Příručka pro seniory a jejich rodiny. Informace o právech pacienta a možnostech jeho rozhodování o vlastní léčbě. Popis řešení možných konfliktních situací a sporů, ať už soudní nebo mimosoudní cestou. Kam se obrátit o pomoc v tíživé životní situaci.

práva pacientů, senioři