Joseph Cooper, učitel angličtiny dlouhodobě žijící v Česku a Matthew Sharp, občan Nového Zélandu, který je v současné době na návštěvě České republiky, byli v noci na pátek 9. dubna 2004 v opuštěné části Prahy údajně surově zbiti strážníky městské policie v Praze. O případu již referoval týdeník Prague Post.

Noční nepříjemné události začaly v baru Práce v Kamenické ulici, kde Joseph Cooper a Matthew Sharp odmítali zaplatit přemrštěný účet. Souhlasili proto s tím, že barman zavolá policii, protože se domnívali, že policie jim pomůže spor vyřešit. Po příjezdu třech strážníků městské policie, z nichž ani jeden nemluvil anglicky, však byli naloženi do služebního auta a odvezeni na místní oddělení Policie ČR Letná. Zde, v čekárně, se Joseph Cooper pokusil zeptat, co se bude dít, načež byl jedním ze strážníků hrubě chycen pod krkem a obličejem sražen ke zdi.
Po přibližně deseti minutách, kdy policisté na stanici neshledali nic, co by zasluhovalo jejich činnost, Cooper a Sharp v doprovodu strážníků stanici opustili. Oba cizinci neví, oč na stanici šlo, neboť nerozumí česky a nikdo s nimi v angličtině nepromluvil. Před stanicí všichni nastoupili zpět do auta, kterým přijeli. Následujících přibližně 15 minut s nimi strážníci beze slov kroužili po Holešovicích, když nakonec auto zamířilo na opuštěné levé nábřeží Vltavy u Trojského jezu. Poté, co strážníci vystoupili z auta, popisuje pan Sharp události takto: „Jeden ze strážníků otevřel zadní dveře u kterých jsem seděl, silně mě udeřil do hlavy a násilně vytáhl z auta, kde mě povalil na zem. Na zemi mě potom několikrát kopl a mlátil obuškem. Je možné, že na mě útočilo více strážníků, nicméně chránil jsem si hlavu a obličej a tak nevnímal kolik jich je.“ Joseph Cooper byl rovněž násilně jedním ze strážníků vytažen z auta, kde byl ihned udeřen obuškem do pravé nohy. Spadl na zem, kde byl několikrát opakovaně strážníkem kopnut. Po relativně krátkém, ale surovém útoku, strážníci nastoupili zpět do auta a odjeli.

Liga lidských práv v tomto jednání strážníků spatřuje porušení několika ustanovení zákona o obecní policii. Jednáním strážníků došlo také k porušení několika mezinárodních úmluv, jimiž je Česká republika vázána. Zejména – čl.3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod – “Nikdo nesmí být podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení”. Činy strážníků tak mohly naplnit skutkovou podstatu trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst 1. písm. a) trestního zákona a trestného činu Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení podle § 259a odst. 2 písm. a).
Liga lidských práv upozorňuje, že popsané jednání je vysoce společensky nebezpečné. Obecní policie je orgán, který je zřízen k ochraně a bezpečnosti osob. Je tedy nepřijatelné, aby strážníci násilné činy sami páchali. Z těchto důvodu již zástupce Ligy podal na strážníky trestní oznámení Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 7. Liga lidských práv bude požadovat, aby případ byl řádně a nezaujatě prošetřen, jak je vyžadováno mimo jiné mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána.

Více informací: Jan Kratochvíl, Liga lidských práv
tel. 608 021 038

ochrana osobnosti, policejní násilí, policie, trestní oznámení, útok