Uspořádali jsme kulatý stůl na téma soudnictví ve věcech mládeže

Liga uspořádala na konci ledna kulatý stůl věnovaný procesnímu postavení dětí mladších patnácti let podezřelých z protiprávního jednání (tzv. Juvenile Justice). Našim cílem bylo poukázat na problematické aspekty současného systému z pohledu lidskoprávních standardů. Mezi hosty byl autor zákona o soudnictví ve věcech mládeže Pavel Šámal či advokátka Radka Dohnalová. Pozvali jsme též zástupce soudců, policistů, vlády a ministerstev či orgány sociálně-právní ochrany dětí.

 

 

 

Zastavení projektu Národního úřadu: krok zpět pro rodiny v sociální nouzi

Praha – 27. ledna 2008 – Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o zastavení záměru zřídit Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu. Tento úřad měl sjednotit sociální problematiku, vyplácení sociálních dávek a činnost sociálních pracovnic na úřadě přímo řízeném MPSV. Návrh zřízení Národního úřadu byl také významnou součástí reformy veřejných financí připravované vládou, měl centralizovat vyplácení sociálních dávek. Proti němu se však postavily pověřené obce a kraje, které v současnosti zajišťují výkon sociálně-právní ochrany a vyplácení některých sociálních dávek. Ministerstvo tak nadále bude mít jen velmi omezené možnosti jak ovlivňovat zejména počet sociálních pracovníků a jejich práci.
Právě kritika nedostatečného zajištění zejména terénní sociální práce na místní úrovni a roztříštěnost celého systému sociálně-právní ochrany byla jedním z důvodů, proč měl být tento úřad vytvořen. Tato koncepce vychází z podobného uspořádání jako na Slovensku, kde funguje již několik let a v praxi se osvědčilo. Zůstane tak zachován současný stav, kdy sociální pracovníci jsou zaměstnanci obcí a měst a stát nemá téměř žádné možnosti jak zajistit potřebné navyšování jejich počtu. Tato koncepční rozhodnutí tak nadále zůstávají na rozhodnutí jednotlivých zastupitelstev a starostů.
Oddělení výkonu sociálně-právní ochrany od místních samospráv mělo být jednou ze zásadních změn, kterou ministr Nečas ještě před časem velmi podporoval. „Již několik měsíců připravujeme systémové řešení, které bude účinněji spravovat i oblast sociálně-právní ochrany dítěte. Je jím návrh na vytvoření jednotného Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu,“ uvádí Nečas (ODS) v tiskové zprávě z května loňského roku. „Mimo jiné sjednotí činnost všech orgánů sociálně-právní ochrany. Tento systém odstraní současnou roztříštěnou sociálně-právní ochranu dětí, která poté bude přímo a metodicky jednotně řiditelná a přímo kontrolovatelná.“

Tato změna měla mimo jiné výrazně přispět k podpoře a sanaci rodin ohrožených odebráním dítěte do ústavní výchovy. Zastavení tohoto záměru je nečekané vzhledem k tomu, že zřízení Národního úřadu schválila vláda v září 2007 a v současnosti již existuje paragrafové znění návrhu zákona. Po více než roce příprav se tak problém vrací na samý začátek. Zastavení prací na vytvoření Národního úřadu potvrdil ministr Nečas v pátek 25.ledna. Z jeho vyjádření bylo také zřejmé, že ministerstvo nemá jasnou představu, jak uvedené problémy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí dále řešit.

Důsledkem tohoto rozhodnutí tak bude především přetrvávání současného nevyhovujícího systému, který není dostatečně schopen zajistit pomoc například rodinám v sociální nouzi. Za vysoký počet dětí v ústavech a odebírání dětí ze sociálních důvodů je přitom ČR opakovaně kritizována nejen ze strany řady institucí EU, ale také v rozsudcích Evropského soudu pro lidská práva.


Poznámky pro editory:
Tiskové zprávy MPSV, ze kterých bylo citováno, najdete zde: http://www.mpsv.cz/files/clanky/4201/24052007.pdf (body 6. a 7.)
http://www.mpsv.cz/cs/4661

Zprávu o zastavení prací na vzniku Národního úřadu přinesly Novinky.cz:
http://www.novinky.cz/clanek/131637-prace-na-narodnim-uradu-pro-zamestnanost-se-zastavily.html

Liga lidských práv se dlouhodobě zabývá právní podporou rodin ohrožených odebráním dítěte do ústavu. V říjnu loňského roku jsme k uvedené problematice zpracovali komplexní analýzu s názvem „Děti z ústavů!“, která obsahuje řadu návrhů koncepčních změn včetně požadavku na oddělení výkonu sociálně-právní ochrany dětí od pověřených obcí. Celou analýzu je možné najít na:
http://www.llp.czhttps://llp.cz/_files/file/deti_z_ustavu.pdf

Další informace a materiály poskytne:
Petr Bittner, Liga lidských práv, Záhřebská 50, Praha 2, tel.: 224 816 765, mobil: 777 621 217, mail: pbittner@llp.cz
http://www.llp.cz