Snaha o odvolání ředitele GIBS Murína je na místě

V médiích se objevila zpráva, že předseda vlády v demisi Andrej Babiš tlačí na odchod ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína. Liga lidských práv odvolání Murína podporuje a sama Liga k tomu Andreje Babiše vyzvala, neboť inspekce nepracuje dobře, nemá důvěru veřejnosti, ani policistů, a jeho práce je kritizována i Ústavním soudem.

Za Ligu lidských práv jsem zaslala Andreji Babišovi všechny podklady o špatné práci GIBS a vyzvala jsem jej k odvolání ředitele, nebo v lepším případě k podniknutí kroků ke zrušení této instituce, která je nereformovatelná a neplní svou funkci,“ uvádí právnička Ligy lidských práv a advokátka Zuzana Candigliota. Liga lidských práv své analýzy a podklady o GIBS zasílala i předchozímu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, ale ten nijak nereagoval a zbavoval se své odpovědnosti za nekvalitní práci GIBS.

Hlavní výtky Ligy vůči práci GIBS jsou neplnění povinnosti řádně vyšetřovat policejní násilí, netransparentnost a nezákonné odpírání informacíveřejnosti nebo přístupu do spisu poškozeným a šikana některých policistů i vlastních příslušníků. Liga monitorovala činnost GIBS od jejího vzniku hlavně kvůli jejímu hlavnímu úkolu účinně vyšetřovat policejní násilí a k její činnosti vydala několik publikací: analýzu Generální inspekce bezpečnostních sborů – utržená ze řetězu právního státu, satirickou stínovou výroční zprávunebo tematické číslo EXTRA ligových novin.

Také Ústavní soud v několika případech shledal závažná pochybení GIBS při vyšetřování nelidského a ponižujícího zacházení ze strany policistů (např. zde a zde). Podle Ústavního soudu je nezávislost GIBS pro vyšetřování těchto případů „čistě iluzorní“, pokud je personálně obsazena bývalými příslušníky sborů, které má vyšetřovat (odst. 64 nálezu sp. zn. I ÚS 1042/15).

Špatnou práci GIBS od jejího počátku nastavil dřívější ředitel Ivan Bílek za podpory poslankyně Černochové (ODS) a poslance Klučky (ČSSD) v komisi na kontrolu GIBS. Bílek si při svém odchodu vybral svého následovníka Murína, který jde v jeho šlépějích a nijak důvěru veřejnosti, advokátů, policistů v GIBS nezvýšil,“ vysvětluje Candigliota. Podle právničky přichází do úvahy dvě řešení současného nevyhovujícího stavu:

1) Buď nekompetentní orgán zrušit a nahradit standardním vyšetřováním policie a státního zastupitelství a v případě vyšetřování policejního násilí, u kterého se vyžaduje nezávislost, zavést funkční model vyšetřování se zapojením nezávislých a důvěryhodných osob bez policejní minulosti, jak požaduje Ústavní soud.

2) Nebo se pokusit změnit fungování tohoto orgánu zevnitř a vypsat transparentní otevřené výběrové řízení, do kterého by se mohli přihlásit nezávislí a zkušení odborníci v oblasti trestního práva bez vazeb na policii. Tato varianta je ale spojena s odchodem současného ředitele.

Bližší informace poskytne:

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv a advokátka, tel. 607 005 043, e-mail: zuzana.candigliota@llp.cz

Otevřený dopis k návrhu premiéra Sobotky jmenovat pana Murína ředitelem GIBS

 

 

Předseda vlády Bohuslav Sobotka
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

 

Na vědomí členové vlády

V Brně dne 4. 12. 2015

Vážený pane předsedo vlády (a další členové vlády),

dnes v pátek 4. 12. 2015 média informovala o Vašem návrhu jmenovat ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) pana Michala Murína, dosavadního náměstka ředitele GIBS. At to s odůvodněním, že jde o racionální a uměřenou cestu, neboť pan Murín zajišťuje částečně kontinuitu, ale do značné míry i změnu, protože není zatížen složitými vztahy, které se uvnitř inspekce rozvinuly.

Podle našeho názoru ovšem existují vážné důvody k obavám, že pan Murín není vhodnou osobou do tak významné funkce:

1. O minulosti pana Murína nejsou veřejně dostupné prakticky žádné informace, kromě toho, že 30 let působil u policie na pozici vyšetřovatele, tedy včetně působení u policie dříve totalitního státu. Nejsou známy žádné informace o jeho minulosti a významných zásluhách, které by vzbuzovaly důvěru a očekávání, že svoji funkci bude nezávisle a nestranně vykonávat. U jeho předchůdce se prvotní obavy zcela naplnily. Jako kontrast lze zmínit jmenování důvěryhodných pánů Motejla a Varvařovského do funkce veřejného ochránce práv.

2. Naopak dlouholeté spojení pana Murína s policií, a tedy i osobní vazby na řadu policistů a bývalých kolegů budí nedůvěru ke schopnosti nezávislého a nestranného výkonu funkce. Lze připomenout kauzu bývalého policejního prezidenta Petra Lessyho a jeho nezákonného trestního stíhání, která je příkladem rizika, které přináší osobní vazby mezi ředitelem GIBS a policií (ať již negativní vazby, jako v tomto případě, nebo vazby pozitivní, kdy naopak nedochází k vyšetřování trestné činnosti v policii).

3. Pan Murín byl do GIBS dosazen bývalým ředitelem GIBS Ivanem Bílkem, jehož působení v GIBS lze označit za jednu nezákonnost za druhou. Kromě kauzy Lessy lze zmínit kauzy Vidkun, šikanózní stíhání inspektora GIBS Petra Netušila, kauzu Meraki – nezákonné sledování inspektorů GIBS pomocí aplikace v telefonu, kauzy nevyšetřených případů policejního násilí a nekvalitně provedeného vyšetřování (viz například nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 860/15), neprofesionální akci GIBS „Balík“ ohrožující životy a zdraví vězňů i dozorců a mnoho dalšího. Liga lidských práv vydala v roce 2014 analýzu „Generální inspekce bezpečnostních sborů – utržená ze řetězu právního státu“, která pojednává o selhání GIBS při plnění svých úkolů. Činnost Ivana Bílka v GIBS mohla dosahovat závažnosti trestné činnosti a nyní by právě jeho nástupce mohl být odpovědný za jeho vyšetřování, nebo minimálně za spolupráci se státním zastupitelstvím ve vyšetřování. Je těžko představitelné, že tak bude ochotně činit osoba, která vděčí Ivanu Bílkovi za své dosazení do GIBS.

Generální inspekce si zaslouží ředitele, který bude zcela nezávislý na svém problematickém a neprofesionálním předchůdci, ale také nezávislý na policii. Netvrdíme, že pan Murín je osobnostně špatný člověk, ale pouze to, že s ohledem na předchozí tři body nesplňuje minimální potřebné předpoklady pro výkon této funkce.

Proto žádáme vládu, aby neschválila jmenování pana Michala Murína ředitelem GIBS a požadovala výběrové řízení a nalezení kvalitních a důvěryhodných kandidátů/kandidátek, kteří nemají osobní vazby na bezpečnostní sbory, ani na předchozího ředitele Ivana Bílka a u kterých je i s ohledem na jejich minulost zajištěn vysoký morální kredit, důvěra veřejnosti i příslušníků bezpečnostních sborů, kompetence a vysoký stupeň vzdělání.

Děkujeme za důkladné zvážení tohoto otevřeného dopisu, jehož cílem je přispět k důvěryhodnému, nezávislému a profesionálnímu výkonu činnosti GIBS.

 

S pozdravem

Za Ligu lidských práv:

Zuzana Candigliota, advokátka spolupracující s Ligou lidských práv, autorka analýzy „Generální inspekce bezpečnostních sborů – utržená ze řetězu právního státu“
e-mail: zuzana.candigliota@llp.cz, tel. 607 005 043

Za Otevřenou společnost:

Martin Marek, manažer programu Policie jako služba veřejnosti
e-mail: martin.marek@osops.cz, tel. 731 018 608