V úterý 1. října 2013 jsme v pražském Centru národnostních menšin pořádali mezinárodní konferenci o zaměstnávání lidí s postižením. Pozvali jsme odborníky z Finska, Nizozemska a Anglie, aby nám ukázali, jak se s touto problematikou potýkají u nich. Mezi více než 130 tuzemskými hosty byly poskytvatelé sociálních služeb, představitelé státní správy a krajských úřadů, pracovníci úřadů práce a firmy nabízející práci. Akci zaštítila zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková, kterou na zahájení konference zastoupil Pavel Ptáčník z Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Malou fotogalerii z konference najdete zde nebo na našem Facebooku.

Více informací o konferenci a našem projektu Férové zaměstnávání najdete v EXTRA ligových novinách nebo zde.

konference, lidská práva, zaměstnávání lidí s postižením