Konference o Státem zajišťované právní pomoci

Nad konferencí převzali záštitu Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky a Josef Zieleniec, poslanec Evropského parlamentu, který také přednesl zahajovací řeč. Konference byla rozdělena do dvou panelů – dopoledního a odpoledního – které oba moderoval Claude Cahn z European Roma Right Center Budapešť. V prvním bloku vystoupil Atanas Politov z Public Interest Law Iniciative Budapešť, který přednesl příspěvek na téma „Komparace statu quo v Holandsku, Skotsku, Slovinsku a Maďarsku“, ve kterém shrnul to dobré a špatné z uvedených úprav tohoto typu pomoci. Po něm hovořil o rakouských zkušenostech se státem zajišťovanou právní pomoci soudce Christian Mosser reprezentující Ministerstvo spravedlnosti Rakouska. Jeho přípěvek nesl název „Realizace a změny v systému bezplatné právní pomoci v Rakousku“. Dopolední blok uzavřela Markéta Višinková s příspěvkem „Praxe poskytování BPP v oblasti práva životního prostředí“, který nabídl zkušenosti s poskytováním právní pomoci potřebným s ohledem na případy ohrožení a poškození životního prostředí v Česku. Odpolední blok zahájila advokátka Zuzana Dlugošová reprezentující slovenský Center for Environmental Public Advocacy/Centrum pre podporu miestneho aktivizmu. Její příspěvek byl nazván „Systém poskytování státem zajišťované právní pomoci na Slovensku s ohledem na novou legislativu“. Zde se účastníci konference mohli blíže seznámit se změnami, které na Slovensku vyvolala nová legislativa regulující standardy tzv. bezplatné právní pomoci. Konferenci zakončil Lukasz Bojarski z varšavské Helsinki Foundation s příspěvkem „Role neziskového sektoru v reformě systému právní pomoci v Polsku“. V něm předestřel nejen systém právní pomoci a jeho (ne)fungování v Polsku, ale také návrhy právní regulace, které mohou ovlivnit polskou legislativu směrem k pozitivnímu zakotvení právní pomoci. Celkově se konference zúčastnilo 35 účastníků z ČR, Polska, Maďarska, Rakouska a Slovenska, kteří se aktivně účastnili diskuse nad jednotlivými příspěvky a také upozornili na některé, v příspěvcích neuvedené, rysy jednotlivých úprav. Konference si podržela vysokou úroveň a jednotlivé příspěvky nabídly skvělou příležitost seznámit se se zahraničními úpravami státem zajišťované právní pomoci v zemích, které jsou v některých ohledech s Českou republikou srovnatelné.