Podpořili jsme otevřený dopis proti odvolání ředitele Agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka

Liga se rozhodla podpořit otevřený dopis proti netransparentnímu procesu odvolání ředitele Agentury pro sociální začleňování ministrem pro lidská práva a rovné příležitosti Jiřím Dienstbierem. Podle nás může vést toto neuvážené rozhodnutí k destabilizaci Agentury a narušit pokračování práce ve vyloučených lokalitách i mimo ně.

Liga především sledovala aktivity Agentury pod vedením Martina Šimáčka v oblasti podpory inkluzivního vzdělávání, tedy v oblasti, kterou se naše organizace zabývá už více než 10 let v projektu Férová škola. Agentura vytvořila mnoho praktických nástrojů, které pomáhají školám a regionům při vytváření inkluzivního prostředí. Například online Příručka pro obce je skvělým materiálem představujícím konkrétní kroky pro práci v obci s vysokou mírou sociálně znevýhodněných občanů.

Další vynikající inspirací byly pilotní projekt slučování škol a změny spádových oblastí v Sokolově s cílem vytvořit školní prostředí, které by odráželo reálné zastoupení všech sociálních skupin ve společnosti, či podpora síťování vzdělávacích a sociálních služeb v ZŠ Poběžovice, která je mimochodem také zapojena do projektu Férová škola. Nelze ani opomenout systémová doporučení, která agentura ve velmi realistických návrzích předkládala v návrzích strategického rozvoje vzdělávací soustavy.

Doufáme, že další rozhodnutí pana ministra a vlády nebudou činěny na úkor kvality aktivit agentury a že se podaří zajistit dostatečnou kontinuitu jejich úspěšných projektů.