V měsíci dubnu a květnu proběhnou na základních školách Zlínského a Jihomoravského kraje v rámci projektu Férová škola zbývající semináře na téma diskriminace.
Na květen dále připravujeme zveřejnění informací o certifikátu Férová škola spolu s plným zněním standardů Certifikátu v pedagogických časopisech, na webových stránkách Metodického portálu a na portálech krajů. Základní školy se tak mohou dozvědět více o tom, jak se do projektu přihlásit a co je pro získání titulu „Férová škola“ potřeba udělat.

6. května 2008 uvedeme do provozu internetové stránky Férové školy s veškerými informacemi k projektu včetně standardů Certifikátu a kurikulární části s návrhy konkrétních aktivit odkud mohou učitelé čerpat inspiraci pro výuku žáků prvního a druhého stupně. Na stránkách www.ferovaskola.cz bude k dispozici také on-line přihlašovací formulář, číslovaný seznam certifikovaných škol, nabídka vzdělávacích kurzů, informace o komisi, rozhovory s řediteli škol a další zajímavosti.

diskriminace, inkluzivní vzdělávání, ocenění, školství, učitel, žáci