Výživné, dluhy, exekuce, bezplatná právní pomoc

Již více než 10 let usilujeme o to, aby děti mohly vyrůstat v rodinném prostředí, bojujeme proti zbytečnému odebírání dětí z rodin a represi, kterou stát uplatňuje vůči rodinám v obtížné životní situaci. V rámci stovek konzultací a desítek případů, ve kterých jsme převzali zastupování rodin před soudy, se stále více ukazuje, že pokud se rodina dostane do problémů, často se nejedná pouze o jeden izolovaný problém, ale rodina musí mnohdy řešit hledání nové práce, dluhy, případně i exekuci a někdy také rozvod a výživné.

Manuál je výsledkem naší snahy uvedeným problémům předcházet, a pokud už k nim dojde, pomoci je co nejefektivněji řešit. Publikaci, která má poskytnout základní orientaci v problematice výživného, insolvence a exekucí, jsme se snažili zpracovat tak, aby byla co nejvíce srozumitelná neprávníkům. Namísto složitých právních rozborů jsme se proto rozhodli pro formu otázek a odpovědí.

Zájemci o více informací, nebo lidé řešící životní krizovou situaci v olomouckém kraji se mohou také obrátit na Studentskou právní poradnu. Projekt je také realizován ve spolupráci s Pro bono aliancí, která zprostředkovává právní zastoupení klientů pro bono, tedy zdarma.

Tvorba manuálu je součástí projektu Rozvoj bezplatného právního poradenství pro rodiny s ohroženými dětmi v Olomouckém kraji, 70-BG-078, Nadace Partnerství a Česko- švýcarské spolupráce.

dluhy, exekuce, insolvence, právní pomoc, rodina, výživné