Ústí nad Labem zveřejnilo fotku ze soukromí rodiny – Liga podává trestní oznámení

Liga lidských práv podala trestní oznámení v kauze „rodiny z garáže“ v Ústí nad Labem, která právě hýbe internetem.

Magistrát města Ústí nad Labem na své facebookové stránce dne 3. 10. 2018 zveřejnil příspěvek s názvem „Z deníku městské policie“. Text pojednával o zásahu městské policie a orgánu sociálně-právní ochrany dětí vůči matce se třemi dětmi, která provizorně z důvodu rekonstrukce bytu s dětmi bydlela v garáži, a o odebrání jednoho z dětí a jeho umístění do ústavu. K příspěvku byla připojena fotografie garáže se základním vybavením a kočárkem, evidentně nešlo o ilustrační fotografii, ale o zveřejnění skutečného obydlí rodiny.

Pod příspěvkem se objevilo několik stovek komentářů rozhořčené veřejnosti, která nesouhlasí s tím, že namísto poskytnutí pomoci a náhradního bydlení došlo k odebrání dětí. Veřejnost se také pozastavila nad zveřejněním fotky ze soukromí rodiny. Právě kvůli zveřejnění fotky ze soukromí rodiny a z důvodu podezření z trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji a zneužití pravomoci úřední osoby bylo trestní oznámení Ligou podáno.

Podle našeho názoru úřední osoby zneužily bezbrannost a tíseň rodiny, která není schopna se právně bránit. Úředníci upřednostnili zveřejnění „senzace“ o dětech z garáže před důslednou ochranou jejich soukromí. Rodině vznikla závažná újma v jejím právu na soukromí. Liga vyzvala orgány činné v trestním řízení, aby zprostředkovaly matce dětí právní pomoc dle zákona o obětech trestných činů.

Text trestního oznámení je zde.

Stát by měl zakázat umísťování dětí mladších sedmi let do ústavů, žádá Rada pro lidská práva

V brzké době bude projednávat kabinet požadavek Rady vlády pro lidská práva, aby nebyly do ústavů umisťovány děti do sedmi let věku. Česká republika je dlouhodobě kritizovaná za vysoký počet dětí v dětských domovech, přestože jich postupně ubývá. V domovech pro děti nad tři roky bylo koncem letošního listopadu 4300 dětí. (Pokračování textu…)

Jak postupovat v krizových životních situacích

Výživné, dluhy, exekuce, bezplatná právní pomoc

Již více než 10 let usilujeme o to, aby děti mohly vyrůstat v rodinném prostředí, bojujeme proti zbytečnému odebírání dětí z rodin a represi, kterou stát uplatňuje vůči rodinám v obtížné životní situaci. V rámci stovek konzultací a desítek případů, ve kterých jsme převzali zastupování rodin před soudy, se stále více ukazuje, že pokud se rodina dostane do problémů, často se nejedná pouze o jeden izolovaný problém, ale rodina musí mnohdy řešit hledání nové práce, dluhy, případně i exekuci a někdy také rozvod a výživné.

Manuál je výsledkem naší snahy uvedeným problémům předcházet, a pokud už k nim dojde, pomoci je co nejefektivněji řešit. Publikaci, která má poskytnout základní orientaci v problematice výživného, insolvence a exekucí, jsme se snažili zpracovat tak, aby byla co nejvíce srozumitelná neprávníkům. Namísto složitých právních rozborů jsme se proto rozhodli pro formu otázek a odpovědí.

Zájemci o více informací, nebo lidé řešící životní krizovou situaci v olomouckém kraji se mohou také obrátit na Studentskou právní poradnu. Projekt je také realizován ve spolupráci s Pro bono aliancí, která zprostředkovává právní zastoupení klientů pro bono, tedy zdarma.

Tvorba manuálu je součástí projektu Rozvoj bezplatného právního poradenství pro rodiny s ohroženými dětmi v Olomouckém kraji, 70-BG-078, Nadace Partnerství a Česko- švýcarské spolupráce.

Pozvánka na představení studentské právní poradny pro rodiny s dětmi v Olomouckém kraji

Chcete se dozvědět, jak může vaše organizace efektivněji pomáhat svým klientům z Olomouckého kraje vyřešit jejich problémy s předlužením, exekucí, hrozbou odebráním dítěte či výpovědi z nájmu?

Vašim klientům můžeme nabídnout zdarma právní poradenství či bezplatné zastupování před soudy.

Více se dozvíte na kulatém stolu, který se koná 28. ledna 2013 od 12:30 v olomouckém hotelu Flora (Krapkova 439/34)

Hosty budou Zuzana Adameová, ředitelka Studentské právní poradny při Právnické fakultě Univerzity Palackého, Vítězslav Dohnal z Pro bono aliance a Michaela Hazdrová z Ligy lidských práv.

Od 14:00 hodin bude na stejném místě navazovat právní seminář o diskriminaci pro advokáty, kterého se ale můžete zúčastnit také.

Počet míst pro účastníky na kulatém stole je omezen, pro registraci proto kontaktujte Michaelu Hazdrovou (e-mail: mhazdrova@llp.cz, tel.: 724 219 796).