Policista musí za násilný útok zaplatit obětem 110 tisíc korun

Vrchní soud v Praze dnes odpoledne projednával odvolání romské rodiny Danišových napadené policisty v květnu roku 2003. Rodina podala loni v říjnu odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, který usoudil, že útok, jež si vyžádal pracovní neschopnost napadené matky a jejího syna, nebyl natolik vážný, aby si jeho oběti zasloužily finanční odškodnění. Vrchní soud v Praze dnes však rozhodl jinak a uložil policistům za napadení kromě jiného peněžitý trest.

Rodina Danišových se stala ve svém bytě v Popovicích u Jičína terčem útoku policistů. Podnapilí policisté vtrhli v pozdních večerních hodinách do bytu rodiny, kde slovně i fyzicky zaútočili mimo jiné na mladou ženou v devátém měsíci těhotenství. Dva z útočníků se podařilo během trestního řízení identifikovat a odsoudit alespoň k podmíněným trestům. Za podpory Ligy lidských práv se pak rodina před civilními soudy domáhala na útočnících přiměřeného odškodnění za zásah do svých osobnostních práv.

Vrchní soud v Praze dnes potvrdil právo obětí policejního násilí na peněžité odškodnění. Jeden ze žalovaných policistů tak musí rodině zaplatit 110 000 Kč za nemajetkovou újmu. Jeden ze žalovaných se musí svým obětem omluvit také za výroky s rasovým podtextem. Liga považuje rozsudek Vrchního soudu za důležité rozhodnutí zejména pro další oběti rasově motivovaného a policejního násilí.

Bližší informace poskytne:
Robert Cholenský, advokát poškozených, mobil: 608 967 423
Jiří Kopal, předseda Ligy lidských práv, mobil: 776 234 446

Tisková zpráva: Za noční razii policistů v bytě zatím jen omluva

Krajský soud v Hradci Králové včera rozhodl, že dva policisté, kteří v roce 2003 v noci vnikli do bytu romské rodiny a její členy fyzicky a slovně napadli, se musí jen omluvit. Podle soudu nedosáhl útok intenzity, který by vyžadoval přiznání peněžitého odškodění. Liga klientům doporučí, aby se proti rozsudku odvolali.

V květnu roku 2003 dva dnes už bývalí policisté Marek Vraštil a Karel Brousek v nočních hodinách neoprávněně vnikli do bytu rodiny Danišových. V té době se v bytě nacházela paní Lubica Danišová st. a její dvě děti – Marcel Daniš a Lubica Danišová ml., která byla v devátém měsíci těhotenství. V bytě Vraštil fyzicky napadl pana Daniše a obě ženy tahal za vlasy, když se pokusily zavolat policii. Během celého útoku policisté rodině nadávali i rasistickými nadávkami jako „Kurvo! Svině! Cigánko špinavá! Vás by bylo lepší postřílet!“ V trestním řízení byli oba dnes útočníci odsouzeni za porušování domovní svobody k podmíněným trestům odnětí svobody. Poškozeným měli zaplatit necelých 5.000 Kč jako odškodnění. Dodnes tak neučinili.

Soud dnes rozhodl, že oba žalovaní se musí paní Danišové starší a panu Danišovi zaslat písemnou omluvu. Návrh na zaslání omluvy paní Danišové mladší a přiznání peněžitého odškodnění všem poškozeným soud zamítl. Při vyhlášení rozsudku odůvodnila soudkyně Adámková své rozhodnutí tím, že útočníci strávili v bytě „jen“ dvacet minut a že zdravotní následky útoku nebyly příliš závažné. Liga s tímto rozhodnutím zásadně nesouhlasí a uvedenou argumentaci považuje za absurdní. Soud totiž vůbec nevzal v potaz psychickou újmu – pocit ponížení, strachu, narušení psychické integrity – kterou všichni poškození při útoku zažívali. Přitom tato újma a její následky byly samým základem podané žaloby na ochranu osobnosti. Robert Cholenský, který rodinu Danišovu v řízení zastupoval, k rozsudku řekl: „Dnešní rozsudek znovu ukázal, jak málo pro české soudy znamená psychická integrita člověka. Není možné, aby policista spáchal úmyslný trestný čin, způsobil jím škodu a aby poškozeným soudy přiznaly tak směšné odškodnění.“

Soud se navíc stejně jako v trestním řízení nezabýval rasovým motivem útoku, ačkoli existuje svědek, který potvrdil, že krátce před činem viděl žalovaného Vraštila hajlovat, a ve spise je doloženo množství rasistických urážek, které museli poškození vyslechnout. Povinnost řádně vyšetřit rasový motiv v případech trestných činů páchaných veřejnými činiteli vyplývá z judikatury Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (případ Nachova proti Bulharsku).

Liga vyčká na vypracování a doručení písemného rozsudku a svým klientům doporučí, aby se ve věci odvolali k vrchnímu soudu.

Bližší informace:
Robert Cholenský, právník Ligy tel.: 608 967 423
Jana Koláčková, právnička Ligy tel.: 775 909 168

Tisková zpráva: Soud dnes vynese rozsudek v případě útoku policistů na romskou rodinu

Krajský soud v Hradci Králové dnes ve 14:30 vyhlásí rozsudek ve věci romské rodiny z Jičína, která se v květnu 2003 stala terčem útoku dvou policistů. Podnapilí policisté vtrhli v pozdních večerních hodinách do bytu rodiny, kde slovně i fyzicky zaútočili mimo jiné na mladou ženou v devátém měsíci těhotenství. Rodina se, za podpory právníků z Ligy lidských práv, domáhá na útočnících omluvy a přiměřeného zadostiučinění za zásah do svých osobnostních práv.

Soudní jednání začne dnes 23. října 2007 v 14:30 u Krajského soudu v Hradci Králové, dveře č. 20.

Bližší informace:
Jana Koláčková – tel. 775 909 168

Tisková zpráva: Útok policistů na romskou rodinu znovu před soudem

Krajský soud v Hradci Králové bude v pátek 19. října rozhodovat ve věci romské rodiny z Jičína, která se v květnu 2003 stala terčem útoku dvou policistů. Dva podnapilí policisté vtrhli v pozdních večerních hodinách do bytu rodiny, kde slovně i fyzicky zaútočili mimo jiné na mladou ženou v devátém měsíci těhotenství. Rodina se, za podpory právníků z Ligy lidských práv, domáhá na útočnících omluvy a přiměřeného zadostiučinění za zásah do svých osobnostních práv.

Soudní jednání začne 19. října 2007 v 9:30 ráno u Krajského soudu v Hradci Králové, dveře č. 61 (1. patro).

Bližší informace:

Robert Cholenský – právník Ligy lidských práv – tel. 608 967 423

Liga lidských práv – kancelář Brno – tel. 545 210 446

Soud: Oběť rasově motivovaného útoku dostane 100.000,- Kč

Marek Polák, tehdy osmnáctiletý student obchodní akademie, byl na podzim roku 2002 v Praze na Palmovce napaden skupinou čtyř násilníků. V důsledku kopanců těžkou obuví, ran pěstí a trhání vazem utrpěl řadu poranění na těle, tržnou ránu na hlavě a otřes mozku, což vedlo k dlouhodobým bolestem a potížím. Za toto jednání byli všichni čtyři útočníci odsouzeni v roce 2003 Obvodním soude pro Prahu 8 k podmíněným trestům odnětí svobody.

Pan Marek Polák prostřednictvím svého právního zástupce se také na útočnících domáhal omluvy a spravedlivého zadostiučinění pomocí žaloby na ochranu osobnosti u občanskoprávního soudu. Městský soud v Praze žalobě vyhověl a nařídil žalovaným Jakubu Melničákovi, Robertu Boušemu, Filipu Kousalovi a Tomáši Ovsennému se žalobci omluvit a zaplatit každý náhradu nemajetkové újmy ve výši 25.000 Kč. Vrchní soud v Praze včera tento rozsudek potvrdil, když zamítl odvolání tří pachatelů.

Liga lidských práv Marka Poláka zastupovala jako poškozeného v trestním řízení. Již v roce 2005 tak byli tři z pachatelů odsouzeni k podmíněnému trestu jednoho a půl roku vezení, čtvrtý z nich dokonce ke třem letům odnětí svobody s podmínkou.