Ocenění pro školy v Kanicích a v Břeclavi

Článek byl zveřejněn dne 7. 10. 2009 v deníku Brněnský deník.
Mezi první čtveřicí základních škol oceněných Ligou lidských práv jsou dvě jihomoravské. Základní škola Kanice na Brněnsku a Základní škola Břeclav-Na Valtické včera v Praze získaly certifikáty za vynikající péči o žáky se speciálními potřebami.
O jejich udělení rozhodovala v průběhu roku tříčlenná komise, složená z odborníků v oblasti práva a rovných příležitostí ve vzdělávání. „Kanická škola je velice zdatná ve vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Břeclavská zas vyniká snahou zapojit do svých aktivit nejen rodiče vzdělávaných dětí, ale i širší břeclavskou veřejnost,“ vysvětlila udělení ceny koordinátorka projektu Lucie Obrovská.

Férová škola připravuje…

V měsíci dubnu a květnu proběhnou na základních školách Zlínského a Jihomoravského kraje v rámci projektu Férová škola zbývající semináře na téma diskriminace.
Na květen dále připravujeme zveřejnění informací o certifikátu Férová škola spolu s plným zněním standardů Certifikátu v pedagogických časopisech, na webových stránkách Metodického portálu a na portálech krajů. Základní školy se tak mohou dozvědět více o tom, jak se do projektu přihlásit a co je pro získání titulu „Férová škola“ potřeba udělat.

6. května 2008 uvedeme do provozu internetové stránky Férové školy s veškerými informacemi k projektu včetně standardů Certifikátu a kurikulární části s návrhy konkrétních aktivit odkud mohou učitelé čerpat inspiraci pro výuku žáků prvního a druhého stupně. Na stránkách www.ferovaskola.cz bude k dispozici také on-line přihlašovací formulář, číslovaný seznam certifikovaných škol, nabídka vzdělávacích kurzů, informace o komisi, rozhovory s řediteli škol a další zajímavosti.