Třetina Férových škol je v Brně

Reportáž České televize – pořad Události v regionech ze dne 12. prosince 2014.

Zuzana NEUVIRTOVÁ, moderátorka

——————–
Za stejný přístup ke všem žákům, ať už jiné národnosti, nebo těm z azylových domů uděluje Liga lidských práv certifikát Férová škola. V České republice jich funguje už 29 a jejich počet stoupá. Třetina z nich je na jižní Moravě.

Barbora STAŇKOVÁ, redaktorka

——————–
Od loňského září přibyl do 5. třídy brněnské Základní školy Tuháčkova nový žák, Kiril. Přistěhoval se s rodiči do Brna z Makedonie. Když nastupoval do školy neuměl ani slovo česky.

Kiril MITEVSKI, žák, ZŠ Tuháčkova, Brno

——————–
Všichni si mysleli, že jsem z Anglie a že, že se v Makedonii mluví anglicky. Tak já jsem jim ukazoval, oni mně taky ukazovali a já jsem se naučil česky až za 3 měsíce.

Barbora STAŇKOVÁ, redaktorka

——————–
Kiril měl štěstí. I přes určitý handicap ho přijali do běžné základní školy a do kolektivu třídy brzo zapadl.

Magdaléna PFEFFEROVÁ, výchovná poradkyně, ZŠ Tuháčkova, Brno

——————–
My jsme se teda snažili dětem vysvětlit, aby se vžily do jeho role. Určitě velkou roli sehrála třídní učitelka.

Barbora STAŇKOVÁ, redaktorka

——————–

Začleňování dětí se znevýhodněním na běžné základní školy. To je takzvané inkluzivní vzdělávání. Právě tento systém podporuje projekt Férová škola. Před 7 lety ho spustila Liga lidských práv. Za rovný přístup ke všem žákům, školám uděluje certifikát.

Marek ZEMSKÝ, sociolog, Liga lidských práv

——————–
Cílem našeho projektu je prosadit tady tenhle ten model fungování jako systémovou změnu, která by mohl pomoct a posunout českou společnost.

Barbora STAŇKOVÁ, redaktorka

——————–
U mnoha rodičů ale pořád převládá názor, že znevýhodněné děti do běžné výuky nepatří. Podle nich brzdí ostatní ve studiu. Férová Základní škola 28. října v Brně je toho smutným důkazem. Jakmile počet romských dětí na této škole přesáhl hranici 30 procent, ostatní rodiče přestali zapisovat žáky do prvních tříd.

Ludmila ALTMANOVÁ, ředitelka, ZŠ 28. října, Brno

——————–
Ta práce na této škole je velmi náročná, díky státnímu rozpočtu bychom s penězi opravdu nevyšli, proto se přihlašujeme do rozvojových programů.

Barbora STAŇKOVÁ, redaktorka

——————–
Jenom tímto způsobem mohou totiž zabezpečit nadstandardní chod školy a často nezáleží jen na penězích, ale právě na samotném přístupu ředitelů škol. Barbora Staňková, Česká televize.

Marek z Férové školy hostem debaty po filmu Všichni spolu

Marek Zemský z našeho týmu Férová škola bude hostem debaty navazující na promítání filmu Všichni spolu (Berg Fidel) – jednoho z nejlepších snímků letošního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Přijďte se přesvědčit o tom, že školství může fungovat i jinak, než jsme na něj byli doposud zvyklí – že děti se mohou vzdělávat všichni spolu.

9. prosince 2013 od 19:00 v Centru Syřiště / Na Zemi – Kounicova 42, Brno

(podrobnosti zde)

Iva Pikalová představila Férovou školu na ČT24

Nejen o nedávném ocenění cenou nadace ERSTE mluvila právnička Férové školy v pořadu Studio ČT24. V desetiminutovém výstupu stručně nastínila rozdíly mezi inkluzivním a běžným školstvím, představila myšlenku udílení certifikátu Férová škola a zmínila dopad nejnovějších změn v politice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Celý pořad najdete na webu České televize.

Odkaz na pořad Studio ČT24, rubrika Profil začíná v 52 minut a 40 sekund.

Liga lidských práv získala prestižní cenu Nadace ERSTE za sociální integraci

Projekt Férová škola obdržel ocenění nadace ERSTE na slavnostním udílení cen v Barrandovských ateliérech. Férová škola obstála v konkurenci více než 1700 projektů z dvanácti zemí střední a jihovýchodní Evropy a dostala se mezi třicítku finalistů. K hlavním kritériím hodnocení patřil počet zapojených příjemců, efektivita a integrační dopad. Férová škola podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání bez ohledu na zdravotní či sociální handicap.

Nadace ERSTE od roku 2007 oceňuje organizace ve veřejném a neziskovém sektoru podporující sociální integraci s důrazem na respektování lidských práv a kulturní rozmanitosti. V roce 2010 se mezi přihlášené projekty zařadila i Férová škola Ligy lidských práv, která byla nadací v červnu 2011 společně s třiceti dalšími projekty oceněna.

Právnicko-pedagogický tým Férové školy si prestižní ceny velmi váží. „Pocit, že i jiní lidé vidí v naší práci smysl, je skvělý. Zároveň pro nás znamená velkou motivaci, abychom nepolevovali v úsilí otevřít školy všem dětem bez rozdílu,” uvedla koordinátorka projektu Férová škola Iva Pikalová. Projekt Férová škola podporuje inkluzivní vzdělávání mimo jiné i udělováním certifikátu Férová škola těm zařízením, jež přistupují k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bez diskriminace.

Bližší informace poskytne:

Iva Pikalová, právnička Ligy lidských práv, tel. 777 621 227, email: ipikalova@llp.cz

David Zahumenský, právník a předseda Ligy lidských práv, tel. 608 719 535, email: dzahumensky@llp.cz

http://www.ferovaskola.cz

Férová škola se probojovala do finále mezinárodní soutěže

Pedagogové Ligy lidských práv se s projektem Férová škola dostali do finále mezinárodní soutěže Cena Nadace ERSTE za přínos v oblasti sociální integrace.
Porota nás vybrala do finálové třicítky z 1850 přihlášených. Cílem soutěže je nejen ocenit a podpořit ty, kteří přišli s inovativním a účinným nápadem, jak překonat rozdíly ve společnosti, ale také veřejně tematizovat důležitost těchto snah a upozornit na další podstatné sociální problémy.

Náš projekt Férová škola se snaží prosadit rovné příležitosti ve vzdělání na základních školách pro všechny děti bez výjimky. Zda porazíme soupeře z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Kosova, Slovenska nebo Maďarska, bude jasné při vyhlášení vítězů 20. června v Praze.
Navštivte web soutěže.