě napadnout a domoci se zadostiučinění, i když se ukáže, že odebrání dítěte bylo nedůvodné.

 

Bližší informace poskytnou:

Radka Korbelová Dohnalová
tel. 604 310 187
e-mail: korbelova.dohnalova@akkt.cz

Zuzana Candigliota
tel. 607 005 043
e-mail: zcandigliota@llp.cz

 

Další informace:

  • Překlad rozsudku Evropského soudu pro lidská práva najdete zde.
  • Popis případu paní Evy naleznete zde.
  • Doporučení Světové zdravotnické organizace k hospitalizaci dítěte po porodu (10.4.1 Duration of stay in health facility) naleznete zde.
  • Článek biostatističky Markéty Pavlíkové k problematickým postupům v českém porodnictví včetně problematiky poporodní hospitalizace a ambulantního porodu naleznete zde.

Pozvánka na představení studentské právní poradny pro rodiny s dětmi v Olomouckém kraji

Chcete se dozvědět, jak může vaše organizace efektivněji pomáhat svým klientům z Olomouckého kraje vyřešit jejich problémy s předlužením, exekucí, hrozbou odebráním dítěte či výpovědi z nájmu?

Vašim klientům můžeme nabídnout zdarma právní poradenství či bezplatné zastupování před soudy.

Více se dozvíte na kulatém stolu, který se koná 28. ledna 2013 od 12:30 v olomouckém hotelu Flora (Krapkova 439/34)

Hosty budou Zuzana Adameová, ředitelka Studentské právní poradny při Právnické fakultě Univerzity Palackého, Vítězslav Dohnal z Pro bono aliance a Michaela Hazdrová z Ligy lidských práv.

Od 14:00 hodin bude na stejném místě navazovat právní seminář o diskriminaci pro advokáty, kterého se ale můžete zúčastnit také.

Počet míst pro účastníky na kulatém stole je omezen, pro registraci proto kontaktujte Michaelu Hazdrovou (e-mail: mhazdrova@llp.cz, tel.: 724 219 796).

Prosazujeme změny zákonů v zájmu práva dětí

V rámci projektu „Děti z ústavů!“ se v současnosti snažíme prosadit návrhy legislativních změn týkající se zejména úpravy předběžného opatření a připomínkujeme zcela nově chystanou úpravu rodinného práva v rámci občanského zákoníku. Prosazujeme také dílčí změny týkající se práv dětí v postavení podezřelého ze spáchání jinak trestného činu.

V oblasti předběžného opatření se snažíme o to, aby byla nově zavedena lhůta, ve které by soud musel rozhodnout o odvolání rodičů v případě, že je jim dítě odebráno na návrh sociálního odboru města. Dosud není zavedena žádná lhůta a v praxi se tak stává, že soud rozhoduje o odvolání třeba i několik měsíců, zatímco je dítě stále v ústavu. Navrhujeme zavedení lhůty 15 dnů, ve které by musel soud rozhodnout.

V nové úpravě rodinného práva se zasazujeme o změny týkající se nařizování ústavní výchovy. V zákoně by podle našich návrhů mělo být výslovně znemožněno nařídit ústavní výchovu dítěte pouze na základě sociální nouze rodiny vedoucí například ke ztrátě bytu. V této situaci by měl stát rodině pomoci a netrestat ji odebráním dětí. Dále usilujeme o to, aby se soudy musely ke každému nařízení ústavní výchovy po určité době znovu vracet a zjišťovat, zda stále trvají důvody pro nařízení ústavní výchovy. K tomu by mělo vést opatření, které by omezilo platnost rozhodnutí soudu maximálně na 2 roky.

V problematice soudnictví nad mládeží prosazujeme posílení ochrany práv dětí podezřelých ze spáchání činu jinak trestného. Snažíme se mimo jiné, aby dítě bylo povinně zastoupeno advokátem již v přípravném řízení vedeném policií, což dosud není. Navrhujeme také rozšířit výčet opatření, které je možné v případě prokázání viny dítěti uložit.

O návrzích systémových změn průběžně diskutujeme s poslanci a senátory. Před několika týdny se zástupci Ligy a neziskových organizací Člověk hledá člověka o.s. a Poradna pro občanství, občanská a lidská práva sešli s ministrem Petrem Nečasem (MPSV). S potěšením jsme konstatovali, že se s panem ministrem shodujeme ve všech podstatných názorech a návrzích řešení.
Návrhy k novele občanského soudního řádu
Připomínky k novele zákona o soudnictví ve věcech mládeže
Novela občanského zákoníku včetně rodinného práva