Reklamy na očkování hrají na emoce, lidé pak zapomínají fakta

Praha – Očkování nás provází celý život a mělo by nás chránit. V Česku se ale postupně stává předmětem farmaceutických kampaní. Na letáky, billboardy nebo televizní spoty už narazí lidé téměř všude. Liga lidských práv v této souvislosti upozorňuje, že evropské právo veřejnou reklamu na vakcíny zakazuje. Podle odborníků z České vakcinologické společnosti jsou navíc v reklamě často zavádějící a nepřesné informace. Podrobnosti k očkování najdou lidé na stránkách Národní imunizační komise.

Očkování prošlo za desítky let řadou změn. Největší ale zaznamenalo u dětí. Ještě před deseti lety se povinně očkovaly zhruba dvacetkrát. Dnes dostávají injekcí jen osm. Roste navíc zájem o nepovinné vakcíny. Proti pneumokoku je například očkovaných až devadesát procent dětí, proti klíšťové encefalitidě se v Česku chrání dva miliony lidí.

Mnoha lidem ale vadí lobby farmaceutických firem, které často prosazují své zájmy i za pomoci až manipulativních metod. Podle psychologů je totiž právě téma zdraví v reklamě velmi citlivé. Lidé se nechávají více ovlivnit emocemi a zapomínají na fakta. Nejčastěji pak reklamě podlehnou, pokud se týká zdraví dětí. Podle odborníků by ale lidé neměli zapomínat, že i očkování má svá rizika a vždy si je proto třeba zjistit dostatek informací.

Odborníci se nyní přou, jak správně očkování propagovat. Liga lidských práv už například proti reklamám sepsala protest. Podle jejích právníků Česko nedodržuje evropskou legislativu. „V Německu i v Rakousku není vůbec reklama na konkrétní vakcíny povolená,“ tvrdí předseda ligy David Zahumenský. Ministerstvo zdravotnictví to ale odmítá. „Ta směrnice Evropské unie z toho jasně vyjímá očkování,“ řekl ČT mluvčí resortu Vlastimil Sršeň.

Reklama na očkování se ale nelíbí ani odborníkům z České vakcinologické společnosti. Podle nich často prezentuje zavádějící a nepřesné informace. Její předseda Roman Prymula upozornil například na reklamu s holčičkou, která propaguje očkování proti klíšťové encefalitidě. Svým způsobem podle něj implikuje, že vakcína funguje proti všem chorobám, které klíště přenáší, což není pravda.

V České republice jsou ale ve srovnání s okolními zeměmi lidé naočkovaní poměrně málo. Například proti chřipce se v ČR nechá očkovat pouze pět procent lidí. Jinde v Evropě čísla sahají až ke 45 procentům. Nejpopulárnější je mezi Čechy vakcína proti klíšťové encefalitidě. Očkovat se nechává 19 procent lidí. V Rakousku, kde se nemoc vyskytuje podobně často, je to ale téměř devět z deseti. Až 14 procent žen se pak v tuzemsku chrání před rakovinou děložního čípku.

 

Zprávu vydala Česká televize 24. dubna. Reportáž Barbory Peterové a Jitky Szászové najdete zde.

Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama

Cílem analýzy je podpořit veřejnou diskusi o mnohdy opomíjených otázkách transparentnosti a střetu zájmů při rozhodování o otázkách veřejného zdraví a problémech souvisejících s propagací léků a léčiv. Jakkoli jsme se zaměřili z velké části na otázky související s očkováním, naším cílem v žádném případě není bojovat proti očkování jako takovému nebo zpochybňovat jeho přínos k praktickému vymýcení řady infekčních nemocí. Vydali jsme v dubnu 2012.

Analýza ke stažení zde.

Stručné shrnutí analýzy ke stažení zde.

English versionInfluence of pharmaceutical companies, vaccination and advertising – download here.

Analýza rozkrývá enormní vliv farmaceutických firem na očkování dětí v ČR

Při příležitosti Evropského imunizačního týdne přichází Liga lidských práv s analýzou „Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama“, která odhaluje netransparentní rozhodování a střety zájmů při rozhodování o otázkách veřejného zdraví a problémy související s propagací léčiv, zejména vakcín. Volba konzumentů zdravotní péče v České republice není ovlivňována jen doporučením zdravotníků, ale výrazným způsobem též farmaceutickým průmyslem. Cílem sborníku je podpořit veřejnou diskuzi o těchto opomíjených otázkách a také navrhnout možná řešení i příklady dobré praxe ze zahraničí.

Analýza obsahuje soubor následujících textů a zjištění:

  • Očkování dětí v ČR pod taktovkou farmaceutické lobby“ – v Národní imunizační komisi, která řeší otázky očkování na Ministerstvu zdravotnictví, mají velký vliv lidé, u kterých je značné riziko střetu zájmů kvůli jejich spolupráci s farmaceutickým průmyslem. Tento střet zájmů není odpovídajícím způsobem řešen. „Podle našich zjištění je rozhodování komise netransparentní, často neodůvodněné a vzbuzuje pochybnosti o tom, čí zájem je sledován na prvním místě,“ říká právnička Ligy Zuzana Candigliota. Neexistují žádná kritéria pro zařazování nových vakcín do očkovacího kalendáře, jako je tomu v zahraničí.
  • Vakcinační akce: ochrana veřejného zdraví nebo jen reklama? – evropská legislativa zakazuje veřejnou reklamu na léčiva na předpis včetně vakcín s výjimkou tzv. vakcinačních akcí. Např. v Německu a Rakousku je vakcinační akce povolena jen výjimečně a v odůvodněných případech a je chápána jako kampaň s poskytováním objektivních informací spotřebitelům, nejde o reklamu na konkrétní vakcíny. „Evropská legislativa i české právo chápe osvětu v oblasti očkování jako výjimku, která má být povolena v konkrétním odůvodněném případě. V České republice však bohužel Ministerstvo zdravotnictví na svou roli zcela rezignovalo a bez jakéhokoli posouzení povoluje libovolnou reklamu na vakcíny, čímž dochází k neobjektivnímu ovlivňování spotřebitelů,“ hodnotí situaci právník a předseda Ligy David Zahumenský.
  • Protiprávní finanční odměny za testování vakcín na dětech“ – z evropské legislativy vyplývá zákaz poskytovat finanční odměny za zapojení nezletilých do farmaceutického výzkumu z toho důvodu, aby rodiče byli při rozhodování vedeni zájmem nezletilého a ne finanční motivací. „V České republice ale například společnost Novartis nabízela rodičům za testování vakcíny proti meningokoku B paušální částku 4.500 Kč bez toho, aby rodičům musely jakékoli náklady vzniknout. Podle našeho názoru se tak nejedná o náhradu nákladů, ale o nezákonné poskytnutí odměny, která má rodiče k zapojení dítěte do testování motivovat,“ komentuje situaci Zuzana Candigliota. Státní ústav pro kontrolu léčiv přes upozornění Ligy tyto nezákonné praktiky odmítá řešit.
  • Reklama a marketing farmaceutických společností“ – farmaceutický průmysl je jeden z největších zadavatelů reklam a jejich náklady na podporu prodeje převyšují náklady na výzkum a vývoj. Výdaje na odměny akcionářům a vedení společnosti jsou enormní. Na druhou stranu pokuty uložené těmto firmám i za opakované porušení zákona o regulaci reklamy (klamavá reklama, nezákonné dary, reklamní semináře v atraktivních zahraničních lokalitách) nepřesahují 0,1 % jejich ročního obratu. Sankce za nezákonné reklamní praktiky nejsou podle Evy Kučerové z Lékařské fakulty MU v Brně pro tyto společnosti účinné, přiměřené a odrazující.

Liga si je vědoma přínosu očkování v boji s infekčními nemocemi a nechce bojovat proti očkování jako takovému. Zároveň ale zastáváme stanovisko, že spotřebitelé by měli dostávat objektivní informace také o rizicích, která jsou s očkováním spojena, zejména pokud jde o očkování dětí,“ vysvětluje Zahumenský, proč se Liga rozhodla zvolit za ústřední téma své analýzy právě otázky týkající se očkování.

Předložením této analýzy aktivity Ligy v této oblasti nekončí. Naváže na ni veřejná diskuze na téma „Jak by měl stát rozhodovat o očkování dětí“, která se bude konat dne 15. května 2012 od 17 do 20 h na Vysoké škole ekonomické v Praze. Diskuze bude zaměřena na otázku fungování Národní imunizační komise a problematiku reklamy na vakcíny a jejím cílem bude hledání optimálního řešení do budoucna. Jsou na ni pozváni zástupci všech zainteresovaných skupin.

Analýza je ke stažení zde.

Stručné shrnutí analýzy ke stažení zde.

Více informací poskytne:

Zuzana Candigliota
právnička Ligy lidských práv
te.: 777 893 871
e-mail: zuzana.candigliota(zavináč)llp.czc

David Zahumenský
právník a předseda Ligy lidských práv
tel.: 608 719 535
e-mail: dzahumensky@llp.cz