První ze čtyř žalob Ligy v případu CzechTek uspěla

Liga lidských práv vítá dnešní rozhodnutí Městského sodu v Praze, podle nějž se ministerstvo vnitra musí omluvit dvěma účastníkům taneční oslavy CzechTek, která se konala v roce 2005 u Mlýnce na Tachovsku. Podle rozhodnutí soudu musí ministerstvo zaplatit prvému 10.000 a druhému 20.000 korun za protiprávní zásah policie.

Liga zastupovala pány Kuchaře a Holouse nejprve v trestním řízení. Navzdory tomu, že se poškozeným podařilo zachytit násilného policistu i s pěti viditelnými čísly ze šesti na fotografii, policisté Inspekce ministra vnitra i poté státní zástupkyně se rozhodli případ odložit. Neumožnili tak soudu, aby případ posoudil a aby se spolu se zástupci poškozených mohl ptát na průběh akce, včetně důvodupo vhození dvou dýmovnic do auta, před zraky veřejnosti.

Proto Lize nezbylo, než ve spolupráci s pražským advokátem Davidem Strupkem podat žalobu na ochranu osobnosti, o níž bylo rozhodnuto dnes v první instanci. Vedle toho byla podána oběma poškozenými ve spolupráci s Ligou a uvedeným advokátem žaloba na náhradu škody, o níž rozhoduje Obvodní soud pro Prahu 7.

Další dvě žaloby byly podány Ligou v případu Evy Waldsteinerové, která byla brutálně sražena k zemi policistou a ze zákroku policie v roce 2005 si odnesla zranění loktu s trvalými následky. Také tyto žaloby se projednávají u Městského soudu v Praze (žaloba na ochranu osobnosti) a u Obvodního soudu pro Prahu 7 (žaloba na náhradu škody).

Bližší informace:
Jiří Kopal, předseda Ligy lidských práv, mobil: 776 234 446
David Strupek, advokát, mobil: 603 815 445

Soud: Oběť rasově motivovaného útoku dostane 100.000,- Kč

Marek Polák, tehdy osmnáctiletý student obchodní akademie, byl na podzim roku 2002 v Praze na Palmovce napaden skupinou čtyř násilníků. V důsledku kopanců těžkou obuví, ran pěstí a trhání vazem utrpěl řadu poranění na těle, tržnou ránu na hlavě a otřes mozku, což vedlo k dlouhodobým bolestem a potížím. Za toto jednání byli všichni čtyři útočníci odsouzeni v roce 2003 Obvodním soude pro Prahu 8 k podmíněným trestům odnětí svobody.

Pan Marek Polák prostřednictvím svého právního zástupce se také na útočnících domáhal omluvy a spravedlivého zadostiučinění pomocí žaloby na ochranu osobnosti u občanskoprávního soudu. Městský soud v Praze žalobě vyhověl a nařídil žalovaným Jakubu Melničákovi, Robertu Boušemu, Filipu Kousalovi a Tomáši Ovsennému se žalobci omluvit a zaplatit každý náhradu nemajetkové újmy ve výši 25.000 Kč. Vrchní soud v Praze včera tento rozsudek potvrdil, když zamítl odvolání tří pachatelů.

Liga lidských práv Marka Poláka zastupovala jako poškozeného v trestním řízení. Již v roce 2005 tak byli tři z pachatelů odsouzeni k podmíněnému trestu jednoho a půl roku vezení, čtvrtý z nich dokonce ke třem letům odnětí svobody s podmínkou.

Napadení romské rodiny policisty: odsuzující rozsudek se vyhnul rasovému motivu

V pondělí 31. ledna 2005 po více než ročním procesu vynesl Okresní soud v Jičíně rozsudek ve věci obžalovaných Marka Vraštila a Karla Berouska. Tito dva bývalí policisté byli shledáni vinnými, že v noci z 12. na 13. května 2003 si násilím vynutili vstup do bytu Danišových v Popovicích u Jičína. Zde napadli, jak fyzicky tak slovně dvě romské ženy a jednoho chlapce. Marek Vraštil byl podmíněně odsouzen za trestný čin porušování domovní svobody k dvaceti měsícům odnětí svobody, Karel Berousek za stejný trestný čin rovněž podmíněně k jednomu roku. Dosud bezúhonní odsouzení opustili řady elitního zásahového útvaru policie v průběhu procesu.

Liga lidských práv se domnívá, že trest nedostatečně odráží stupeň nebezpečnosti činu pro společnost, s ohledem na rasové okolnosti činu. Marek Vraštil s Karlem Berouskem a třetím nezjištěným policistou si v noci násilím vynutili vstup do bytu romské rodiny Danišových a zde napadli paní Danišovou, jejího syna a dceru v 9. měsíci těhotenství. Při tom Marek Vraštil vyslovoval rasistické výroky, jako například: „Cikáni, vás by bylo nejlíp vystřílet!“

Největší vady Liga spatřuje ve fázi vyšetřování, kdy orgány činné v trestním řízení rasovým okolnostem činu nevěnovali žádnou pozornost, a to i přes podněty zmocněnce poškozených. Liga upozorňuje, že Česká republika je opětovně ze strany mezinárodních orgánů na ochranu lidských práv kritizována za pokračující rasově motivované násilí a rasovou nesnášenlivost. Domníváme se, že je nutné změnit přístup policie, vyšetřovacích orgánů pro trestné činy policistů i státních zástupců k vyšetřování násilných činů zasahujících do fyzické integrity a věnovat vážnou pozornost možnému rasovému kontextu takového násilí.

Tento případ je příkladem jednání, kdy jak inspekce ministra vnitra, tak státní zástupce postupoval v tomto ohledu zcela nedostatečně, což se odrazilo i v proběhlém soudním řízení a vyneseném rozsudku. Liga požádá vedoucího Krajského zastupitelství v Hradci Králové a vyšší stupně státního zastupitelství, aby vykonaly dohled nad postupem státního zástupce Kleila v osmidenní lhůtě, kterou má pro podání odvolání. Je to jediný možný prostředek vzhledem k tomu, že poškozený v českém trestním procesu podat odvolání do výroku o vině a trestu bohužel nemůže. Liga vedle toho podá občanskoprávní žalobu na ochranu osobnosti, v níž bude požadovat pro oběti rasového útoku náležité odškodnění za utrpěnou fyzickou i psychickou újmu.

Bližší informace:
Mgr. Jan Kratochvíl, právník Ligy lidských práv

Dva muži brutálně zbiti strážníky městské policie v Praze

Joseph Cooper, učitel angličtiny dlouhodobě žijící v Česku a Matthew Sharp, občan Nového Zélandu, který je v současné době na návštěvě České republiky, byli v noci na pátek 9. dubna 2004 v opuštěné části Prahy údajně surově zbiti strážníky městské policie v Praze. O případu již referoval týdeník Prague Post.

Noční nepříjemné události začaly v baru Práce v Kamenické ulici, kde Joseph Cooper a Matthew Sharp odmítali zaplatit přemrštěný účet. Souhlasili proto s tím, že barman zavolá policii, protože se domnívali, že policie jim pomůže spor vyřešit. Po příjezdu třech strážníků městské policie, z nichž ani jeden nemluvil anglicky, však byli naloženi do služebního auta a odvezeni na místní oddělení Policie ČR Letná. Zde, v čekárně, se Joseph Cooper pokusil zeptat, co se bude dít, načež byl jedním ze strážníků hrubě chycen pod krkem a obličejem sražen ke zdi.
Po přibližně deseti minutách, kdy policisté na stanici neshledali nic, co by zasluhovalo jejich činnost, Cooper a Sharp v doprovodu strážníků stanici opustili. Oba cizinci neví, oč na stanici šlo, neboť nerozumí česky a nikdo s nimi v angličtině nepromluvil. Před stanicí všichni nastoupili zpět do auta, kterým přijeli. Následujících přibližně 15 minut s nimi strážníci beze slov kroužili po Holešovicích, když nakonec auto zamířilo na opuštěné levé nábřeží Vltavy u Trojského jezu. Poté, co strážníci vystoupili z auta, popisuje pan Sharp události takto: „Jeden ze strážníků otevřel zadní dveře u kterých jsem seděl, silně mě udeřil do hlavy a násilně vytáhl z auta, kde mě povalil na zem. Na zemi mě potom několikrát kopl a mlátil obuškem. Je možné, že na mě útočilo více strážníků, nicméně chránil jsem si hlavu a obličej a tak nevnímal kolik jich je.“ Joseph Cooper byl rovněž násilně jedním ze strážníků vytažen z auta, kde byl ihned udeřen obuškem do pravé nohy. Spadl na zem, kde byl několikrát opakovaně strážníkem kopnut. Po relativně krátkém, ale surovém útoku, strážníci nastoupili zpět do auta a odjeli.

Liga lidských práv v tomto jednání strážníků spatřuje porušení několika ustanovení zákona o obecní policii. Jednáním strážníků došlo také k porušení několika mezinárodních úmluv, jimiž je Česká republika vázána. Zejména – čl.3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod – “Nikdo nesmí být podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení”. Činy strážníků tak mohly naplnit skutkovou podstatu trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst 1. písm. a) trestního zákona a trestného činu Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení podle § 259a odst. 2 písm. a).
Liga lidských práv upozorňuje, že popsané jednání je vysoce společensky nebezpečné. Obecní policie je orgán, který je zřízen k ochraně a bezpečnosti osob. Je tedy nepřijatelné, aby strážníci násilné činy sami páchali. Z těchto důvodu již zástupce Ligy podal na strážníky trestní oznámení Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 7. Liga lidských práv bude požadovat, aby případ byl řádně a nezaujatě prošetřen, jak je vyžadováno mimo jiné mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána.

Více informací: Jan Kratochvíl, Liga lidských práv
tel. 608 021 038