NSS: Úřady mohou právní analýzy utajovat před veřejností

Podle Nejvyššího správního soudu si mohou úřady nechávat zpracovávat drahé právní analýzy a pak je tajit před veřejností. Trojice soudců Vlašín, Havelec, Vyklický argumentuje tím, že se na ně vztahuje ochrana autorského práva advokátní kanceláře.

Právnička Ligy lidských práv se již pět let domáhá poskytnutí analýzy, kterou si nechalo Ministerstvo zdravotnictví zpracovat od externí advokátní kanceláře bývalého ministra spravedlnosti Němce za více než 50.000 Kč. Analýza má pojednávat o trestní odpovědnosti rodiček za porod doma.

Rozhodnutí NSS podle Ligy kandiduje na soudní absurditu léta 2016. „Nyní si mohou úřady nechat zpracovávat za peníze daňových poplatníků zbytečné právní analýzy, vyvádět tak prostředky z veřejných rozpočtů a být zcela v klidu, protože veřejnost se nemá možnost s analýzami a jejich kvalitou a potřebností seznámit. Analýzy klidně mohou představovat jen stránky potištěné písmeny x a veřejnost to nezjistí,“ komentuje absurditu soudního rozhodnutí Zuzana Candigliota, žadatelka o informace a advokátka spolupracující s Ligou lidských práv.

Podle ní bylo porušeno její ústavně zaručené právo na informace, proto podá ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. Domnívá se, že pokud si externí subjekt nechá zaplatit za zpracování analýzy z veřejných prostředků, musí počítat s tím, že obvyklým užitím díla ze strany úřadu je i jeho poskytnutí veřejnosti na základě žádostí o informace.

Liga lidských práv se zabývá právy žen v porodnictví a zaznamenává dlouhodobé nelegitimní snahy Ministerstva zdravotnictví o potlačování možnosti volby zdravotní péče v těhotenství a při porodu včetně snah o kriminalizaci žen a porodních asistentek, k čemuž patrně měla sloužit požadovaná analýza. Ministerstvo také před ženami tají statistické údaje o kvalitě péče v jednotlivých porodnicích, proti čemuž bude brzy směřovat další žaloba k soudu.

V současné době se čeká na rozhodnutí velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci domácích porodů. Mezitím Výbor OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen opakovaně Českou republiku kritizuje za nepřiměřené omezování možnosti domácí porodu s porodní asistentkou, omezování činnosti porodních asistentek ve prospěch lékařů a nadměrné a zbytečné provádění zákroků v porodnicích bez souhlasu žen a oddělování novorozenců od matek.

Bližší informace poskytne:

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, tel. 607 005 043, e-mail: zuzana.candigliota@llp.cz

Popis případu a soudní rozhodnutí naleznete zde.

Pošlete nám svůj příběh a změňte praxi v léčebnách

„Monitorování dodržování práv v psychiatrických nemocnicích je dostatečné“ zaznělo 14. června 2016 na jednání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany z úst zástupce Ministerstva zdravotnictví. Vzhledem k počtu nespokojených pacientů, kteří se na nás obracejí, s tím nemůžeme souhlasit. Pomozte nám přesvědčit vládu, že důkladné a pravidelné monitorování psychiatrických zařízení je nezbytné. Napište nám svůj příběh!

Častými problémy, se kterými se na nás pacienti obracejí, jsou například:

  • nepřiměřené používání omezovacích prostředků, nebo jejich používání jako trest
  • používání zákazu vycházek jako trest
  • špatná hygiena a nedostatek soukromí
  • nemožnost pacientů podílet se na své léčbě
  • násilí ze strany personálu, nebo sexuální obtěžování

Pošlete nám do 30. června 2016 svůj příběh na email: z-lecebny@llp.cz

  • popište co možná nejpodrobněji, co se vám stalo za zdí psychiatrické nemocnice
  • jak jste problém řešili, na koho jste se obrátili a jaká byla reakce tohoto orgánu
  • dejte nám vědět, zda si přejete zůstat v anonymitě

Vaše příběhy připojíme k našemu návrhu na zavedení účinného monitorovacího mechanismu v psychiatrických zařízeních, který plánujeme zaslat zástupcům ministerstva zdravotnictvív červenci.

Přečtěte si naši závěrečnou zprávu z monitorování psychiatrických zařízení z roku 2013.

Deník z pracovní komise pro očkování I.

V úterý 2. června se poprvé sešla pracovní komise pro problematiku očkování zřízená ministerstvem zdravotnictví. Jednání komise se účastnila také právnička Ligy lidských práv Tereza Hrubá a předsedkyně Spolku ROZALIO Martina Suchánková. Přečtěte si krátký report o tom, co bylo předmětem prvního jednání, na kterém se řešily zejména organizační záležitosti a témata pro příští jednání.

(Pokračování textu…)

Očkování bez souhlasu pacienta by nemělo projít PS

Martin KŘÍŽEK, moderátor:

Očkování bez souhlasu pacienta by nemělo projít sněmovnou. Zdravotní výbor schválil vyřazení tohoto paragrafu z novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví s očkováním bez souhlasu pacienta počítalo v případech epidemií nebo při mimořádných událostech. Občanská sdružená ale upozornila na to, že by mohl být zneužitý proti rodičům, kteří odmítají nechat očkovat své děti. Detaily má ze sněmovny reportérka Věra Masopustová.

Věra MASOPUSTOVÁ, redaktorka:

Podle právní analýzy by se paragraf o očkování bez souhlasu pacienta mohl vykládat hned několika způsoby, tedy i jako možnost přinutit rodiče nechat své děti očkovat. Vyškrtnutí paragrafu vítají i občanská sdružení. Podle předsedkyně spolku ROZALIO Martiny Suchánkové řada poslanců ani nevěděla, co by mohl přinýst, přinést. Na nejednoznačný výklad pak upozornila Liga lidských práv. Definitivně o novele, která mimo jiné zmírňuje sankce za prohřešky kolem očkování, poslanci rozhodnou na květnové schůzi. Věra Masopustová, Radiožurnál.

Zpráva odvisílal Radiožurnál Českého rozhlasu dne 6. 5. 2015.

NSS: Ministerstvo zřejmě v případu domácích porodů chybovalo

Ministerstvo zdravotnictví zřejmě chybovalo, když nevydalo žadatelce o informace právní analýzu trestní zodpovědnosti rodičů za újmu způsobenou dítěti při plánovaném domácím porodu. Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl kasační stížnosti a nařídil Městskému soudu v Praze, aby žalobu neúspěšné žadatelky proti ministerstvu znovu projednal. NSS však zatím nezveřejnil plné odůvodnění, není tedy zřejmé, v čem konkrétně spatřuje chybu.

(Pokračování textu…)