Krajský soud v Hradci Králové bude v pátek 19. října rozhodovat ve věci romské rodiny z Jičína, která se v květnu 2003 stala terčem útoku dvou policistů. Dva podnapilí policisté vtrhli v pozdních večerních hodinách do bytu rodiny, kde slovně i fyzicky zaútočili mimo jiné na mladou ženou v devátém měsíci těhotenství. Rodina se, za podpory právníků z Ligy lidských práv, domáhá na útočnících omluvy a přiměřeného zadostiučinění za zásah do svých osobnostních práv.

Soudní jednání začne 19. října 2007 v 9:30 ráno u Krajského soudu v Hradci Králové, dveře č. 61 (1. patro).

Bližší informace:

Robert Cholenský – právník Ligy lidských práv – tel. 608 967 423

Liga lidských práv – kancelář Brno – tel. 545 210 446

policie, rasismus, útok