Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci dnes dal za pravdu žalobcům Václavu M. a Alexandru L. a prohlásil zásah Policie ČR vůči nim za nezákonný. Oba žalobci přišli dne 31. 10. 2015 vyjádřit svůj nesouhlas na shromáždění Dělnické mládeže v Olomouci a policie je a ostatní účastníky této protidemonstrace obklíčila, znemožňovala jim odchod z místa po více než hodinu a vynutila si prokázání jejich totožnosti.

„Policie svůj zásah a ztotožňování protidemonstrantů zdůvodňovala údajným dřívějším zvukovým narušováním průběhu nahlášené demonstrace Dělnické mládeže. Zásah policie ale proběhl později na úplně jiném místě, a to plošně vůči 98 lidem a nikoliv pouze vůči těm, kteří se měli dopouštět protiprávního jednání. Soud dospěl i na základě videonahrávky k tomu, že i přes určitou úroveň hluku bylo řečníkům rozumět a nedošlo tak „nepřístojnému chování“, které by podle judikatury bylo možné považovat za přestupek,“ uvádí advokátka Zuzana Candigliota, která žalobce zastupovala.

Jak soudce při zdůvodnění rozsudku uvedl, v případě jednoho z žalobců došlo i k dalším nezákonným zásahům. „Mám radost, že soud uznal, že policejní opatření vůči mně poté, co jsem odmítl na místě prokázat totožnost, spočívající ve spoutání, předvedení na policejní služebnu a osobní prohlídce bylo – cituji doslova – zcela zjevně nepřiměřené,“ uvádí žalobce Václav M.

Úspěch u soudu komentuje i druhý z žalobců Alexandr L.: „Poslední měsíce, možná roky mě mrazilo, že jsem policii vnímal spíše na straně Dělnické mláděže a podobných extremistů. Teď mě čerstvě hřeje neuvěřitelný pocit, že se správní soud zastal občanské, antixenofobní společnosti.“

Kromě prohlášení zásahu policie za nezákonný soud zároveň přikázal Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje zlikvidovat veškeré obrazové a zvukové záznamy žalobců v souvislosti s jejich ztotožněním a zlikvidovat záznamy o jejich ztotožnění.

Rozsudek správního soudu nabude právní moci doručením písemného vyhotovení rozsudku účastníkům. Policie může proti rozsudku podat kasační stížnost.

Žaloba je k dispozici zde:

O samotné demonstraci a protidemonstraci informovala média:

http://www.denik.cz/z_domova/pri-demonstraci-proti-imigraci-v-olomouci-policie-zadrzela-dva-lidi-20151031-7urp.html

http://olomouc.idnes.cz/demonstrace-prijimani-uprchliku-olomouc-fph-/olomouc-zpravy.aspx?c=A151031_161944_olomouc-zpravy_mav

http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/dohra-demonstrace-proti-migraci-odpurci-si-stezuji-na-zakrok-policie-20151104.html

Bližší informace poskytne:

Zuzana Candigliota, advokátka spolupracující s Ligou lidských práv, tel. 607 005 043, e-mail: zuzana.candigliota@llp.cz